Пријаве за учешће на научним и стручним скуповима

Numerical Weather and Climate Modeling: Beginnings, Now,and Vision of the Future
(Нумеричко моделирање времена и климе: почеци, садашњост и визија будућности

Second announcement

Abstract template / Abstract template

Registration form


Научни скуп Protein Electrostatics Belgrade 2018 (PEB 2018) –  Електростатика протеина који је одељењски скуп САНУ

https://www.proteinelectrostatics.org/


29th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases (SPIG 2018)

ИНФОРМАЦИЈЕ И ПРОГРАМ