Трибина Библиотеке САНУ

Трибина Библиотеке САНУ основана је да приказује јавности нове књиге чланова САНУ, нова издања САНУ и њених института, из свих области наука и уметности. Први уредник Трибине био је академик Никша Стипчевић, управник Библиотеке САНУ од 1991. до 2011. године. Од октобра 2011. године уредник Трибине је академик Миро Вуксановић, управник Библиотеке. Годишњак Трибине редовно излази од 2013. године. Стручни сарадник Трибине: Биљана Јоцић (тел. 011/2027164; e-mail: biljana.grujovic@bib.sanu.ac.rs)

 

ТРИБИНА У НАЈАВИ

Папир са воденим знаком / Горан Петровић. – Београд : Laguna, 2022
Иконостас свег познатог света / Горан Петровић. – Београд : Laguna, 2022 

Говоре: академик Горан Петровић
проф. др Александар Јерков
проф. др Мина Ђурић

Уторак, 26. септембар 2023, 13 сати, Свечана сала САНУ