Одбори и пројекти одељења историјских наука

ОДБОР ЗА ИСТОРИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Председник: дописни члан Мира Радојевић
Чланови Одбораакадемици: Десанка Ковачевић–Којић, проф. др Душан Берић, проф. др Радош Љушић, проф. др Никола Поповић, проф. др Милан Васић, др Марко Поповић, др Ђорђе Микић, др Невенка Гошић, др Ђуро Тошић, др Жељко Вујадиновић
секретар Одбора: доцент др Милош Ковић

ОДБОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ НАСТАНКА КРАЉЕВИНЕ СХС 1914-1918
Председник: академик Љубодраг Димић
Чланови Одбора: академик Василије Крестић, академик Михаило Војводић, академик Славенко Терзић, проф. др Мира Радојевић

ОДБОР ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ
Председник: дописни члан Миодраг Марковић
Чланови Одбора: дописни члан Драган Војводић, проф. др Бранислав Тодић

ХИЛАНДАРСКИ ОДБОР
Председник: академик Мирјана Живојиновић
Чланови Одбора:  академици: Гојко Суботић, Љубомир Максимовић, Александар Лома, проф. др Милка Чанак-Медић, др Александар Фотић, доцент др Зоран Ракић, доцент др Виктор Савић, проф. др Ђорђе Бубало, др Даница Петровић, научни сарадници: др Бојан Миљковић, др Срђан Пириватрић

СЕНТАНДРЕЈСКИ ОДБОР
Председник: академик Миодраг Марковић
Чланови Одбора: дописни члан Мира Радојевић, дописни члан Драган Војводић, проф. др Петар Крестић, проф. др Димитрије Е. Стефановић, др Љиљана Стошић, др Коста Вуковић, мр Душица Грбић, проф. др Игор Борозан и проф. др Владимир Симић

ОДБОР ЗА ИСТОРИЈУ СРБА У ХРВАТСКОЈ
Председник: академик Василије Крестић
Чланови Одбора: проф. др Војин Дабић, др Софија Божић
секретар Одбора: Мирослав Јовановић

ОДБОР ЗА ИСТОРИЈУ СРБИЈЕ У XIX ВЕКУ
Председник: академик Славенко Терзић
Чланови Одбора: академик Василије Крестић, академик Михаило Војводић, др Александар Растовић, др Петар В. Крестић, др Радомир Поповић, др Мирослав Перишић, др Биљана Вучетић, др Јована Шаљић
секретар Одбора: Миле Станић

ОДБОР ЗА ИСТОРИЈУ XX ВЕКА
Председник: академик Љубодраг Димић
Чланови Одбора: академик Михаило Војводић, проф. др Милан Ристовић, академик АНУРС Никола Б. Поповић, проф. др Александар Растовић, доцент др Мира Радојевић, проф. др Миодраг Ристовић, др Радмила Радић

ОДБОР ЗА ИСТОРИЈУ СРПСКО-РУСКИХ ОДНОСА
Председник: академик Славенко Терзић
Чланови Одбораакадемици: Василије Крестић, Љубодраг Димић, Михајло Војводић, дописни члан Мира Радојевић, проф. др Никола Поповић, проф. др Сава Живанов, др Александар Растовић, др Милан Терзић, др Мирослав Перишић, проф. др Милош Којић, госпођа Блажић Пејић.
секретар Одбора: Јована Блажић Пејић

ВАРДАРСКИ ОДБОР
Председник: академик Миодраг Марковић
Чланови
 Одбора: академик Михаило Војводић, дописни члан САНУ Драган Богетића, проф. др Владимир Бован, др Љиљана Алексић–Пејковић, мр Станиша Војиновић, Миле Станић, др Марка Томић, проф. др Елизабета Димитрова и др Михаило Поповић
секретар
 Одбора: Јасмина Вељић

ВИЗАНТОЛОШКИ ОДБОР
Председник: академик Љубомир Максимовић
Чланови Одбораакадемици: Гојко Суботић, Мирјана Живојиновић, др Бојана Крсмановић, др Станоје Бојанин, др Срђан Пириватрић, др Дејан Џелебџић, др Бојан Миљковић, др Љубомир Милановић, др Предраг Коматина

БАЛКАНОЛОШКИ ОДБОР
Председник: дописни члан Вујадин Иванишевић
Чланови Одбора:  др Даница Поповић, др Ђорђе Бубало

ОДБОР ЗА АРХЕОЛОГИЈУ
Председник: дописни члан Вујадин Иванишевић
Чланови Одбора: др Александар Капуран

 

Индивидуални пројекти

 

Пројекат: ТРГОВАЧКА ПИСМА УПУЋЕНА ИЗ ВЕНЕЦИЈЕ У ДУБРОВНИК БРАЋИ КАБУЖИЋ
Руководилац: академик Десанка Ковачевић-Којић

Пројекат: СРБИЈА И ИТАЛИЈАНСКЕ ДРЖАВЕ У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ
Руководилац: академик Момчило Спремић

Пројекат: ЕВРОПА И СРБИ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ
Руководилац: академик Јованка Калић

Пројекат: ГРАЂА ЗА ИСТОРИЈУ СРБА У ХРВАТСКОЈ И СЛАВОНИЈИ
Руководилац: академик Василије Крестић

Пројекат: ЕВРОПА И СРБИ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА
Руководилац: академик Славенко Терзић

Пројекат: ГРЧКИ АКТИ МАНАСТИРА ХИЛАНДАРА (XIV-XV ВЕК)
Руководилац: академик Мирјана Живојиновић

Пројекат: ПЛАШТАНИЦА БЕОГРАДСКОГ МИТРОПОЛИТА ИСИДОРА
Руководилац: академик Гојко Суботић

Пројекат: ДРЖАВА И ДРУШТВО У ВИЗАНТИЈИ
Руководилац: академик Љубомир Максимовић

Пројекат: ГОДИНЕ НЕИЗВЕСНОСТИ СРБИЈА У МЕЂУНАРОДНОЈ ПОЛИТИЦИ
Руководилац: академик Михаило Војводић

Пројекат: ЈУГОСЛАВИЈА И ЕВРОПА (1945 – 1980)
Руководилац: академик Љубодраг Димић

Пројекат: ПАВЕЛ ПЕТРОВИЋ – ЗАБОРАВЉЕНИ СРПСКИ СЛИКАР 19. ВЕКА
Руководилац: академик Миодраг Марковић

Пројекат: НОВЧАНА ПРИВРЕДА У ВИЗАНТИЈИ И СРЕДЊЕВЕКОВНОЈ СРБИЈИ
Руководилац: дописни члан Вујадин Иванишевић

Пројекат: ЦРКВА СВЕТОГ СТЕФАНА У ДУЉЕВУ
Руководилац: дописни члан Драган Војводић