ИСТРАЖИВАЧАКА СТАНИЦА ПЕТНИЦА – 35 ГОДИНА

Од 21. до 29. априла

Аутор: Владимир Пецикоза
Организатор: Истраживачка станица Петница

Истраживачка станица Петница је најуспешнији експеримент у нашем образовном систему у последњих неколико деценија. Примењујући експерименталне методе рада, стављајући знање испред сертификата, диплома и крутих наставних програма, подстичући креативно размишљање и закњучивање и мешајући  различите старосне групе, Истраживачка станица Петница  показује да је могуће органоизовати другачији наставни процес дајући приоритет мотивацији учесника уместо формалног притиска. Иако је мотивација важан улазни критеријум код формирања ученичких група, у Петници се велика пажња посвећује   развијању заинтересованости ученика  за успешно укључивање  у  сложеније научне процесе , све до  самосталног  постављања  истраживачких пројеката кроз које ће овладати различитим методама и техникама истраживања,  уз суочавање  са предвидивим и непредвидивим тешкоћама. Током 35 година плодног рада и импозантног развоја, Истраживачка станица Петница није обезбедила пуно прихватање и адекватну континуирану подршку министарстава који у њеном раду нису препознали суштински значај додатног образовања радозналих и даровитих младих људи. Циљ образовних активности ИС Петница јесте развијање логичког мишљења, процеса закључивања те уочавање и решавање проблема, што је удаљава од устаљених наставних метода, али и представља потенцијал за квалитативне промене образовног система, које намеће убрзан научни и технолошки развој.

Истраживачка станица Петница је најуспешнији експеримент у нашем образовном систему у последњих неколико деценија. Примењујући експерименталне методе рада, стављајући знање испред сертификата, диплома и крутих наставних програма, подстичући креативно размишљање и закључивање и комбинујући  различите старосне групе, ова истраживачка станица  показује да је могуће организовати другачији наставни процес, дајући приоритет мотивацији учесника уместо формалног притиска. Иако је мотивација важан улазни критеријум код формирања ученичких група, у Петници се велика пажња посвећује развијању заинтересованости ученика за успешно укључивање у сложеније научне процесе, све до самосталног  постављања истраживачких пројеката кроз које ће овладати различитим методама и техникама истраживања, уз суочавање са предвидивим и непредвидивим тешкоћама. Током 35 година плодног рада и импозантног развоја,  ова истраживачка установа није обезбедила пуно прихватање и адекватну континуирану подршку министарстава који у њеном раду нису препознали суштински значај додатног образовања радозналих и даровитих младих људи. Циљ образовних активности ИС Петница јесте развијање логичког мишљења, процеса закључивања те уочавање и решавање проблема, што је удаљава од устаљених наставних метода, али и представља потенцијал за квалитативне промене образовног система, које намеће убрзан научни и технолошки развој.  У раду ове истраживачке установе су учествовали многи млади људи који су касније наставили истраживачки рад и постигли значајне резултете и ван граница наше земље.