О АРХИТЕКТУРИ: НОВИ МАТЕРИЈАЛИ И ДИЗАЈН У АРХИТЕКТУРИ И УМЕТНОСТИ

Од 6. до 16. децембра

У дигиталном добу, можда више него икада раније, постоји растућа потреба за мултидисциплинарним приступом у истраживању о уметности, архитектури, науци и технологији, као и у бављењу изазовима савременог друштва. Тема изложбе није усмерена само на иновације и креативности у архитектури и уметности, већ и на све области које на креативне и иновативне начине употребљавају новомедијске технологије. Аутори и професионалци из области уметности, архитектуре и новомедијске технологије изложиће оригинална истраживања и пројекате о темама као што су: приступ новим медијима, нови материјали и дизајн у архитектури, Smart City: принципи архитектуре и урбанистичког дизајна, суочавање с будућношћу, израда града кроз нову архитектуру и сл. Током трајања изложбе „О архитектури: нови материјали и дизајн у архитектури и уметности” ауторима најбољих радова биће додељене награде, а планирана су и два тематска предавања предавача из Холандије.