Трибина Библиотеке САНУ

Трибина Библиотеке САНУ основана је да приказује јавности нове књиге чланова САНУ, нова издања САНУ и њених института, из свих области наука и уметности. Први уредник Трибине био је академик Никша Стипчевић, управник Библиотеке САНУ од 1991. до 2011. године. Од октобра 2011. године уредник Трибине је академик Миро Вуксановић, управник Библиотеке. Годишњак Трибине редовно излази од 2013. године. Стручни сарадник Трибине: Биљана Јоцић (тел. 011/2027164; e-mail: biljana.grujovic@bib.sanu.ac.rs)

 

ТРИБИНА У НАЈАВИ

COVID-19 пандемија : поруке, нова сазнања и дилеме : зборник радова са научног скупа одржаног 4. јуна 2021. године / уредници Небојша Лалић, Миодраг Чолић. – Београд : САНУ, 2022

Говоре: академик Небојша Лалић
академик Миодраг Чолић
проф. др Тања Јовановић

Уторак, 21. март 2023, 13 сату, Свечана сала САНУ