SASA Library Publications

The SASA Library prepares, edits and publishes bibliographies of SASA members, special bibliographies, overviews of SASA publications, catalogues of its holdings, the Yearbook of the Book Forum, and other publications. Editor-in-Chief of SASA Library publications is its Director.

 

1.
Преглед издања Српске академије наука и уметности : 1999–2009 / [израдила Биљана Јовановић]. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 27/1–2). – Београд : САНУ, 2016.
2.
Библиографија радова академика Мирослава Пантића / Гордана Радојчић–Костић. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 26). – Београд : САНУ, 2010.
3.
Библиографија радова академика Михаила Марковића / Сања Степановић–Тодоровић. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 25). – Београд : САНУ, 2008.
4.
Грађа за биографски речник чланова Друштва српске словесности, Српског ученог друштва и Српске краљевске академије / Љубомир Никић, Гордана Жујовић, Гордана Радојчић–Костић. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 24). – Београд : САНУ, 2008.
5.
Библиографија радова академика Милке Ивић / [саставила] Милена Бабић. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 23). – Београд : САНУ, 2005.
6.
Каталог фототеке САНУ : 1948–2000 / приредила [и предговор написала] Јоана Павковић. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 22). – Београд : САНУ, 2005.
7.
Библиографија радова академика Владимира Стојанчевића / Станиша Војиновић. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 21). – Београд : САНУ, 2004.
8.
Библиографија радова академика Николе Хајдина = Nikola Hajdin Bibliography / Гордана Радојчић–Костић, Ненад Марковић. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 20). – Београд : САНУ, 2004.
9.
Преглед издања Српске академије наука и уметности : 1997–1998 / [израдила Биљана Јовановић]. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 17). – Београд : САНУ, 2003.
10.
Библиографија радова академика Ирене Грицкат–Радуловић / Лидија Јелић. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 19). – Београд : САНУ, 2002.
11.
Библиографија радова академика Дејана Медаковића / Лидија Јелић. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 18). – Београд : САНУ, 2002.
12.
Преглед издања Српске академије наука и уметности : 1995–1996 / [израдила Биљана Јовановић]. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 16). – Београд : САНУ, 2002.
13.
Преглед издања Српске академије наука и уметности : 1993–1994 / [израдила Биљана Јовановић]. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 14). – Београд : САНУ, 2000.
14.
Каталог фототеке САНУ : 1841–1947 / израдиле Гордана Жујовић, Гордана Радојчић–Костић. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 15). – Београд : САНУ, 1998.
15.
Преглед издања Српске академије наука и уметности : 1991–1992 / [израдила Биљана Јовановић]. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 13). – Београд : САНУ, 1996.
16.
Преглед издања Српске академије наука и уметности : 1989–1990 / [израдила Биљана Јовановић]. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 12). – Београд : САНУ, 1993.
17.
Библиографија научних и стручних радова и публицистичких прилога академика Дејана Медаковића / [приредила за штампу Јоана Павковић]. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 6). – Београд : САНУ, 1992.
18.
Преглед издања Српске академије наука и уметности : 1987–1988 / [израдила Биљана Јовановић]. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 11). – Београд : САНУ, 1991.
19.
Преглед издања Српске академије наука и уметности : 1985–1986 / [израдила Биљана Јовановић]. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 10). – Београд : САНУ, 1991.
20.
Косово 1389–1989. : избор из фондова Библиотеке Српске академије наука и уметности / Љубомир Никић. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 9). – Београд : САНУ, 1990.
21.
Библиографија часописа Страни преглед” : I,1927–X,1939 / израдили Љубомир Никић и Олгица Момчиловић. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 8). – Београд : САНУ, 1989.
22.
Страни преглед : IX–X, 1938–1939 : фототипско издање / издање приредили Љубомир Никић и Олгица Момчиловић. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 7). – Београд : САНУ, 1989.
23.
Преглед издања Српске академије наука и уметности : 1983–1984 / [израдиле Зорка Вукчевић и Љубинка Васић]. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 5). – Београд : САНУ, 1986.
24.
Преглед издања Српске академије наука и уметности : 1981–1982 / [израдиле Олгица Момчиловић и Љиљана Васић]. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 4). – Београд : САНУ, 1985.
25.
Преглед издања Српске академије наука и уметности : 1979–1980 / [израдила Милица Младеновић]. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 3). – Београд : САНУ, 1982.
26.
Преглед издања Српске академије наука и уметности : 1977–1978 / [израдила Милица Младеновић]. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 2). – Београд : САНУ, 1980.
27.
Преглед издања Српске академије наука и уметности : 1985–1976 / [израдила Милица Младеновић]. – (Издања Библиотеке / Српска академија наука и уметности; 1). – Београд : САНУ, 1978.
28.
Иво Андрић : библиографија дела, превода и литературе / [Гордана Поповић] ; уредник Радомир Лукић. – (Библиотека / Српска академија наука и уметности = Bibliothèque / Académie serbe des sciences et des arts) . – Београд : Српска академија наука и уметности, 1974.
29.
Научни скупови Српске академије наука и уметности 1961–1971 : библиографски попис / [уредник Б. Радовић]. – Београд : Библиотека Српске академије наука и уметности, 1971.
30.
ИЗЛОЖБА радова Бошковићевих и о Бошковићу = Exposition des ouvrages de Boscovich et sur Boscovich. – Београд : Централна библиотека САНУ, 1958.