Сала Председништва САНУ

SASA Presidency

The Presidency of the Serbian Academy of Sciences and Arts is its highest body between two sessions of the SASA Assembly. Each department has a representative, commonly its Secretary, in the Presidency, whereas the SASA President, Vice-Presidents, General Secretary, and Presidents of SASA branches hold the position of Presidency members.

The working body of the SASA Presidency is the Executive Council.

 

Чланови Председништва

ВЛАДИМИР С. КОСТИЋ
председник САНУ
ЉУБОМИР МАКСИМОВИЋ
потпредседник САНУ
ЗОРАН В. ПОПОВИЋ
потпредседник САНУ
МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ
генерални секретар САНУ
СТЕВАН ПИЛИПОВИЋ
председник Огранка САНУ у Новом Саду
НИНОСЛАВ СТОЈАДИНОВИЋ
председник Огранка САНУ у Нишу
ГРАДИМИР МИЛОВАНОВИЋ
Одељење за математику, физику и гео-науке
МИРОСЛАВ ГАШИЋ
Одељење хемијских и биолошких наука
ЗОРАН ПЕТРОВИЋ
Одељење техничких наука
ДРАГАН МИЦИЋ
Одељење медицинских наука
ПРЕДРАГ ПИПЕР
Одељење језика и књижевности
ДИМИТРИЈЕ СТЕФАНОВИЋ
Одељење друштвених наука
МИХАИЛО ВОЈВОДИЋ
Одељење историјских наука
МИЛАН ЛОЈАНИЦА
Одељење ликовне и музичке уметности