Одбори и пројекти одељења за математику, физику и гео-науке

ОДБОР ЗА ГЕОДИНАМИКУ ЗЕМЉИНЕ КОРЕ
Председник: дописни члан Владица Цветковић
Чланови Одбора: дописни члан Слободан Марковић, проф. др Дејан Прелевић, проф. др Кристина Шарић, доцент др Дејан Радивојевић, др Иван Дулић и др Ана Младеновић

ОДБОР ЗА ПАЛЕОФЛОРУ И ПАЛЕОФАУНУ
Председник: академик Милан Судар
Чланови Одбора: академик Видојко Јовић, проф. др Катарина Богићевић, проф. др Мери Ганић, проф. др Јелена Миливојевић, проф. др Зорица Лазаревић проф. др Владан Радуловић, проф. др Љупко Рундић, ванредни проф. др Невенка Ђерић, ванредни проф др Наташа Герзина, научни саветник др Рајка Радојичић, научни саветник др Надежда Крстић, виши научни сарадник др Дивна Јовановић

ОДБОР ЗА КРАС И СПАЛЕОЛОГИЈУ
Председник: проф. др Зоран Стевановић
Чланови Одбора: проф. др Раденко Лазаревић, проф. др Божидар Ћурчић, проф. др Весна Димитријевић, проф. др Предраг Ђуровић, проф. др Душан Михаиловић, проф. др Рајко Димитријевић, проф. др Катарина Богићевић, др Игор Јемцов, ванредни професор, др Саша Милановић, др Драган Нешић, др Јелена Ћалић (секретар Одбора)

ОДБОР ЗА ГЕОХЕМИЈУ
Председник: академик Видојко Јовић
Чланови Одбора: дописни члан Владица Цветковић, проф. др Миховил Логар, проф. др Весна Похарц-Логар, проф. др Бранимир Јованчићевић, доцент др Дејан Прелевић, доцент др Александар Пачевски, мр Михаило Ршумовић

 

Индивидуални пројекти

 

ПРОУЧАВАЊЕ ФИОЛИТСКИХ ПОЈАСЕВА ВАРДАРСКЕ ЗОНЕ, ДИНАРИДА И КАРПАТО-БАЛКАНИДА
Руководилац:  дописни члан Владица Цветковић

ЈЕДНАЧИНЕ СА СИНГУЛАРИТЕТИМА КРОЗ МЕТОДЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ АНАЛИЗЕ
Руководилац: академик Стеван Пилиповић

АФИНА СИМЕТРИЈА ФИЗИЧКИХ ЗАКОНА
Руководилац: академик Ђорђе Шијачки

ФИЗИЧКО-МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛ ЗА ПРОЦЕСЕ МЕЗО РАЗМЕРА
Руководилац: академик Завиша И. Јањић

ФИЗИКА СУПЕРПРОВОДНИКА
Руководилац: академик Зоран Радовић

БИОФИЗИКА ПРОТЕИНА У ЖИВИМ ЋЕЛИЈАМА
Руководилац: академик Миљко Сатарић

ПРОБЛЕМ Н-РЕПРЕЗЕНТАБИЛНОСТИ
Руководилац: академик Милан Дамњановић

ОБЛИЦИ И ПОМЕРАЈИ СПЕКТРАЛНИХ ЛИНИЈА У ГАСНОЈ ПЛАЗМИ И ГАСНИМ ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРАЖЊЕЊИМА
Руководилац: академик Никола Коњевић

ИНТЕРПОЛАЦИОНИ И КВАДРАТУРНИ ПРОЦЕСИ ЗАСНОВАНИ НА ТЕОРИЈИ ОРТОГОНАЛНОСТИ
Руководилац: академик Градимир Миловановић

НУМЕРИЧКА СИМУЛАЦИЈА ВРЕМЕНА И КЛИМЕ
Руководилац: академик Федор Месингер

ИСТРАЖИВАЊА ПОМОЋУ РАЧУНАРА У ДИСКРЕТНОЈ МАТЕМАТИЦИ
Руководилац: академик Драгош Цветковић

АСИМПТОТСКЕ ФОРМУЛЕ У АНАЛИТИЧКОЈ ТЕОРИЈИ БРОЈЕВА
Руководилац: академик Александар Ивић

СТАТИЧНОСТ И КАУЗАЛНОСТ У КВАНТНОЈ МЕХАНИЦИ
Руководилац: академик Федор Хербут

ДИНАМИКА ТЕЛА СУНЧЕВОГ СИСТЕМА
Руководилац: академик Зоран Кнежевић

КВАЛИТАТИВНА И НУМЕРИЧКА АНАЛИЗА НЕКИХ КЛАСА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИХ И ДИФЕРЕНЦНИХ ЈЕДНАЧИНА
Руководилац: академик Војислав Марић

РАЗВОЈ НЕЛИНЕАРНОГ ОПТИЧКОГ МИКРОСКОПА
Руководилац: дописни члан Бранислав Јеленковић

СПЕЦИЈАЛНА ПОГЛАВЉА КОМПЛЕКСНЕ АНАЛИЗЕ И ПРИМЕНЕ
Руководилац: академик Миодраг Матељевић

МИКРОЕЛЕМЕНТИ У РЕШАВАЊУ ГЕОЛОШКИХ ПРОБЛЕМА
Руководилац: академик Видојко Јовић

ФИКСНЕ ТАЧКЕ РА ПРЕСЛИКАВАЊА НА РАЗНИМ ПРОСТОРИМА
Руководилац: дописни члан Владимир Ракочевић

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАЛЕОКЛИМЕ НА ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ ТОКОМ КВАРТАРА
Руководилац: дописни члан Слободан Б. Марковић