ПРЕДРАГ – ПЕЂА МИЛОСАВЉЕВИЋ, Ослободиоци (детаљ), 1969-1972, инв. бр. 102

Уметничка збирка

На скупу Одељења ликовне и музичке уметности Српске академије наука и уметности 1969. године дописни члан САНУ Љубица Сокић предложила је да запослени у новооснованој Галерији попишу уметничка дела у власништву САНУ према музеолошким принципима. Тада се формално започело са евидентирањем и коначним уобличавањем Уметничке збирке САНУ, која је настајала паралелно са Академијом још од њеног оснивања као Друштва србске словесности односно Српског ученог друштва.

Збирка је настајала у оквиру фондова и задужбина захваљујући многим поклонима уметника академика, њихових породица и других дародаваца. Значајније систематско откупљивање уметничких дела за Уметничку збирку отпочето је у осмој деценији ХХ века, што су омогућила увећана финансијска средства којима је Академија располагала. Да би уметничка дела постала део Збирке, мора их прихватити Комисија за откупе и поклоне САНУ.

У време коначног уобличавања и „озваничења“ Уметничке збирке САНУ, 1968/1969. године, колекцију је чинило око деведесет дела. Академијина збирка данас броји око три хиљаде каталошких јединица.

Приоритет у формирању колекције имају радови ликовних уметника академика. Збирка располаже делима око 270 домаћих и, у мањем броју, страних уметника, а од тога је педесет чланова САНУ.

Уметничка збирка поседује слике (уља, темпере, пастеле), цртеже и графике у различитим техникама, скулптуре у бронзи, камену, гипсу, глини и дрвету, радове у комбинованој техници, акварелисане фотографске портрете итд.

У фонду постоје дела из периода од XVIII до XXI векa. Дела у Уметничкој збирци омогућују праћење развоја ликовне уметности у Србији новијег доба, оних токова којима су чланови САНУ давали предност у сфери ликовног израза, као и упознавање са уметницима који су изабрани за академике као самосвојни и за нашу средину заслужни представници ликовне уметности.

Дела из Академијине Уметничке збирке, од којих су нека изложена у просторијама зграде САНУ, публика је први пут могла да види као целовиту поставку у јуну 1982. године. Од тада се Збирка на различито конципираним изложбама редовно представља јавности у Галерији САНУ и другим изложбеним просторима.

Послове Шефа Уметничке збирке САНУ обавља:

Музејски саветник, заменик управника Галерије: ЈЕЛЕНА МЕЖИНСКИ МИЛОВАНОВИЋ
Телефон: (011) 2027-143
Факс: (011) 2027-201
Е-пошта: jelena.mezinski@sanu.ac.rs
Адреса: Галерија САНУ, Кнез Михаилова 35, 11000 Београд, Србија