Nenad Kostić
хемичар
Београд, 18.11.1952.

External member

Department of Chemical and Biological Sciences

 

Чланство у САНУ
Одељење хемијских и биолошких наука: члан ван радног састава од 30.10. 2003.

Област рада
бионеорганска хемија; кинетика и механизми оксидо-редукционих реакција између металопротеина

Школска спрема
Природно математички факултет – Одсек за хемију у Београду; др Универзитета у Висконсину, 1982.

Запослење
професор универзитета: Универзитет државе Ајове, редовни професор хемије и биохемије