Одељење медицинских наука

Научна делатност чланова Одељења медицинских наука одвија се у различитим областима медицинских наука: неуролошке науке, биохемија, кардиологија, кардиопатологија, гломерулопатије, неурофизиологија (ексцитабилност, конвулзије), неурологија, хистологија, урологија, ендокринологија, имунологија, хирургија, нефрологија, стоматологија, васкуларна хирургија и ангиологија, хумана репродукција, психијатрија.

Истраживања се одвијају у оквиру Академијиних одбора за биомедицинска истраживања и за проблеме јавног здравља, одељенских одбора за мултидисциплинарна истраживања шећерне болести, ендокринологију и утицај природних фактора, туморе урогениталног тракта, кардиоваскуларну патологију, сомнологију, хуману репродукцију, као и 16 индивидуалних пројеката из већине медицинских области и дисциплина.

 

Секретар: академик ДРАГАН МИЦИЋ
Заменик секретара: академик МИОДРАГ ЧОЛИЋ
Тел: (011) 2637-562,
(011) 2027-226
Е-пошта: otmn@sanu.ac.rs