Међународна сарадња

Међународна сарадња САНУ одвија се кроз:

  • размену истраживача у оквиру билатералних споразума о научној сарадњи (међуакадемијских, међуинституционалних, као и споразума на међудржавном нивоу);
  • мултилатералну сарадњу, која подразумева активности везане за програме финансиране из фондова Европске комисије или неких других фондова (FP 7, EUREKA, TEMPUS, COST, HORIZON 2020);
  • чланство у невладиним међународним научним асоцијацијама на различитим нивоима, односно на светском: IAP ‒ Интеракадемијско партнерство, ISC – Међународни научни савет, UAI – Међународна унија академија, UNESCO; на европском: Европска федерација академија (ALLEA), Европска академија наука и уметности (EASA), Европска академија уметности, наука и хуманистичких наука (EAASH); на регионалном: Global Round Table, Евромедитеранска академијска мрежа (EMAN), Академије подунавске регије (DAC), и на балканском: Интеракадемијски савет југоисточне Европе (IAC SEE);
  • учешће на међународним научним скуповима у иностранству, као и организацију истих у земљи;
  • гостовање угледних научника из света и земље као предавача.

Српска академија наука и уметности такође унапређује научну сарадњу са институцијама које нису у њеном саставу, а која се, пре свега, одвија кроз реализацију заједничких научних пројеката у оквиру потписаних споразума о научној сарадњи са другим академијама.

 

Адреса: САНУ, Сектор за организацију скупова, предавања и међународну сарадњу
Кнез Михаилова 35, 11000 Београд, Србија
Е-пошта: jelena.cetkovic@sanu.ac.rs– руководилац сектора
sasa.foreigndept@sanu.ac.rs – међународна сарадња
sasaconf@sanu.ac.rs– организација скупова
sasa.international@sanu.ac.rs – технички послови
Тел: (011) 2027-342; 2027-344; 2027-207; 2027-133; 2027-142; 2027-298