Информације за кориснике

Радно време читаонице је од 8 до 16 часова.
Радно време каталога је од 8 до 14 часова.
Библиотека САНУ не ради с корисницима од 15. јула до 15. августа.
Корисници се моле да, уколико су у могућности, пре доласка у Библиотеку провере доступност публикације путем мејла katalog@sanu.ac.rs или на број телефона 011/2027239.

УЧЛАЊЕЊЕ
Корисници Библиотеке САНУ могу да буду само пунолетни грађани.
Учлањење у Библиотеку САНУ је бесплатно. За учлањење је потребна мања фотографија и лична карта.

КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕ
Сва библиотечко-информациона грађа Библиотеке САНУ користи се по правилу у читаоници.
Корисницима су на располагању читаоница са 52 места, рачунари за претрагу каталога, бесплатан приступ електронским базама часописа и књига у оквиру сервиса КоБСОН, бесплатан бежични приступ интернету и читач микрофилмова.
Библиотека располаже и посебном читаоницом за чланове САНУ. Није дозвољено репродуковање целе публикације већ само њених делова.

Старе и ретке књиге и публикације које припадају посебним библиотекама наручују се дан раније и користе се од 8 до 14 часова.

КАТАЛОЗИ
Корисницима су на располагању лисни и електронски каталози.
Електронска обрада публикација започета је 1990. године. Од 2011. године Библиотека САНУ је, према Закону о библиотечко-информационој делатности, један од пет носилаца јединственог библиотечко-информационог система Републике Србије и са близу 200 библиотека активно учествује у стварању узајамног електронског каталога Виртуелне библиотеке Србије у систему COBISS.

Лисни каталози

  1. Ауторски (алфабетски) каталог – за грађу пристиглу до 1990. године;
  2. Каталог старе и ретке књиге;
  3. Каталог микрофилмова;
  4. Каталог картографске грађе;
  5. Каталози посебних библиотека – за библиотеке које су примљене пре 1990. године.

Електронски каталози и сервиси

  1. SANUBIB – интерни електронски каталог свих врста грађе, вођен од 1990. до 2012. године, доступан искључиво у Библиотеци САНУ;
  2. COBISSANU (линк) – електронски каталог свих врста грађе, доступан на интернету, води се од 2012. године;
  3. КоБСОН (линк) – Конзорцијум који, захваљујући финансирању од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, обезбеђује бесплатан приступ електронским базама страних научних часописа и књига.

КОНТАКТ

Тел: (00)381112027239 (каталог)
(00)381112027116 (гардероба)
Е-пошта: katalog@bib.sanu.ac.rs