Органи управљања

Делатност Српске академије наука и уметности обавља се у седишту Академије, у огранцима Академије у Новом Саду и Нишу, у јединицама Академије изван њеног седишта и у Центру за научноистраживачки рад у Крагујевцу.
Органи Академије су Скупштина, Председништво, Извршни одбор и председник.