Јавне набавке

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ, ДРУШТВЕНИХ И ДРУГИХ ПОСЕБНИХ УСЛУГА У СРПСКОЈ АКАДЕМИЈИ НАУКА И УМЕТНОСТИ


2023. година


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ


Набавка горива


Тонери


Радови на замени радијатора у Огранку САНУ у Новом Саду


Дигитална штампа


Чишћење


Мобилна телефонија


Софтвери


Осигурање


Набавка рачунарске опреме


Набавка рачунарске опреме


Софтвер ИС САНУ2022. година


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

ИЗМЕЊЕНА ВЕРЗИЈА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ


СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ


РАЧУНАРСКА ОПРЕМА


ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ


НАБАВКА И СТАВЉАЊЕ У УПОТРЕБУ ДИЗЕЛ АГРЕГАТА


ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА СИГНАЛИЗАЦИЈУ ПОЖАРА


УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА


УСЛУГЕ ШТАМПАЊА


МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА


РОБА ЗА КЛУБ САНУ


ДИГИТАЛНА ШТАМПА


СЛУЖБЕНИ АУТОМОБИЛ


УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА


2021. година


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ


ГОРИВО ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА


РАЧУНАРСКА ОПРЕМА


КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ


ОСИГУРАЊЕ


СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ


ОПРЕМА ЗА КОНЗЕРВАТОРСКУ РАДИОНИЦУ У АРХИВУ САНУ


МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА


СЛУЖБЕНИ АУТОМОБИЛ


ЛИЦЕНЦА CISCO FPR2110 THREAT DEFENSE


САНАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ПОДРУМА У ЗГРАДИ ПЛАТОНЕУМ


УСЛУГЕ ДИГИТАЛНЕ ШТАМПЕ


2020. година


УСЛУГА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА И ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ


ДИГИТАЛНА ШТАМПА И ПОСТАВКE ИЗЛОЖБИ У ГАЛЕРИЈИ САНУ И ГАЛЕРИЈИ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ САНУ


СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ


УСЛУГЕ ШТАМПАЊА


2019. година


РОБА ЗА ПОТРЕБЕ КЛУБА САНУ


РОБА ЗА ПОТРЕБЕ КЛУБА САНУ


КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКЕ САНУ


МОБИЛИЈАР


РАЧУНАРСКА ОПРЕМА


СЕРВЕРСКА ОПРЕМА ЗА АВА ЦЕНТАР САНУ


УСЛУГE СМЕШТАЈА


АДАПТАЦИЈА ИЗЛОЖБЕНОГ ПРОСТОРА ГАЛЕРИЈЕ САНУ, ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ИЗЛОЖБУ ДУХОВНО НАСЛЕЂЕ МАНАСТИРА СТУДЕНИЦА


УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА


УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ПРОТИВПОЖАРНИХ АПАРАТА


УСЛУГА ОСИГУРАЊА


АДАПТАЦИЈА ИЗЛОЖБЕНОГ ПРОСТОРА ГАЛЕРИЈЕ САНУ, ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ИЗЛОЖБУ СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ


ГИПСАРСКО МОЛЕРСКИ РАДОВИ У БИБЛИОТЕЦИ И АРХИВУ САНУ


ВИДЕО И АУДИО ОПРЕМА


ГОРИВО ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА


ДИГИТАЛНА ШТАМПА И ПОСТАВКE ИЗЛОЖБИ У ГАЛЕРИЈИ САНУ И ГАЛЕРИЈИ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ САНУ


УСЛУГE НАБАВКЕ АВИО КАРАТА


УСЛУГА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА И ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ


РАЧУНАРСКА ОПРЕМА


УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ


МОБИЛИЈАР


РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ РАДИ ПОПРАВЉАЊА АМБИЈЕНТАЛНИХ УСЛОВА У БИБЛИОТЕЦИ САНУ


КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ


СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ


АДАПТАЦИЈА ИЗЛОЖБЕНОГ ПРОСТОРА И ПОСТАВКА ИЗЛОЖБЕ У ГАЛЕРИЈИ САНУ


2018. година


МОБИЛИЈАР


РАЧУНАРСКА ОПРЕМА


ПРОШИРЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ И ИНТЕГРАЦИЈА ВИРТУЕЛИЗАЦИОНЕ И МРЕЖНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ


УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА СИГНАЛИЗАЦИЈУ ПОЖАРА


МОБИЛИЈАР 2


ЗАМЕНА ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА У КЊИЖАРИ “ИВО АНДРИЋ” У ПАЛАТИ САНУ


УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА


МОБИЛИЈАР


УСЛУГА ОСИГУРАЊА


КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ САНУ


РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ РАДИ ПОПРАВЉАЊА АМБИЈЕНТАЛНИХ УСЛОВА У АРХИВУ САНУ


РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА У КЊИЖАРИ “ИВО АНДРИЋ” У ПАЛАТИ САНУ


АДАПТАЦИЈА МАГАЦИНСКОГ И ПОДРУМСКОГ ПРОСТОРА


КЛИМА УРЕЂАЈИ


РОБА ЗА ПОТРЕБЕ КЛУБА САНУ


РАЧУНАРСКА ОПРЕМА


УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА И ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ


УСЛУГE СМЕШТАЈА


ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ


УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ


УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПРОТИВПОЖАРНИХ АПАРАТА


ДИГИТАЛНА ШТАМПА И ПОСТАВКE ИЗЛОЖБИ У ГАЛЕРИЈИ САНУ И ГАЛЕРИЈИ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ САНУ


КРЕЧЕЊЕ УЛИЧНЕ ФАСАДЕ СА ПОПРАВКОМ И ФАРБАЊЕМ ТЕРАСНЕ ОГРАДЕ НА ЗГРАДИ ПЛАТОНЕУМ


СЛУЖБЕНО ВОЗИЛО


ГОРИВО ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА


УСЛУГE НАБАВКЕ АВИО КАРАТА


СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ


КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2


КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ


РАДОВИ НА ЗАМЕНИ СТОЛАРИЈЕ НА ЗГРАДИ ПЛАТОНЕУМ У НОВОМ САДУ


УСЛУГЕ ШТАМПАЊА


2017. година


АДАПТАЦИЈА ИЗЛОЖБЕНОГ ПРОСТОРА И ПОСТАВКА ИЗЛОЖБЕ У ГАЛЕРИЈИ САНУ