Одбори и пројекти одељења језика и књижевности САНУ

ОДБОР ЗА ОНОМАСТИКУ
Председник:  академик Александар Лома
Чланови Одбора: дописни члан Љубинко Радениковић, проф. др Љиљана Црепајац, проф. др Драгољуб Петровић, проф. др Радојица Јовићевић, проф. др Мато Пижурица, проф. др Недељко Богдановић, академик АНУРС Слободан Реметић, научни саветник др Звездана Павловић, Доцент др Владимир Поломац, научни сарадник др Мирјана Петровић–Савић
сарадници Одбора: др Голуб Јашовић, Милан Ивановић, Јанко Јелић
секретар Одбора: др Јованка Радић, научни саветник

ОДБОР ЗА ЕТИМОЛОШКИ РЕЧНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Председник: академик Александар Лома
Чланови Одбора: академици: Иван Клајн, Јасмина Грковић-Мејџор, Миро Вуксановић, академик АНУРС Слободан Реметић,  проф. др Мато Пижурица, проф. др Софија Милорадовић, научни саветник др Јасна Влајић-Поповић, научни саветник др Марта Бјелетић, виши научни сарадник др Снежана Петровић

ОДБОР ЗА ДИЈАЛЕКТОЛОШКЕ АТЛАСЕ
Председник: академик Александар Лома
Чланови Одбора: дописни члан Љубинко Радениковић, академик АНУРС Слободан Реметић, академик ЦАНУ Бранислав Остојић, проф. др Драгољуб Петровић, проф. др Мато Пижурица, проф. др Недељко Богдановић, проф. др Мирослав Николић, проф. др Софија Милорадовић, проф. др Радивоје Младеновић, проф. др Никола Рамић, проф. др Жарко Бошњаковић, проф. др Рада Стијовић

ОДБОР ЗА ИЗРАДУ РЕЧНИКА САНУ
Председник: академик Милосав Тешић
Чланови Одбора: академици: Иван Клајн, Александар Лома, Предраг Пипер, академик АНУРС Слободан Реметић, проф. др Душан Витас, проф. др Даринка Гортан–Премк, проф. др Мирослав Николић, проф. др Драгољуб Петровић, проф. др Мато Пижурица, проф. др Љубомир Поповић, проф. др Милица Радовић-Тешић и проф. др Рада Стијовић, руководиоц пројекта

ОДБОР ЗА КРИТИЧКА ИЗДАЊА СРПСКИХ ПИСАЦА
Председник: дописни члан Слободан Грубачић
Чланови Одбора: академик Злата Бојовић, проф. др Љиљана Јухас-Георгијевска, проф. др Томислав Јовановић, Душан Глишовић, Миодраг Лома

ОДБОР ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК У СВЕТЛУ САВРЕМЕНИХ ЛИНГВИСТИЧКИХ ТЕОРИЈА
Руководилац: академик Милорад Радовановић
Чланови Одбора: академици: Иван Клајн, Предраг Пипер, Александар Лома, Јасмина Грковић-Мејџор

ОДБОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ИСТОРИЈЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Председник: академик Злата Бојовић
Чланови Одбора: академик Миро Вуксановић, дописни члан Јован Делић, проф. др Душан Иванић, проф. др Станиша Тутњевић, проф. емеритус др Славко Гордић, проф. др Љиљана Јухас-Георгиевска, др Марко Недић, др Зорица Несторовић

СТАРОСЛОВЕНСКИ ОДБОР
Председник: академик Јасмина Грковић-Мејџор
Чланови Одбора: академик Александар Лома, проф. др Наташа Драгин, проф. др Гордана Јовановић, проф. др Томислав Јовановић, проф. др Радојица Јовићевић, проф. др Љиљана Јухас-Георгиевска, проф др Прибислав Симић, проф. др Татјана Суботин-Голубовић, проф. др Светлана Томин, проф. др Ирена Шпадијер, доцент др Виктор Савић, секретар одбора, мр Душица Грбић, Катарина Мано-Зиси, др Владан Тријић и мр Миланка Убипарип

ОДБОР ЗА НАРОДНУ КЊИЖЕВНОСТ
Председник: академик Нада Милошевић-Ђорђевић
Чланови Одбора: дописни члан Љубинко Радениковић, проф. др Ненад Љубинковић, проф. др Снежана Самарџија, ванред. проф. др Немања Радуловић, научни сарадник др Лидија Делић, др Миодраг Матицки

ОДБОР ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ У ПОРЕЂЕЊУ СА ДРУГИМ ЈЕЗИЦИМА И КЊИЖЕВНОСТИМА
Председник: дописни члан Љубинко Раденковић
Чланови Одбора: академици: Предраг Пипер, Иван Клајн, Милорад Радовановић, дописни члан Слободан Грубачић, проф. др Ненад Крстић

 

Индивидуални пројекти

 

ЛИНГВИСТИЧКА СЛАВИСТИКА КАО ПРЕДМЕТ НАУЧНЕ КРИТИКЕ И ИСТОРИОГРАФИЈЕ
Руководилац: академик Предраг Пипер

СРПСКО-НЕМАЧКЕ КЊИЖЕВНЕ И КУЛТУРНЕ ВЕЗЕ
Руководилац: дописни члан Слободан Грубачић