Трибина Библиотеке САНУ

Трибина Библиотеке САНУ основана је да приказује јавности нове књиге чланова САНУ, нова издања САНУ и њених института, из свих области наука и уметности. Први уредник Трибине био је академик Никша Стипчевић, управник Библиотеке САНУ од 1991. до 2011. године. Од октобра 2011. године уредник Трибине је академик Миро Вуксановић, управник Библиотеке. Годишњак Трибине редовно излази од 2013. године. Стручни сарадник Трибине: Биљана Јоцић (тел. 011/2027164; e-mail: biljana.grujovic@bib.sanu.ac.rs)

 

ТРИБИНА У НАЈАВИ

Економска криза : порекло и исходи / уредник Часлав Оцић. – Београд : САНУ, 2018

Говоре: академик Часлав Оцић
проф. др Драгана Гњатовић
проф. др Слободан Антонић

Уторак, 18. јун, 13 сати, Свечана сала САНУ