Одбори и пројекти одељења историјских наука

ОДБОР ЗА ИСТОРИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Председник: дописни члан Славенко Терзић
Чланови Одбора: академици: Десанка Ковачевић–Којић, Никола Поповић (АНУРС), проф. др Душан Берић, проф. др Радош Љушић, проф. др Милан Васић, проф. др Милош Ковић, др Марко Поповић, др Ђорђе Микић, др Невенка Гошић, др Жељко Вујадиновић
секретар Одбора: Јасмина Вељић

ОДБОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ НАСТАНКА КРАЉЕВИНЕ СХС 1914-1918
Председник: академик Љубодраг Димић
Чланови Одбора: академик Василије Крестић, академик Михаило Војводић, дописни члан Славенко Терзић, проф. др Мира Радојевић

ОДБОР ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ
Председник: дописни члан Миодраг Марковић
Чланови Одбора: академик Динко Давидов, академик Гојко Суботић, дописни члан Драган Војводић, проф. др Бранислав Тодић

ХИЛАНДАРСКИ ОДБОР
Председник: академик Мирјана Живојиновић
Чланови Одбораакадемици: Гојко Суботић, Љубомир Максимовић, Александар Лома, ванредни професор др Александар Фотић, ванредни професор др Зоран Ракић, др Виктор Савић, проф. др Ђорђе Бубало, др Даница Петровић, научни сарадници: др Бојан Миљковић, др Срђан Пириватрић, др Дејан Џелебџић.

СЕНТАНДРЕЈСКИ ОДБОР
Председник: академик Динко Давидов
Чланови Одбора: дописни члан Мира Радојевић, дописни члан Драган Војводић, проф. др Петар Крестић, проф. др Димитрије Е. Стефановић, др Љиљана Стошић, др Коста Вуковић, мр Душица Грбић

ОДБОР ЗА ИСТОРИЈУ СРБА У ХРВАТСКОЈ
Председник: академик Василије Крестић
Чланови Одбора: академик Динко Давидов, др Софија Божић, Мирослав Јовановић (секретар)

ОДБОР ЗА ИСТОРИЈУ СРБИЈЕ У XIX ВЕКУ
Председник: дописни члан Славенко Терзић
Чланови Одбора: академик Василије Крестић, академик Михаило Војводић, академик Љубодраг Димић, др Мирослав Перишић

ОДБОР ЗА ИСТОРИЈУ XX ВЕКА
Председник: академик Љубодраг Димић
Чланови Одбора: академик Михаило Војводић, проф. др Милан Ристовић, академик АНУРС Никола Б. Поповић, проф. др Александар Растовић, доцент др Мира Радојевић, проф. др Миодраг Ристовић, др Радмила Радић

ОДБОР ЗА ИСТОРИЈУ СРПСКО-РУСКИХ ОДНОСА
Председник: академик Михаило Војводић
Чланови Одбора: академици: Василије Крестић, Љубодраг Димић, дописни члан Славенко Терзић, Мира Радојевић, проф. др Никола Поповић, проф. др Сава Живанов
секретар Одбора: доцент др Милош Ковић

ВАРДАРСКИ ОДБОР
Председник: академик Славенко Терзић
Чланови Одбора: академик Михаило Војводић, проф. др Владимир Бован, др Љиљана Алексић–Пејковић, мр Станиша Војиновић, Миле Станић
секретар Одбора: Јасмина Остојић

ВИЗАНТОЛОШКИ ОДБОР
Председник: академик Љубомир Максимовић
Чланови Одбора: академици: Гојко Суботић, Мирјана Живојиновић, др Бојана Крсмановић, др Станоје Бојанин, др Срђан Пириватрић, др Дејан Џелебџић, др Бојан Миљковић, др Љубомир Милановић, др Предраг Коматина

БАЛКАНОЛОШКИ ОДБОР
Председник: дописни члан Вујадин Иванишевић
Чланови Одбора: дописни члан Љубинко Раденковић, др Даница Поповић, др Ђорђе Бубало

АРХЕОЛОШКИ ОДБОР
Председник: дописни члан Вујадин Иванишевић
Чланови Одбора: дописни члан Драган Војводић

Пројекат: ПАВЕЛ ПЕТРОВИЋ, ЗАБОРАВЉЕНИ СРПСКИ СЛИКАР 19. ВЕКА
Руководилац: дописни члан Миодраг Марковић

 

Индивидуални пројекти

 

Пројекат: ТРГОВАЧКА ПИСМА УПУЋЕНА ИЗ ВЕНЕЦИЈЕ У ДУБРОВНИК БРАЋИ КАБУЖИЋ
Руководилац: академик Десанка Ковачевић-Којић

Пројекат: СРБИЈА И ИТАЛИЈАНСКЕ ДРЖАВЕ У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ
Руководилац: академик Момчило Спремић

Пројекат: ЕВРОПА И СРБИ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ
Руководилац: академик Јованка Калић

Пројекат: ГРАЂА ЗА ИСТОРИЈУ СРБА У ХРВАТСКОЈ И СЛАВОНИЈИ
Руководилац: академик Василије Крестић

Пројекат: СРБИ У УГАРСКОЈ – КУЛТУРНА ПРОШЛОСТ
Руководилац: академик Динко Давидов

Пројекат: ЕВРОПА И СРБИ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА
Руководилац: дописни члан Славенко Терзић

Пројекат: ГРЧКИ АКТИ МАНАСТИРА ХИЛАНДАРА (XIV-XV ВЕК)
Руководилац: академик Мирјана Живојиновић

Пројекат: МАНАСТИР СВЕТОГ ЈОВАНА ПРЕТЕЧЕ У ЈАШУЊИ
Руководилац: академик Гојко Суботић

Пројекат: ДРЖАВА И ДРУШТВО У ВИЗАНТИЈИ
Руководилац: академик Љубомир Максимовић

Пројекат: СРБИЈА И ТУРСКА 1878-1914
Руководилац: академик Михаило Војводић

Пројекат: ЈУГОСЛАВИЈА И СОВЈЕТСКИ САВЕЗ – СУСРЕТИ НА ВРХУ
Руководилац: академик Љубодраг Димић

Пројекат: ПАВЕЛ ПЕТРОВИЋ – ЗАБОРАВЉЕНИ СРПСКИ СЛИКАР 19. ВЕКА
Руководилац: дописни члан Миодраг Марковић