Стојан Новаковић : поводом сто седамдесет пет година од рођења

Стојан Новаковић : поводом сто седамдесет пет година од рођења : научни скуп са међународним учешћем одржан у Српској академији наука и уметности, 1. и 2. новембра 2017. године / уредници Михаило Војводић, Александар Костић. – Београд : САНУ, 2018

Говорили: академик Михаило Војводић
академик Љубодраг Димић
проф. др Александар Растовић
проф. др Зорица Несторовић

Уторак, 26. март, 13 сати, Свечана сала САНУ