Трибина Библиотеке САНУ

Трибина Библиотеке САНУ основана је да приказује јавности нове књиге чланова САНУ, нова издања САНУ и њених института, из свих области наука и уметности. Први уредник Трибине био је академик Никша Стипчевић, управник Библиотеке САНУ од 1991. до 2011. године. Од октобра 2011. године уредник Трибине је академик Миро Вуксановић, управник Библиотеке. Годишњак Трибине редовно излази од 2013. године. Стручни сарадник Трибине: Биљана Јоцић (тел. 011/2027164; e-mail: biljana.grujovic@bib.sanu.ac.rs)

 

ТРИБИНА У НАЈАВИ

Дан Библиотеке САНУ
посвећен Васку Попи (1922–1991–2022)

Поздравне речи
академик Владимир С. Костић, председник САНУ
академик Миро Вуксановић, управник Библиотеке САНУ

Беседа о Васку Попи
проф. др Михајло Пантић

Стихове казује
драмски уметник Небојша Дугалић

Опседнута ведрина
композиција Душана Радића
у извођењу Мешовитог хора РТВ Београд (1961)

Уторак, 14. јун, 13 сати, Свечана сала САНУ