Владимир Величковић – Мастерклас, 25.10.2017. године

Сусрети са ствараоцима – Мастерклас

У Галерији науке и технике од 2015. године одржава се циклус предавања Сусрети са ствараоцима – Мастерклас . Српска академија наука и уметности покренула je овај циклус предавања са намером да се афирмишу и представе домети актуелних уметника и научника. Циклусом предавања Сусрети са ствараоцима – Мастерклас САНУ жели да упути јасну поруку, посебно млађој генерацији, да је упркос свим проблемима, у Србији могуће постићи креативне искораке чији значај превазилази локалне оквире. Други разлог је да помогне млађима да се определе за пут научне каријере, и да им, кроз директну комуникацију са истакнутим научницима, укаже на важност правовременог доношења одлука за успешан живот. Предавања Сусрети са ствараоцима – Мастерклас одвијају се у двомесечним интервалима у просторијама Галерије науке и технике САНУ. Предавачи су чланови САНУ, које предлажу надлежна одељења у Српској академија наука и уметности. Поред чланова САНУ, предавачи могу да буду и истакнути гости САНУ из других држава.