Одбори и пројекти одељења друштвених наука

ОДБОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА И ЉУДСКИХ ПРАВА
Председник: академик Тибор Варади
Чланови Одбора: академици: Дејан Деспић, Динко Давидов, Небојша Радуновић, Михаило Војводић, дописни члан Алпар Лошонц, проф. др Димитрије Е. Стефановић, проф. емеритус Вукашин Павловић, проф. др Маријана Пајванчић, проф. др Драгољуб Ђорђевић, проф. др Миодраг Јовановић, проф. др Тамаш Корхец, проф. др Бранко Ћупурдија, проф. др Михај Н. Радан, проф. др Дубравка Валић-Недељковић, др Марта Стојић-Митровић, др Горан Башић, др Зоран Лутовац, др Биљана Сикимић, др Младена Прелић, Петар Ластић, Стеван Бугарски
секретар Одбора: Драгица Пуљаревић

ОДБОР ЗА ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ
Председник: академик Часлав Оцић
Чланови Одбора:  Проф. др Зоран Аранђеловић, Проф. др Благоје Бабић, проф. др Рајко Буквић, Др Бранислава Бујишић, Проф. др Душан Вујовић, Мр Милан Вујовић, Проф. др Драгана Гњатовић, Проф. др Снежана Грк, Проф. др Бојан Димитријевић, Проф. др Миленко Џелетовић, Проф. др Ђорђе Ђукић, Др Никола Зелић, Проф. др Милан Еремић, Проф. др Ђорђе Игњатовић, Проф. др Миомир Јовановић, Проф. др Небојша Катић, Проф. др Оскар Ковач, Проф. др Млађем Ковачевић, Проф. др Слободан Котлица, Проф. др Славољуб Лекић, Проф. др Исидора Љумовић, Проф. др Бошко Мијатовић, Проф. др Војислав Митић, Проф. др Драгана Митровић, Проф. др Милован Митровић, проф. др Зорица Младеновић, Проф. др Дејан Молнар, Проф. др Ђорђе Попов, Проф. др Гојко Рикаловић, Дипл. ек. Миодраг Скулић, Проф. др Драгослав Словић, Проф. др Драгољуб Симоновић, Проф. др Јелена Станковић, Проф. др Биљана Стојановић, Проф. др Божо Стојановић, Проф. др Спасоје Тушевљак, Проф. др Милан Шојић, Проф. др Здравко Шолак
секретар Одбора: Јасмина Вељић

ОДБОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ СТАНОВНИШТВА
Председник: академик Часлав Оцић
Чланови Одбора: академици: академик Небојша Радуновић, академик Видојко Јовић, академик Федор Месингер, проф. др Миломир Степић, проф. др Светлана Радовановић, проф. др Владимир Гречић, проф. др Слободан Ћурчић, проф. др Мирјана Бобић, проф. др Ема Миљковић, проф. др Мирјана Девеџић, проф. др Синиша Мишић, проф. др Биљана Радивојевић, проф. др Милош Банићевић, проф. др Нила Капор-Стануловић, проф. др Бранислав Ђурђев, др Мирјана Рашевић, др Ана Гавриловић, др Марина Благојевић, др Гордана Војковић, др Мирчета Вемић, др Јелена Мргић-Радојчић, др Весна Лукић, др Владимир Никитовић, др Драго Његован

ОДБОР ЗА ИСТРАЖИВАЊА НА ПРОЈЕКТУ „ФИЛОЗОФИЈА ИЗМЕЂУ ИСТОКА И ЗАПАДА“
Председник: академик Данило Баста
Чланови Одбора: академик Часлав Оцић, др Здравко Кучинар, др Слободан Жуњић, др Часлав Копривица, др Илија Марић, академик АНУРС Алекса Буха, проф. др Зоран Кинђић и проф. др Радосав Пушић

ОДБОР ЗА ИЗВОРЕ СРПСКОГ ПРАВА
Председник: академик Коста Чавошки
Чланови Одбора: академици: Jованка Kалић, Данило Баста, проф. др Љубомирка Кркљуш, проф. др Љубиша Лазаревић, проф. др Срђан Шаркић, проф. др Сима Аврамовић, проф. др Гордана Јовановић, проф. др Мирјана Стефановски, проф. др Татјана Суботин-Голубовић, проф. др Андрија Веселиновић, проф. др Ђорђе Бубало, др Биљана Марковић, др Станоје Бојанин, доцент др Виктор Савић
секретар Одбора: Драгица Пуљаревић

ОДБОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ЖИВОТА И ОБИЧАЈА РОМА
Председник: академик Тибор Варади
Чланови Одбора: дописни члан Павле Петровић, проф. емеритус Свенка Савић, проф. др Драгољуб Ђорђевић, проф. др Божидар Јакшић, проф. др Владимир Мацура, проф. др Марсел Куртијаде, проф. др Сретен Вујовић, проф. др Злата Вуксановић-Мацура, др Рајко Ђурић, др Александра Митровић, др Драгољуб Ацковић, др Биљана Сикимић, др Драган Тодоровић, др Марија Александровић, др Зоран Таировића, доцент др Горан Башић
секретар Одбора: Драгица Пуљаревић

ОДБОР ЗА ФИЛОЗОФИЈУ И ДРУШТВЕНУ ТЕОРИЈУ
Председник: академик Александар Костић
Чланови Одбора: академик Коста Чавошки, мр Триво Инђић, проф. др Илија Марић, проф. др Мирко Зуровац, проф. др Младен Лазић, проф. др Живан Лазовић,
секретар Одбора: проф. др Драган Симеуновић

 

Индивидуални пројекти

 

ДВА ВЕКА СРПСКЕ УСТАВНОСТИ
Руководилац: академик Коста Чавошки