Одбори и пројекти одељења хемијских и биолошких наука

 

Индивидуални пројекти

 

АДАПТИВНЕ ГРАНИЦЕ ПОПУЛАЦИОНО-ГЕНЕТИЧКЕ ПОЛИМОРФНОСТИ
Руководилац: академик Драгослав Маринковић

ПРОУЧАВАЊЕ МОЛЕКУЛАРНИХ МЕХАНИЗАМА УКЉУЧЕНИХ У ОДРЖАВАЊЕ ПЛУРИПОТЕНТНОСТИ И ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈУ МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА
Руководилац: академик Милена Стевановић

ХОРОЛОШКИ И ЕКОЛОШКИ ЧИНИОЦИ ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈЕ ТАКСОНА У ОРОФИТСКОЈ ФЛОРИ СРБИЈЕ И ОКОЛНИХ ТЕРИТОРИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ДЕЛА БАЛКАНСКОГ ПОЛУОСТРВА
Руководилац: академик Владимир Стевановић

ХОРОЛОШКИ И ЕКОЛОШКИ ЧИНИОЦИ ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈЕ ОРОФИТЕСКЕ ФЛОРЕ СРБИЈЕ
Руководилац: академик Владимир Стевановић

НОВИ БИОАКТИВНИ МОЛЕКУЛИ ЗАСНОВАНИ НА ПРИРОДНИМ ПРОИЗВОДИМА
Руководилац: академик Богдан Шолаја

ПОГЛЕДИ У МОЛЕКУЛЕ КОЈИ МЕЊАЈУ СВЕТ
Руководилац: академик Живорад Чековић

ХЕМИЈСКА И БИОХЕМИЈСКА РЕАКТИВНОСТ ПРИРОДНИХ ХИДРОХИНОНА И ЊИХОВИХ ДЕРИВАТА
Руководилац: академик Мирослав Гашић

ЕКОЛОШКА И ГЕНЕТИЧКА ИСТРАЖИВАЊА ПОПУЛАЦИЈА Drosophila ЦЕНТРАЛНОГ БАЛКАНА
Руководилац: академик Марко Анђелковић

ТЕОРИЈСКО ПРОУЧАВАЊЕ ВИБРАЦИОНО-ЕЛЕКТРОНСКЕ СПРЕГЕ У ЧЕТВОРОАТОМСКИМ МОЛЕКУЛИМА
Руководилац: академик Миљенко Перић

ИСПИТИВАЊЕ НАЧИНА НАСЛЕЂИВАЊА ОТПОРНОСТИ СУНЦОКРЕТА ПРЕМА НОВИМ РАСАМА ВОЛОВОДА (Orobanche cumana Wallr.)
Руководилац: академик Драган Шкорић

ИСТРАЖИВАЊА У МАТЕМАТИЧКОЈ ХЕМИЈИ
Руководилац: академик Иван Гутман

ХЕМИЈСКА КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И БИОЛОШКА АКТИВНОСТ СЕКУНДАРНИХ МЕТАБОЛИТА САМОНИКЛИХ ЛЕКОВИТИХ БИЉАКА ЦЕНТРАЛНОГ БАЛКАНА
Руководилац: академик Слободан Милосављевић

ЕЛЕКТРОКАТАЛИЗА У САВРЕМЕНИМ ПРОЦЕСИМА КОНВЕРЗИЈЕ ЕНЕРГИЈЕ
Руководилац: академик Славко Ментус

РАЗВОЈ НОВИХ СИНТЕТИЧКИХ МЕТОДА И ЊИХОВА ПРИМЕНА У СИНТЕЗИ ПРИРОДНИХ ПРОИЗВОДА И БИОЛОШКИ АКТИВНИХ ЈЕДИЊЕЊА
Руководилац: академик Радомир Н. Саичић

УПОРЕДНА МОРФОЛОГИЈА И МОЛЕКУЛАРНА ФИЛОГЕНИЈА ЕРИОФИДНИХ ГРИЊА (ACARI: PROSTIGMATA, ERIOPHYOIDEA)
Руководилац: академик Радмила Петановић

КОМПЛЕКСИ МЕТАЛА КАО ПОТЕНЦИЈАЛНИ ТЕРАПЕУТСКИ АГЕНСИ
Руководилац: дописни члан Милош И. Ђуран

РАЗВОЈ И БИОМЕДИЦИНСКА ИСПИТИВАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ АНТИТУМОРСКИХ АГЕНАСА
Руководилац: дописни члан Велимир Попсавин