Пријаве за учешће на научним и стручним скуповима

EURASIAN ENVIRONMENTAL DYNAMICS AND HUMANS: INTERACTIONS OVER DIFFERENT TIME SCALES
Од 27. до 29. јуна 2019.
Српска академија наука и уметности
РЕГИСТРАЦИОНИ ФОРМУЛАР
ОБАВЕШТЕЊЕ