Јавне набавке

2019. година


РАЧУНАРСКА ОПРЕМА


СЕРВЕРСКА ОПРЕМА ЗА АВА ЦЕНТАР САНУ


УСЛУГE СМЕШТАЈА


АДАПТАЦИЈА ИЗЛОЖБЕНОГ ПРОСТОРА ГАЛЕРИЈЕ САНУ, ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ИЗЛОЖБУ ДУХОВНО НАСЛЕЂЕ МАНАСТИРА СТУДЕНИЦА


УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА


УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ПРОТИВПОЖАРНИХ АПАРАТА


УСЛУГА ОСИГУРАЊА


АДАПТАЦИЈА ИЗЛОЖБЕНОГ ПРОСТОРА ГАЛЕРИЈЕ САНУ, ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ИЗЛОЖБУ СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ


ГИПСАРСКО МОЛЕРСКИ РАДОВИ У БИБЛИОТЕЦИ И АРХИВУ САНУ


ВИДЕО И АУДИО ОПРЕМА


ГОРИВО ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА


ДИГИТАЛНА ШТАМПА И ПОСТАВКE ИЗЛОЖБИ У ГАЛЕРИЈИ САНУ И ГАЛЕРИЈИ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ САНУ


УСЛУГE НАБАВКЕ АВИО КАРАТА


УСЛУГА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА И ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ


РАЧУНАРСКА ОПРЕМА


УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ


МОБИЛИЈАР


РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ РАДИ ПОПРАВЉАЊА АМБИЈЕНТАЛНИХ УСЛОВА У БИБЛИОТЕЦИ САНУ


КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ


СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ


АДАПТАЦИЈА ИЗЛОЖБЕНОГ ПРОСТОРА И ПОСТАВКА ИЗЛОЖБЕ У ГАЛЕРИЈИ САНУ


2018. година


МОБИЛИЈАР


РАЧУНАРСКА ОПРЕМА


ПРОШИРЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ И ИНТЕГРАЦИЈА ВИРТУЕЛИЗАЦИОНЕ И МРЕЖНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ


УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА СИГНАЛИЗАЦИЈУ ПОЖАРА


МОБИЛИЈАР 2


ЗАМЕНА ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА У КЊИЖАРИ “ИВО АНДРИЋ” У ПАЛАТИ САНУ


УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА


МОБИЛИЈАР


УСЛУГА ОСИГУРАЊА


КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ САНУ


РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ РАДИ ПОПРАВЉАЊА АМБИЈЕНТАЛНИХ УСЛОВА У АРХИВУ САНУ


РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА У КЊИЖАРИ “ИВО АНДРИЋ” У ПАЛАТИ САНУ


АДАПТАЦИЈА МАГАЦИНСКОГ И ПОДРУМСКОГ ПРОСТОРА


КЛИМА УРЕЂАЈИ


РОБА ЗА ПОТРЕБЕ КЛУБА САНУ


РАЧУНАРСКА ОПРЕМА


УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА И ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ


УСЛУГE СМЕШТАЈА


ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ


УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ


УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПРОТИВПОЖАРНИХ АПАРАТА


ДИГИТАЛНА ШТАМПА И ПОСТАВКE ИЗЛОЖБИ У ГАЛЕРИЈИ САНУ И ГАЛЕРИЈИ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ САНУ


КРЕЧЕЊЕ УЛИЧНЕ ФАСАДЕ СА ПОПРАВКОМ И ФАРБАЊЕМ ТЕРАСНЕ ОГРАДЕ НА ЗГРАДИ ПЛАТОНЕУМ


СЛУЖБЕНО ВОЗИЛО


ГОРИВО ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА


УСЛУГE НАБАВКЕ АВИО КАРАТА


СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ


КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2


КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ


РАДОВИ НА ЗАМЕНИ СТОЛАРИЈЕ НА ЗГРАДИ ПЛАТОНЕУМ У НОВОМ САДУ


УСЛУГЕ ШТАМПАЊА


2017. година


АДАПТАЦИЈА ИЗЛОЖБЕНОГ ПРОСТОРА И ПОСТАВКА ИЗЛОЖБЕ У ГАЛЕРИЈИ САНУ