Извештај о светском развоју

Презентација Светске банке о Извештају о светском развоју одржана је у среду, 10. априла, у 12 сати, у сали 2 Српске академије наукa и уметности.

Извештај о светском развоју је најважнија публикација Светске банке у једној години, а овог пута посвећен је променама природе радних места услед развоја технологије, као и одговорима друштва на те изазове. Како се улагање у људски капитал намеће као приоритет владама широм света, извештај садржи и предлоге за налажење додатних извора средстава за улагање у људски капитал и социјалну заштиту становништва.

У организацији Српске академије наука и уметности, Савеза економиста Србије и Канцеларије Светске банке у Србији, на презентацији ће говорити Симеон Ђанков, директор Светске банке у одељењу за развојну економију.