Контакт

 

Адреса Библиотека Српске академије наука и уметности Кнеза Михаила 35, 11000 Београд
Управник Академик
МИРО ВУКСАНОВИЋ
(00)381112027260 miro.vuksanovic@sanu.ac.rs
Заменик управника ДАНКА КУЖЕЉ (00)381112027174 danka.kuzelj@bib.sanu.ac.rs
Саветник у Библиотеци САНУ ТАЊА ИВАНОВИЋ (00)381112027193 tanja.ivanovic@bib.sanu.ac.rs
Одељење за информације и услуге читаоцима МАРИЈАНА ПЕШИЋ (00)381112027239 marijana.pesic@bib.sanu.ac.rs katalog@bib.sanu.ac.rs
Одељење за набавку и размену МИЛЕНА ЦИБИН (00)381112027233 milena.cibin@bib.sanu.ac.rs
Одељење за обраду публикација САЊА ПЕТРОВИЋ (00)381112027160 sanja.petrovic@bib.sanu.ac.rs
Одељење старе и ретке књиге и посебних фондова БИЉАНА ЈОЦИЋ (00)381112027164 biljana.grujovic@bib.sanu.ac.rs
Библиографско одељење МАРИНА НИНИЋ (00)381112027148 marina.ninic@bib.sanu.ac.rs
Одељење библиотечких фондова и техничких послова БРАНКО ДАВИДОВИЋ (00)381112027150 branko.davidovic@bib.sanu.ac.rs
Трибина Библиотеке САНУ БИЉАНА ЈОЦИЋ (00)381112027164 biljana.grujovic@bib.sanu.ac.rs