Јавне набавке

2021. година


ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ВОЗИЛА


2020. година


УСЛУГА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА И ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ


ДИГИТАЛНА ШТАМПА И ПОСТАВКE ИЗЛОЖБИ У ГАЛЕРИЈИ САНУ И ГАЛЕРИЈИ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ САНУ


СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ


УСЛУГЕ ШТАМПАЊА


2019. година


РОБА ЗА ПОТРЕБЕ КЛУБА САНУ


РОБА ЗА ПОТРЕБЕ КЛУБА САНУ


КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКЕ САНУ


МОБИЛИЈАР


РАЧУНАРСКА ОПРЕМА


СЕРВЕРСКА ОПРЕМА ЗА АВА ЦЕНТАР САНУ


УСЛУГE СМЕШТАЈА


АДАПТАЦИЈА ИЗЛОЖБЕНОГ ПРОСТОРА ГАЛЕРИЈЕ САНУ, ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ИЗЛОЖБУ ДУХОВНО НАСЛЕЂЕ МАНАСТИРА СТУДЕНИЦА


УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА


УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ПРОТИВПОЖАРНИХ АПАРАТА


УСЛУГА ОСИГУРАЊА


АДАПТАЦИЈА ИЗЛОЖБЕНОГ ПРОСТОРА ГАЛЕРИЈЕ САНУ, ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ИЗЛОЖБУ СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ


ГИПСАРСКО МОЛЕРСКИ РАДОВИ У БИБЛИОТЕЦИ И АРХИВУ САНУ


ВИДЕО И АУДИО ОПРЕМА


ГОРИВО ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА


ДИГИТАЛНА ШТАМПА И ПОСТАВКE ИЗЛОЖБИ У ГАЛЕРИЈИ САНУ И ГАЛЕРИЈИ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ САНУ


УСЛУГE НАБАВКЕ АВИО КАРАТА


УСЛУГА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА И ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ


РАЧУНАРСКА ОПРЕМА


УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ


МОБИЛИЈАР


РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ РАДИ ПОПРАВЉАЊА АМБИЈЕНТАЛНИХ УСЛОВА У БИБЛИОТЕЦИ САНУ


КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ


СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ


АДАПТАЦИЈА ИЗЛОЖБЕНОГ ПРОСТОРА И ПОСТАВКА ИЗЛОЖБЕ У ГАЛЕРИЈИ САНУ


2018. година


МОБИЛИЈАР


РАЧУНАРСКА ОПРЕМА


ПРОШИРЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ И ИНТЕГРАЦИЈА ВИРТУЕЛИЗАЦИОНЕ И МРЕЖНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ


УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА СИГНАЛИЗАЦИЈУ ПОЖАРА


МОБИЛИЈАР 2


ЗАМЕНА ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА У КЊИЖАРИ “ИВО АНДРИЋ” У ПАЛАТИ САНУ


УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА


МОБИЛИЈАР


УСЛУГА ОСИГУРАЊА


КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ САНУ


РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ РАДИ ПОПРАВЉАЊА АМБИЈЕНТАЛНИХ УСЛОВА У АРХИВУ САНУ


РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА У КЊИЖАРИ “ИВО АНДРИЋ” У ПАЛАТИ САНУ


АДАПТАЦИЈА МАГАЦИНСКОГ И ПОДРУМСКОГ ПРОСТОРА


КЛИМА УРЕЂАЈИ


РОБА ЗА ПОТРЕБЕ КЛУБА САНУ


РАЧУНАРСКА ОПРЕМА


УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА И ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ


УСЛУГE СМЕШТАЈА


ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ


УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ


УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПРОТИВПОЖАРНИХ АПАРАТА


ДИГИТАЛНА ШТАМПА И ПОСТАВКE ИЗЛОЖБИ У ГАЛЕРИЈИ САНУ И ГАЛЕРИЈИ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ САНУ


КРЕЧЕЊЕ УЛИЧНЕ ФАСАДЕ СА ПОПРАВКОМ И ФАРБАЊЕМ ТЕРАСНЕ ОГРАДЕ НА ЗГРАДИ ПЛАТОНЕУМ


СЛУЖБЕНО ВОЗИЛО


ГОРИВО ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА


УСЛУГE НАБАВКЕ АВИО КАРАТА


СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ


КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2


КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ


РАДОВИ НА ЗАМЕНИ СТОЛАРИЈЕ НА ЗГРАДИ ПЛАТОНЕУМ У НОВОМ САДУ


УСЛУГЕ ШТАМПАЊА


2017. година


АДАПТАЦИЈА ИЗЛОЖБЕНОГ ПРОСТОРА И ПОСТАВКА ИЗЛОЖБЕ У ГАЛЕРИЈИ САНУ