Списи и људи : приче из адвокатске архиве

Списи и људи : приче из адвокатске архиве
/Тибор Варади. – Нови Сад : Академска књига, 2015
Пут у јуче : приче из адвокатске архиве
/ Тибор Варади. – Нови Сад : Академска књига, 2017

Поздравнa реч: академик Владимир С. Костић, председник САНУ
Говорили: академик Тибор Варади
проф. др Миливој Ненин
проф. др Драган Проле

Уторак, 11. септембар, 13 сати, Свечана сала САНУ