Редовни и дописни чланови и чланови ван радног састава

Српска академија наука и уметности у овом тренутку (јун 2024) има 87 редовних, 31 дописног, 75 иностраних чланова  и 9 чланова ван радног састава. Редовни и дописни чланови су држављани Републике Србије који живе и раде у домовини. Чланови САНУ ван радног састава бирани су само у периоду између 1985. и 2006. године. Повратком у домовину они не постају аутоматски чланови радног састава Академије, већ је, у случају да желе да пређу у наведени статус, неопходно да прођу процедуру прописану одговарајућим одредбама Статута САНУ. Инострани чланови САНУ су страни држављани, изузетно заслужни за општи напредак науке и уметности и за развој научних и уметничких веза између земље у којој делују и Републике Србије.

Чланство по одељењима:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МАТЕМАТИКУ, ФИЗИКУ И ГЕО-НАУКЕ
ОДЕЉЕЊЕ ХЕМИЈСКИХ И БИОЛОШКИХ НАУКА
ОДЕЉЕЊЕ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
ОДЕЉЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
ОДЕЉЕЊЕ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
ОДЕЉЕЊЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА
ОДЕЉЕЊЕ ИСТОРИЈСКИХ НАУКА
ОДЕЉЕЊЕ УМЕТНОСТИ