Трибина Библиотеке САНУ

Трибина Библиотеке САНУ основана је да приказује јавности нове књиге чланова САНУ, нова издања САНУ и њених института, из свих области наука и уметности. Први уредник Трибине био је академик Никша Стипчевић, управник Библиотеке САНУ од 1991. до 2011. године. Од октобра 2011. године уредник Трибине је академик Миро Вуксановић, управник Библиотеке. Годишњак Трибине редовно излази од 2013. године. Стручни сарадник Трибине: Биљана Јоцић (тел. 011/2027164; e-mail: biljana.grujovic@bib.sanu.ac.rs)

 

ТРИБИНА У НАЈАВИ

Еколошки и економски значај фауне Србије : зборник радова са научног скупа одржаног 17. новембра 2016. / уредник Радмила Петановић. - Београд : САНУ, 2018

Говоре: академик Радмила Петановић
проф. др Жељко Томановић
др Воислав Васић

Уторак, 4. децембар, 13 сати, Свечана сала САНУ