Симпозијум о неједанкости у Србији

У организaцији Српске академије наука и уметности и Економског факултета у Београду, у понедељак, 10. децембра, у 10 сати, у сали Аудиовизуелног архива и центра за дигитализацију САНУ, свечано ће бити отворен симпозијум „Неједнакост у Србији”. Он је фокусиран на различите „вертикалне” и „хоризонталне” аспекте неједнакости у Србији и на могућности реформе економског и социјалног окружења које би допринеле већој једнакости исхода и шанси у нашој земљи.

Том приликом биће речи о друштвеним слојевима и либералним вредностима у Србији, моделу капитализма и трансформацији неједнакости, факторима који доприносе неједнакости дохотка и зарада у Србији, те родним економским неједнакостима у нашој земљи. У другом делу симпозијума говориће се о унапређењу инвестиционе политике и односа према домаћим интелектуалним ресурсима, неједнакости у образовању, с освртом на образовне институције, државу и тржиште у транзиционој Србији, економским реформама пореске и социјалне политике по узору на Словенију и систему пореза и социјалних трансфера као генератору неједнакости у Србији.

ПРОГРАМ