Трибина Библиотеке САНУ

Трибина Библиотеке САНУ основана је да приказује јавности нове књиге чланова САНУ, нова издања САНУ и њених института, из свих области наука и уметности. Први уредник Трибине био је академик Никша Стипчевић, управник Библиотеке САНУ од 1991. до 2011. године. Од октобра 2011. године уредник Трибине је академик Миро Вуксановић, управник Библиотеке. Годишњак Трибине редовно излази од 2013. године. Стручни сарадник Трибине: Биљана Јоцић (тел. 011/2027164; e-mail: biljana.grujovic@bib.sanu.ac.rs)

 

ТРИБИНА У НАЈАВИ

Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. 20, Петогодан - погдегод /
[уредници Даринка Гортан Премк ... и др.]. - Београд : САНУ : Институт за српски језик САНУ, 2017

Поздравнa реч: академик Владимир С. Костић, председник САНУ

Говоре: академик Милосав Тешић
др Стана Ристић
др Рада Стијовић

Уторак, 23. октобар, 13 сати, Свечана сала САНУ