Трибина Библиотеке САНУ

Трибина Библиотеке САНУ основана је да приказује јавности нове књиге чланова САНУ, нова издања САНУ и њених института, из свих области наука и уметности. Први уредник Трибине био је академик Никша Стипчевић, управник Библиотеке САНУ од 1991. до 2011. године. Од октобра 2011. године уредник Трибине је академик Миро Вуксановић, управник Библиотеке. Годишњак Трибине редовно излази од 2013. године. Стручни сарадник Трибине: Биљана Јоцић (тел. 011/2027164; e-mail: biljana.grujovic@bib.sanu.ac.rs)

 

ТРИБИНА У НАЈАВИ

Супстанцијално нова реакција у органској хемији : како и где је откривена интрамолекулска радикалска реакција 1,5-премештања радикалског центра у органским молекулима / Живорад Чековић. – Београд : САНУ, 2021
Флора орхидеја (Оrchidaceae) западне Србије / Владан Ђорђевић ; уредник Владимир Стевановић. – Београд : САНУ, 2021
Фитофагне и предаторске гриње самониклих воћака у шумама Србије / Катарина Младеновић, Бојан Стојнић, Радмила Петановић ; уредник Радмила Петановић. – Београд : САНУ, 2021

Говоре: академик Владимир Стевановић
академик Слободан Милосављевић
проф. др Љубодраг Михајловић

Уторак, 29. новембар, 13 сати, Свечана сала САНУ