Издања Библиотеке САНУ

Библиотека САНУ припрема, уређује и објављује библиографије чланова САНУ, специјалне библиографије, прегледе издања САНУ, каталоге својих фондова, годишњак Трибине и друга издања. Уредник издања Библиотеке САНУ је њен управник.

 

1.
Преглед издања Српске академије наука и уметности : 1999–2009 / [израдила Биљана Јовановић]. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 27/1–2). – Београд : САНУ, 2016.
2.
Библиографија радова академика Мирослава Пантића / Гордана Радојчић–Костић. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 26). – Београд : САНУ, 2010.
3.
Библиографија радова академика Михаила Марковића / Сања Степановић–Тодоровић. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 25). – Београд : САНУ, 2008.
4.
Грађа за биографски речник чланова Друштва српске словесности, Српског ученог друштва и Српске краљевске академије / Љубомир Никић, Гордана Жујовић, Гордана Радојчић–Костић. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 24). – Београд : САНУ, 2008.
5.
Библиографија радова академика Милке Ивић / [саставила] Милена Бабић. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 23). – Београд : САНУ, 2005.
6.
Каталог фототеке САНУ : 1948–2000 / приредила [и предговор написала] Јоана Павковић. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 22). – Београд : САНУ, 2005.
7.
Библиографија радова академика Владимира Стојанчевића / Станиша Војиновић. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 21). – Београд : САНУ, 2004.
8.
Библиографија радова академика Николе Хајдина = Nikola Hajdin Bibliography / Гордана Радојчић–Костић, Ненад Марковић. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 20). – Београд : САНУ, 2004.
9.
Преглед издања Српске академије наука и уметности : 1997–1998 / [израдила Биљана Јовановић]. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 17). – Београд : САНУ, 2003.
10.
Библиографија радова академика Ирене Грицкат–Радуловић / Лидија Јелић. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 19). – Београд : САНУ, 2002.
11.
Библиографија радова академика Дејана Медаковића / Лидија Јелић. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 18). – Београд : САНУ, 2002.
12.
Преглед издања Српске академије наука и уметности : 1995–1996 / [израдила Биљана Јовановић]. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 16). – Београд : САНУ, 2002.
13.
Преглед издања Српске академије наука и уметности : 1993–1994 / [израдила Биљана Јовановић]. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 14). – Београд : САНУ, 2000.
14.
Каталог фототеке САНУ : 1841–1947 / израдиле Гордана Жујовић, Гордана Радојчић–Костић. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 15). – Београд : САНУ, 1998.
15.
Преглед издања Српске академије наука и уметности : 1991–1992 / [израдила Биљана Јовановић]. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 13). – Београд : САНУ, 1996.
16.
Преглед издања Српске академије наука и уметности : 1989–1990 / [израдила Биљана Јовановић]. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 12). – Београд : САНУ, 1993.
17.
Библиографија научних и стручних радова и публицистичких прилога академика Дејана Медаковића / [приредила за штампу Јоана Павковић]. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 6). – Београд : САНУ, 1992.
18.
Преглед издања Српске академије наука и уметности : 1987–1988 / [израдила Биљана Јовановић]. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 11). – Београд : САНУ, 1991.
19.
Преглед издања Српске академије наука и уметности : 1985–1986 / [израдила Биљана Јовановић]. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 10). – Београд : САНУ, 1991.
20.
Косово 1389–1989. : избор из фондова Библиотеке Српске академије наука и уметности / Љубомир Никић. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 9). – Београд : САНУ, 1990.
21.
Библиографија часописа Страни преглед“ : I,1927–X,1939 / израдили Љубомир Никић и Олгица Момчиловић. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 8). – Београд : САНУ, 1989.
22.
Страни преглед : IX–X, 1938–1939 : фототипско издање / издање приредили Љубомир Никић и Олгица Момчиловић. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 7). – Београд : САНУ, 1989.
23.
Преглед издања Српске академије наука и уметности : 1983–1984 / [израдиле Зорка Вукчевић и Љубинка Васић]. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 5). – Београд : САНУ, 1986.
24.
Преглед издања Српске академије наука и уметности : 1981–1982 / [израдиле Олгица Момчиловић и Љиљана Васић]. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 4). – Београд : САНУ, 1985.
25.
Преглед издања Српске академије наука и уметности : 1979–1980 / [израдила Милица Младеновић]. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 3). – Београд : САНУ, 1982.
26.
Преглед издања Српске академије наука и уметности : 1977–1978 / [израдила Милица Младеновић]. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 2). – Београд : САНУ, 1980.
27.
Преглед издања Српске академије наука и уметности : 1985–1976 / [израдила Милица Младеновић]. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 1). – Београд : САНУ, 1978.
28.
Иво Андрић : библиографија дела, превода и литературе / [Гордана Поповић] ; уредник Радомир Лукић. – (Библиотека / Српска академија наука и уметности = Bibliothèque / Académie serbe des sciences et des arts) . – Београд : Српска академија наука и уметности, 1974.
29.
Научни скупови Српске академије наука и уметности 1961–1971 : библиографски попис / [уредник Б. Радовић]. – Београд : Библиотека Српске академије наука и уметности, 1971.
30.
ИЗЛОЖБА радова Бошковићевих и о Бошковићу = Exposition des ouvrages de Boscovich et sur Boscovich. – Београд : Централна библиотека САНУ, 1958.