Издавачка делатност САНУ

Српска академија наука и уметности у оквиру остваривања својих задатака издаје сталне и повремене публикације из области науке, културе и уметности – преко серија које установљава Председништво САНУ.
Српска академија наука и уметности објављује:

  • дела чланова САНУ и других научних радника о питањима која су предвиђена дугорочним научноистраживачким планом Академије;
  • дела чланова САНУ проистекла из њиховог самосталног научног рада о питањима која нису предвиђена дугорочним научноистраживачким планом Академије;
  • дела других научних радника која су од значајне и трајне вредности;
  • значајна дела из прошлости;
  • књижевна и уметничка дела својих чланова и других истакнутих књижевника и уметника, савремена или из прошлости;
  • грађу значајну за науку и уметност.

 


Каталог издања САНУ: 2021–2022–2023.

Каталог издања САНУ: 2021–2022–2023. може се погледати и у електронском облику ( ОВДЕ ).


 

О издавачкој делатности Српске академије наука и уметности стара се Издавачки одбор, на челу с генералним секретаром Академије.

Ради подстицања рада у науци и уметности и ради приказивања резултата из своје делатности Српска академија своја издања размењује или уступа без накнаде и продаје. О спровођењу задатака и одлука у вези са Издавачком делатношћу стара се Сектор за издавачку делатност.

 

Служба за издавачку делатност САНУ
Дистрибуција: Нада Срећковић
Телефон: (011) 2027-131
Е-пошта: nada.sreckovic@sanu.ac.rs
Адреса: САНУ, Служба за издавачку делатност, Кнез Михаилова 35, 11000 Београд, Србија