Трибина Библиотеке САНУ

Трибина Библиотеке САНУ основана је да приказује јавности нове књиге чланова САНУ, нова издања САНУ и њених института, из свих области наука и уметности. Први уредник Трибине био је академик Никша Стипчевић, управник Библиотеке САНУ од 1991. до 2011. године. Од октобра 2011. године уредник Трибине је академик Миро Вуксановић, управник Библиотеке. Годишњак Трибине редовно излази од 2013. године. Стручни сарадник Трибине: Биљана Јоцић (тел. 011/2027164; e-mail: biljana.grujovic@bib.sanu.ac.rs)

 

ТРИБИНА У НАЈАВИ

Списи и људи : приче из адвокатске архиве
/Тибор Варади. – Нови Сад : Академска књига, 2015
Пут у јуче : приче из адвокатске архиве
/ Тибор Варади. – Нови Сад : Академска књига, 2017

Поздравнa реч: академик Владимир С. Костић, председник САНУ
Говоре: академик Тибор Варади
проф. др Миливој Ненин
проф. др Драган Проле

Уторак, 11. септембар, 13 сати, Свечана сала САНУ