Правна акта

ЗАКОН О САНУ
СТАТУТ САНУ
ПРАВИЛА ОГРАНКА САНУ У НИШУ
ПРАВИЛА ОГРАНКА САНУ У НОВОМ САДУ
ПРАВИЛНИК БИБЛИОТЕКЕ
ПРАВИЛНИК О ДОДЕЉИВАЊУ НАГРАДЕ „ИВАН ТАБАКОВИЋ”
ПРАВИЛНИК О ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ
ИЗМЕНА ПРАВИЛНИКА О ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ
ПРАВИЛНИК О КЛУБУ ДОБРОТВОРА
ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ УЗБУЊИВАЊУ
ПРАВИЛНИК О УПОТРЕБИ ЈЕЗИКА
ПРАВИЛНИК ФОНДА