Предавање о историји и култури Рома

Поводом Међународног дана Рома и Ромкиња, у четвртак, 11. aприла, од 17 сати, у Свечаној сали САНУ, Калин Рус ће одржати предавање на тему „Јачање заједница кроз производњу знања о историји и култури Рома и Ромкиња“. Предавање организује Српска академија наука и уметности, у сарадњи са Канцеларијом Савета Европе у Београду и Програмом РОМАКТЕД Савета Европе. Калин Рус је директор Интеркултуралног института у Темишвару и међународни експерт за инклузију и едукацију деце и одраслих о историји и култури Рома.

Одбор за проучавање живота и обичаја Рома САНУ основан је пре 30 година. У његов рад су од почетка укључени еминентни научници и знатан број ромских интелектуалаца који су дали велики допринос истраживањима о животу, култури, језику и друштвеном положају Рома. Развој знања и свести о ромској културу и историји игра значајну улогу у борби против – нажалост, веома распрострањених – стереотипа и предрасуда према Ромима.

Кроз своје програме Савет Европе је посвећен преношењу знања о страдању Рома и положају посебно рањивих група у оквиру ромских заједница, као и борби против расизма и антициганизма, с нагласком на развијању програма намењених инклузивном образовању и учењу о људским правима.