КОЛЕКЦИЈА КАО ОГЛЕДАЛО

Модернизам у делима из Галерије Матице српске

ОД 23. ДЕЦЕМБРА 2021. ДО 20. ФЕБРУАРА 2022.

Ауторка: др Тијана Палковљевић Бугарски

Галерија Матице српске из Новог Сада је национална галерија комплексне и дуге историје која баштини један од најбогатијих фондова Српске ликовне уметности новијег доба. Од тренутка оснивања у Пешти 1847. године, преко пресељења у Нови Сад 1864. и отварања за јавност 1933. године, свој истински професионални рад започела је 1958. године пресељењем у сопствену зграду у којој се Галерија и данас налази. Поред прикупљања, проучавања, заштите и излагања један од основних задатака, од самог почетка, било је и успостављање међуинституционалне сарадње. На тим идејама настала је изложба „Колекција као огледало. Модернизам на делима из Галерије Матице српске”. Са жељом да представимо најбоље из своје колекције кроз одабир најрепрезентативнијих радова националне уметности и најзначајније ствараоце сачинили смо преглед тематских и стилских домета једног времена преломљен кроз специфичну историје саме установе и њене улоге у друштвеним и уметничким приликама.

Неоптерећена устаљеним хронолошким оквирима, изложба указује не само на модернизме прве половине XX века, већ и на њихове претече и узоре утемељене у стваралаштву сликара активних током последњих деценија XIX века. Она трага за почецима модернистичких идеја у делима афирмисаних сликара као што су Ђорђе Крстић, Урош Предић и Паја Јовановић, школованих на идејама реализма али спремних да се упусте у нове тематске и ликовне приступе. Затим следе уметници активни на прелазу векова, школовани на Уметничкој школи у Београду и у различитим европским уметничким центрима. Они су, упркос тешким историјским приликама, спремно прихватили изазове савремене уметничке праксе и створили аутентична дела. Тој генерацији припадају Надежда Петровић, Стеван Алексић, Даница Јовановић и Милан Миловановић. Коначно, ту су и они који се могу сматрати главним актерима међуратне модèрне: Петар Добровић, Сава Шумановић, Милан Коњовић, Миленко Шербан и Богдан Шупут.

Овај одабир радова одсликава не само српску уметничку сцену, већ и улогу Матице српске и њене Галерије у српској култури и развоју ликовне уметности, прати формирање колекције Музеја, ангажовање уметника у раду Матице српске, формирање сталних поставки и утицај који је све то имало на савремену уметничку сцену. Стога се изложба „Колекција као огледало. Модернизам у делима из Галерије Матице српске” може посматрати не само као могући преглед уметности српског модернизма, него и као огледало друштва и времена у коме је настајала.

СТРУЧНА ВОЂЕЊА