Пентикостар, јеромонах Мардаријe,
Мркшина црква, 1566. /БСАНУ, R 184/

Збирке Библиотеке САНУ

Општи фонд је најбројнија збирка и обухвата монографске и периодичне публикације, које у Библиотеку долазе путем размене, поклона или куповине. Скоро две трећине фонда је на страним језицима, а највећи број наслова је стигао разменом, као текућа издавачка продукција, домаћа и страна. Та збирка постоји од самог почетка рада Библиотеке САНУ.

Збирку старе и ретке књиге чини око 3.500 наслова старих и ретких књига и периодике (новина, часописа, алманаха, календара). У групу старих књига убрајају се наслови издати до 1867. године (за српска издања) односно до 1800. (за страна издања).

Посебне библиотеке су поклоњене или откупљене библиотечке целине, које су примљене на трајно чување и коришћење у складу са уговорима и са правилником о раду Библиотеке САНУ. Тренутно их има 40.

Библиотека САНУ поседује богату збирку референсне литературе, која обухвата капиталне националне енциклопедије, домаће и стране, најзначајније стручне енциклопедије, лексиконе као и биографске, језичке и стручне речнике и друга издања.

Збирку некњижне грађе чини близу 3.000 јединица микрофилмова и микрофиша, картографске грађе (карте, атласи и планови), дискова са аудио и видео записима и електронским изворима, мањи број VHS и аудио трака, грамофонских плоча, штампаних музикалија и др. Садржај збирке је углавном везан за рад Академије и њених чланова.

Фототеку чини збирка од приближно 10.000 фотографија. У збирци се чувају, пре свега, портрети чланова Академије и друштава која су јој претходила али и фотографије зграде Академије и личности из јавног и културног живота Србије кроз историју.

У Библиотеци САНУ прикупља се документација о члановима и историјату САНУ и установа које су јој историјски претходиле, Друштва српске словесности (1841–1864), Српског ученог друштва (1864–1892) и Српске краљевске академије (1886–1947). Документациона грађа обухвата период од 1841. године до данас и садржи разнородне биобиблиографске податке за око 1.500 чланова Академије и њених претходница.