Јавне набавке

2018. година

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

 

УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА И ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ

 

УСЛУГE СМЕШТАЈА

 

ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ

 

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПРОТИВПОЖАРНИХ АПАРАТА

 

ДИГИТАЛНА ШТАМПА И ПОСТАВКE ИЗЛОЖБИ У ГАЛЕРИЈИ САНУ И ГАЛЕРИЈИ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ САНУ

 

КРЕЧЕЊЕ УЛИЧНЕ ФАСАДЕ СА ПОПРАВКОМ И ФАРБАЊЕМ ТЕРАСНЕ ОГРАДЕ НА ЗГРАДИ ПЛАТОНЕУМ

 

СЛУЖБЕНО ВОЗИЛО

 

ГОРИВО ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА

 

УСЛУГE НАБАВКЕ АВИО КАРАТА

 

СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2

 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

 

РАДОВИ НА ЗАМЕНИ СТОЛАРИЈЕ НА ЗГРАДИ ПЛАТОНЕУМ У НОВОМ САДУ

 

УСЛУГЕ ШТАМПАЊА

 

2017. година

АДАПТАЦИЈА ИЗЛОЖБЕНОГ ПРОСТОРА И ПОСТАВКА ИЗЛОЖБЕ У ГАЛЕРИЈИ САНУ