Трибина Библиотеке САНУ

Трибина Библиотеке САНУ основана је да приказује јавности нове књиге чланова САНУ, нова издања САНУ и њених института, из свих области наука и уметности. Први уредник Трибине био је академик Никша Стипчевић, управник Библиотеке САНУ од 1991. до 2011. године. Од октобра 2011. године уредник Трибине је академик Миро Вуксановић, управник Библиотеке. Годишњак Трибине редовно излази од 2013. године. Стручни сарадник Трибине: Биљана Јоцић (тел. 011/2027164; e-mail: biljana.grujovic@bib.sanu.ac.rs)

 

ТРИБИНА У НАЈАВИ

Михаило Петровић Алас : живот, дело, време : поводом 150 година од рођења / уредници Стеван Пилиповић, Градимир В. Миловановић, Жарко Мијајловић. – Београд : САНУ, 2019
Mihailo Petrović Alas : life, work, times : on the occasion of the 150th  anniversary of his birth / editors Stevan Pilipović, Gradimir V. Milovanović, Žarko Mijajlović ; English translation Tatjana Ćosović ... [et al.]. – Belgrade : SASA, 2019
Михаило Петровић Алас : научни скуп са међународним учешћем одржан у САНУ 2–3. октобра 2018. : поводом сто педесет година од рођења / [уредници Градимир Миловановић, Стеван Пилиповић, Жарко Мијајловић]. –Београд : САНУ : Математички факултет Универзитета : Математички институт САНУ : Друштво математичара Србије, 2019

Поздравна реч: академик Владимир С. Костић, председник САНУ

Говоре: академик Теодор Атанацковић
академик Градимир В. Миловановић
академик Стеван Пилиповић
проф. др Жарко Мијајловић

Уторак, 26. новембар, 13 сати, Свечана сала САНУ