СНОВИ О ПРОШЛОСТИ И ТРАДИЦИЈИ: ОЛГА БЕНСОН

Од 23. децембра 2019. године до 25. јануара 2020. године

Организатор: Етнографски институт САНУ и Галерија науке и технике САНУ

Поводом 130 година од рођења сликарке Олге Бенсон, биће организована изложба њених радова скоро и непознатих јавности. Наиме, радећи у Етнографском Институту САН, као фолклорни сликар од оснивања Института 1947. године до 1950, када је емигрирала у Сједињене Америчке Државе, Олга Бенсон је урадила 500 цртежа и акварела који богато илуструју нашу народну традицију. Међу њима су и цртежи и акварели кућа, покућства и народних ношњи.

Ови радови се чувају у Етнографско-фолклорној збирци Олге Бенсон у Етнографском институту САНУ и до сада су излагани односно објављивани само спорадично у издањима Института.

Аутор изложбе је музејски саветник др Љиљана Гавриловић, док су сарадници на пројекту: др Бојана Богдановић, МА Милан Томашевић, Биљана Миленковић Вуковић, и Етнографски музеј у Београду.