Географски институт “Јован Цвијић”

Географски институт основан је 31. маја 1947. године у оквиру Српске академије наука (Српске академије наука и уметности). Један од иницијатора, и први директор Института био је академик Петар С. Јовановић. Институт је научна установа, чија је основна делатност организација и систематски рад на унапређивању научних истраживања у области географије.

Институт је организован у пет одељења:

  1. Одељење физичке географије (заступљене су све физичко-географске дисциплине);
  2. Одељење друштвене географије (истраживања насеља, демографска и антропогеографска истраживања);
  3. Одељење регионалне географије (регионална и економска истраживања);
  4. Одељење просторног планирања (локална истраживања, израда просторних планова и стратегија развоја, као и питања животне средине);
  5. Одељење за картографију (припрема база података, обрадa података и израда тематских карата).

У Институту је тренутно ангажовано 36 сарадникa, међу којима је 22 доктора наука, шест магистара, седам мастера, један дипломирани географ као и троје стипендиста докторанада, који реализују пројекте финансиране од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије и других институција. Три сарадника имају звање научног саветника, два су са звањем вишег научног сарадника, 11 је научних сарадника и 19 истраживача.

Задатак Института је да, као научноистраживачка организација, обједињује основна, примењена и развојна мултидисциплинарна истраживања у географским, природним и друштвеним наукама, у циљу што веће примене резултата географских истраживања у земљи и иностранству. Истакнути задатак Института је да проучава просторне појаве, објекте, облике, односе, стања и процесе у географској средини, а истраживањима се обухватају просторне области Србије као и шире територије Балканског полуострва, Европе и света.

Географски институт је активан у издавачкој делатности будући да радове својих сарадника али и колега из земље и иностранства, објављује у едицијама Зборник радова и Посебна издања. До сада је штампано 66 зборникa радова и 89 монографија. Институт такође организује различите научне скупове о актуелним географским темама и сарађује са географским институцијама у земљи и иностранству, а посебно са институтима из академија суседних земаља (Бугарска, Румунија, Словенија итд.). Свој допринос Институт даје и кроз популаризацију науке и ширење научних знања и вештина усмерених ка јавном и приватном сектору, али и широј јавности.

 

Директор: др МИЛАН РАДОВАНОВИЋ
Адреса: Ђуре Јакшића 9, 11000 Београд, Србија
Е-пошта: general@gi.sanu.ac.rs
Веб-сајт: www.gi.sanu.ac.rs
Тел: +381 11 2636-395, 2636-594, 2636-276, 2638-790
Факс: +381 11 2637-597