Одбори и пројекти Одељења медицинских наука

ОДБОР ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНУ ПАТОЛОГИЈУ
Председник: академик Владимир Кањух
Чланови Одбора: академици: Нинослав Радовановић, Драган Мицић, Миодраг Чолић, Радоје Чоловић, Небојша Лалић, Ђорђе Радак, Небојша Радуновић, Петар Сеферовић, дописни чланови: Горан Станковић, Бела Балинт, др Небојша Антонијевић, проф. др Зорана Васиљевић-Покрајчић, проф. др Душан Велимировић, проф. др Љиљана Гојковић-Букарица, проф. др Стеван Илић, др Младен Кочица, проф. др Софија Ластић-Милетић, проф. др Весна Личковић, проф. др Горан Милашиновић, проф. др Вујадин Мујовић, проф. др Милан Недељковић, проф. др Александра Новаковић, проф. др Велибор Обрадовић, проф. др Бојан Стојнић, проф. др Гордана Теофиловски-Парапид, проф. др Милица Чоловић, инострани чланови: Дентон Кули, Јевгениј Иванович Чазов, Василиос Танопулос, Еуђенио Пикано, Феликс Унгер, Павлос Тутузас, Гаетано Тиене, Антонио Коломбо, Дренка Шећеров-Зечевић, Александар Лазаревић, Душко Вулић, Момир Поленаковић, Сашко Кедев, Евгениј Шљахто, Брукс С. Едвардс, Александар Николић
секретар Одбора: академик Миодраг Остојић
технички секретар Одбора: др Снежана Кањух

ОДБОР ЗА ТУМОРЕ УРОГЕНИТАЛНОГ СИСТЕМА
Председник: академик Јован Хаџи Ђокић
Чланови Одбора: академици: Зоран Ковачевић, Владимир Кањух, Предраг Пешко, Ђорђе Радак, Небојша Радуновић, дописни чланови: Татјана Симић, проф. др Иван Игњатовић, проф. др Јасенко Ђозић, проф. др Јасмина Марковић-Липковски, проф. др Зоран Џамић, проф. др Винка Вукотић, проф. др Љубинка Величковић, проф. др Вук Секулић, доцент др Миодраг Аћимовић, доцент др Дејан Драгичевић, доцент др Александар Милошевић, доцент др Драгослав Башић, др Нада Бабовић, др Весна Ћорић, др Богомир Милојевић, др Милан Петровић, др Владимир Стаменковић, виши научни сарадник Владимир Ковчин
секретар Одбора: др Томислав Пејчић

ОДБОР ЗА ХУМАНУ РЕПРОДУКЦИЈУ
Председник: академик Небојша Радуновић
Чланови Одбора: академици: Владимир Кањух, Љубисав Ракић, Владимир С. Костић, Драган Мицић, Миодраг Чолић, Јован Хаџи-Ђокић, Небојша Лалић, Ђорђе Радак, Душица Лечић-Тошевски, Зоран Кривокапић, инострани чланови: Вељко Влаисављевић, проф. др Тихомир Вејновић, проф. др Саша Кадија, проф. др Снежана Ракић, проф. др Оливера Контић, проф. др Ненад Шуловић, проф. др Слободан Арсенијевић, проф. др Жељко Миковић, др Јелена Мартиновић, др Даница Маринац-Дабић

ОДБОР ЗА ИМУНОЛОГИЈУ И АЛЕРГОЛОГИЈУ
Председник: академик Миодраг Чолић
Чланови Одбора: академик: Небојша Лалић, проф. др Гордана Коњевић, проф. др Новица Милићевић, проф. др Немања Дамјанов, проф. др Мирјана Богић, проф. др Слободан Апостолски, проф. др Драгана Вучевић, проф. др Небојша Арсенијевић, проф. др Бранка Боначи-Николић, проф. др Милена Катарановски

ОДБОР ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈУ И УТИЦАЈ ПРИРОДНИХ ФАКТОРА
Председник: академик Драган Мицић
Чланови Одбора: академици: Љубисав Ракић, Владимир Кањух, Миодраг Остојић, Владимир С. Костић, Владимир Бумбаширевић, Небојша Лалић, проф. др Светозар Дамјановић, проф. др Вера Поповић, проф. др Слободан Антић, проф. др Едита Стокић, проф. др Александра Кендерешки, проф. др Милош Жарковић, проф. др Мирјана Шумарац, доцент др Владимир Трајковић, научни сарадник др сци. мед. Снежана Половина

ОДБОР ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА ИСТРАЖИВАЊА ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ
Председник: академик Небојша М. Лалић
Чланови Одбора: академици: Владимир Кањух, Владимир С. Костић, Миодраг Остојић, Љубисав Ракић, Владимир Бумбаширевић, Драган Мицић, Миодраг Чолић, Војислав Лековић, Ђорђе Радак, Небојша Радуновић, Душица Лечић-Тошевски, Петар Сеферовић, проф. др Мирослава Замаклар, проф. др Светозар Дамјановић, проф. др Александра Јотић, проф. др Катарина Лалић, проф. др Милан Недељковић, проф. др Бранко Белеслин, проф. др Надежда Човичковић–Штернић, проф. др Марина Светел, проф. др Елена Стефанова, проф. др Марија Мостарица–Стојковић, проф. др Иванка Марковић

 

Индивидуални пројекти

 

ЕКСПРЕСИЈА НЕОПЛАСТИЧНОГ ПРОГРАМА ЋЕЛИЈЕ
Руководилац: академик Зоран Ковачевић

АКУТНИ КОРОНАРНИ СИНДРОМ (ИСТРАЖИВАЊЕ ВУЛНЕРАБИЛНОСТИ ПЛАКА, КРВИ И МИОКАРДА): ОПТИМАЛНО ЛЕЧЕЊЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ ПРОГНОСТИЧКИХ ФАКТОРА
Руководилац: академик Миодраг Остојић

ИСТОРИЈА СРПСКЕ МЕДИЦИНЕ
Руководилац: академик Радоје Чоловић

ИНСУЛИНСКА РЕЗИСТЕНЦИЈА: УПОРЕДНА АНАЛИЗА УЛОГЕ У НАСТАНКУ И РАЗВОЈУ ДИЈАБЕТЕСА, АТЕРОСКЛЕЗОРНЕ ВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ И НЕУРОДЕГЕНЕРАТИВНИХ ОБОЉЕЊА
Руководилац: академик Небојша Лалић

ГЕНЕТИЧКА ОСНОВА ДЕГЕНЕРАТИВНИХ БОЛЕСТИ ЦЕНТРАЛНОГ НЕРВНОГ СИСТЕМА
Руководилац: академик Владимир С. Костић

ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА И МОРФОЛОШКО-КЛИНИЧКЕ КОРЕЛАЦИЈЕ У КАРДИОВАСКУЛАРНИМ БОЛЕСТИМА (УКЉУЧУЈУЋИ И ИСТОРИЈСКЕ АСПЕКТЕ)
Руководилац: академик Владимир Кањух

КОНТРОЛНИ ЕНДОКРИНОЛОШКИ МЕХАНИЗМИ У РЕГУЛАЦИЈИ ТЕЛЕСНЕ ТЕЖИНЕ У ГОЈАЗНИХ ОСОБА
Руководилац: академик Драган Мицић

ИСТРАЖИВАЊЕ МОЛЕКУЛАРНИХ МЕХАНИЗАМА ПРОГРАМИРАНЕ СМРТИ ЋЕЛИЈА
Руководилац: академик Владимир Бумбаширевић

СКРИНИНГ КАРЦИНОМА ПРОСТАТЕ
Руководилац: академик Јован Хаџи Ђокић

ИЗУЧАВАЊЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАЛНОГ РАЗВОЈА У ТРУДНОЋИ НАСТАЛОЈ АСИСТИРАНОМ РЕПРОДУКЦИЈОМ
Руководилац: академик Небојша Радуновић

ЕЛЕКТРОНСКА АНАЛИЗА ТЕКСТУРЕ ПЛАКА У ПРЕВЕНЦИЈИ И ЛЕЧЕЊУ РЕСТЕНОЗЕ НАКОН КАРОТИДНЕ ЕНДАРТЕРЕКТОМИЈЕ
Руководилац: академик Ђорђе Радак

КОМОРБИДИТЕТ ДЕПРЕСИЈЕ И ДИЈАБЕТЕСА – МЕЂУНАРОДНО ИСПИТИВАЊЕ КЛИНИЧКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА И КЛИНИЧКИХ ПУТЕВА
Руководилац: академик Душица Лечић-Тошевски

ЗНАЧАЈ АНТИРЕФЛУКСНЕ ХИРУРШКЕ ПРОЦЕДУРЕ НАКОН ЕНДОСКОПСКЕ РАДИОФРЕКВЕНТНЕ АБЛАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ЛЕЧЕЊУ БОЛЕСНИКА СА BARRET-ОВИМ ЈЕДЊАКОМ
Руководилац: академик Предраг Пешко

ОПТИМИЗИРАЊЕ (ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА) ЛЕЧЕЊА КАРЦИНОМА РЕКТУМА КОРИШЋЕЊЕМ ПРЕДИКТИВНИХ МОЛЕКУЛАРНО-ГЕНСКИХ БИОМАРКЕРА
Руководилац: академик Зоран Кривокапић

ДЕФИНИСАЊЕ ОПТИМАЛНИХ БИОМЕХАНИЧКИХ УСЛОВА ЗА стварање КОШТАНОГ ТКИВА ПРИ КОРЕКЦИЈИ ДЕФОРМИТЕТА ЕКСТРЕМИТЕТА И КОНСТРУКЦИЈА ХИРУРШКОГ КОРЕКТИВНОГ УРЕЂАЈА
Руководилац: академик Милорад Митковић

СРЧАНА ИНСУФИЦИЈЕНЦИЈА: УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ, ДИЈАГНОСТИКЕ, ЛЕЧЕЊА И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ
Руководилац: академик Петар М. Сеферовић

ИМУНОБИОЛОГИЈА ДЕНДРИТИЧНИХ ЋЕЛИЈА У ЗДРАВЉУ И БОЛЕСТИ
Руководилац: академик Миодраг Чолић