Трибина Библиотеке САНУ

Трибина Библиотеке САНУ основана је да приказује јавности нове књиге чланова САНУ, нова издања САНУ и њених института, из свих области наука и уметности. Први уредник Трибине био је академик Никша Стипчевић, управник Библиотеке САНУ од 1991. до 2011. године. Од октобра 2011. године уредник Трибине је академик Миро Вуксановић, управник Библиотеке. Годишњак Трибине редовно излази од 2013. године. Стручни сарадник Трибине: Биљана Јоцић (тел. 011/2027164; e-mail: biljana.grujovic@bib.sanu.ac.rs)

 

ТРИБИНА У НАЈАВИ

Речник појмова ликовних уметности и архитектуре. Том 2, E-K / главни и одговорни уредник Милан Лојаница. – Београд : САНУ, Одељење ликовне и музичке уметности : Завод за уџбенике, 2020

Поздравна реч: академик Владимир С. Костић, председник САНУ
Говоре: академик Милан Лојаница
дописни члан САНУ Миодраг Марковић
др Љиљана Н. Стошић

Уторак 21. септембар, Свечана сала САНУ у 13 часова