Балканолошки институт

Претходник данашњег Балканолошког института је Балкански институт, основан 1934. године у Београду као једини те врсте на Балкану. Иницијатива је потекла од краља Александра I Карађорђевића, а научно профилисање установе поверено је Ратку Парежанину и Светозару Спанаћевићу. Институт је издавао часопис Revue internationale des Etudes balkaniques, који је окупљао најугледније европске стручњаке за Балкан. Укинут је наредбом окупационих власти 1941. године.

Институт је обновљен тек 1969. године под именом Балканолошки институт, у саставу Српске академије наука и уметности. Окупио је групу угледних научника који су се бавили Балканом од праисторије до модерног доба, кроз археолошка, антрополошка, етнографска, историјска истраживања и студије културе, уметности, књижевности, обичајног права итд. Тај мултидисциплинарни приступ остаје трајна научна оријентација Института.

Институт је на свим пољима развио међународну сарадњу са низом установа европских земаља, а до сада је организовао више десетина међународних скупова, издаје годишњак Balcanica и едицију Посебна издања из свих области балканолошких истраживања.

Институт своја истраживања спроводи кроз шест посебних научних пројеката:

  • Средњовековно наслеђе Балкана: институције и култура;
  • Дунав и Балкан: културно-историјско наслеђе;
  • Историја политичких идеја и институција на Балкану у 19. и 20. веку;
  • Друштво, духовно-материјална култура и комуникације у праисторији и раној историји Балкана;
  • Народна култура Срба између Истока и Запада;
  • Језик, фолклор и миграције на Балкану.

Од 35 сарадника 29 је у научном саставу, а 6 у администрацији. Институт има: шест научних саветника, четири виша научна сарадника, девет научних сарадника, осам истраживача сарадника и два истраживача-приправника.

На пројектима Института укључени су и спољни сарадници: два академика, 16 професора универзитета, шест стипендиста, као и неколико научника из иностранства.

Институт сваке године објављује по неколико монографија и зборника радова, а током последњих десет година, посебно се издвајају бројне монографије и зборници радова на светским језицима, првенствено на енглеском и француском језику, из области историје, археологије, лингвистике, историје уметности и књижевности. Годишњак Balcanica, од 2005. године, садржи само прилоге  на енглеском и француском језику.

 

Директор: др ВОЈИСЛАВ ПАВЛОВИЋ
Адреса: Кнез Михаилова 35, 11000 Београд, Србија
Е-пошта: balkinst@bi.sanu.ac.rs
Веб-сајт: www.balkaninstitut.com
Тел: +381 11 2639-830
Факс: +381 11 2638-756