SASA Library Publications

The SASA Library prepares, edits and publishes bibliographies of SASA members, special bibliographies, overviews of SASA publications, catalogues of its holdings, the Yearbook of the Book Forum, and other publications. Editor-in-Chief of SASA Library publications is its Director.

 

1.
Pregled izdanja Srpske akademije nauka i umetnosti : 1999–2009 / [izradila Bilјana Jovanović]. – (Izdanja Biblioteke / Srpska akademija nauka i umetnosti; 27/1–2). – Beograd : SANU, 2016.
2.
Bibliografija radova akademika Miroslava Pantića / Gordana Radojčić–Kostić. – (Izdanja Biblioteke / Srpska akademija nauka i umetnosti; 26). – Beograd : SANU, 2010.
3.
Bibliografija radova akademika Mihaila Markovića / Sanja Stepanović–Todorović. – (Izdanja Biblioteke / Srpska akademija nauka i umetnosti; 25). – Beograd : SANU, 2008.
4.
Građa za biografski rečnik članova Društva srpske slovesnosti, Srpskog učenog društva i Srpske kralјevske akademije / Ljubomir Nikić, Gordana Žujović, Gordana Radojčić–Kostić. – (Izdanja Biblioteke / Srpska akademija nauka i umetnosti; 24). – Beograd : SANU, 2008.
5.
Bibliografija radova akademika Milke Ivić / [sastavila] Milena Babić. – (Izdanja Biblioteke / Srpska akademija nauka i umetnosti; 23). – Beograd : SANU, 2005.
6.
Katalog fototeke SANU : 1948–2000 / priredila [i predgovor napisala] Joana Pavković. – (Izdanja Biblioteke / Srpska akademija nauka i umetnosti; 22). – Beograd : SANU, 2005.
7.
Bibliografija radova akademika Vladimira Stojančevića / Staniša Vojinović. – (Izdanja Biblioteke / Srpska akademija nauka i umetnosti; 21). – Beograd : SANU, 2004.
8.
Bibliografija radova akademika Nikole Hajdina = Nikola Hajdin Bibliography / Gordana Radojčić–Kostić, Nenad Marković. – (Izdanja Biblioteke / Srpska akademija nauka i umetnosti; 20). – Beograd : SANU, 2004.
9.
Pregled izdanja Srpske akademije nauka i umetnosti : 1997–1998 / [izradila Bilјana Jovanović]. – (Izdanja Biblioteke / Srpska akademija nauka i umetnosti; 17). – Beograd : SANU, 2003.
10.
Bibliografija radova akademika Irene Grickat–Radulović / Lidija Jelić. – (Izdanja Biblioteke / Srpska akademija nauka i umetnosti; 19). – Beograd : SANU, 2002.
11.
Bibliografija radova akademika Dejana Medakovića / Lidija Jelić. – (Izdanja Biblioteke / Srpska akademija nauka i umetnosti; 18). – Beograd : SANU, 2002.
12.
Pregled izdanja Srpske akademije nauka i umetnosti : 1995–1996 / [izradila Bilјana Jovanović]. – (Izdanja Biblioteke / Srpska akademija nauka i umetnosti; 16). – Beograd : SANU, 2002.
13.
Pregled izdanja Srpske akademije nauka i umetnosti : 1993–1994 / [izradila Bilјana Jovanović]. – (Izdanja Biblioteke / Srpska akademija nauka i umetnosti; 14). – Beograd : SANU, 2000.
14.
Katalog fototeke SANU : 1841–1947 / izradile Gordana Žujović, Gordana Radojčić–Kostić. – (Izdanja Biblioteke / Srpska akademija nauka i umetnosti; 15). – Beograd : SANU, 1998.
15.
Pregled izdanja Srpske akademije nauka i umetnosti : 1991–1992 / [izradila Bilјana Jovanović]. – (Izdanja Biblioteke / Srpska akademija nauka i umetnosti; 13). – Beograd : SANU, 1996.
16.
Pregled izdanja Srpske akademije nauka i umetnosti : 1989–1990 / [izradila Bilјana Jovanović]. – (Izdanja Biblioteke / Srpska akademija nauka i umetnosti; 12). – Beograd : SANU, 1993.
17.
Bibliografija naučnih i stručnih radova i publicističkih priloga akademika Dejana Medakovića / [priredila za štampu Joana Pavković]. – (Izdanja Biblioteke / Srpska akademija nauka i umetnosti; 6). – Beograd : SANU, 1992.
18.
Pregled izdanja Srpske akademije nauka i umetnosti : 1987–1988 / [izradila Bilјana Jovanović]. – (Izdanja Biblioteke / Srpska akademija nauka i umetnosti; 11). – Beograd : SANU, 1991.
19.
Pregled izdanja Srpske akademije nauka i umetnosti : 1985–1986 / [izradila Bilјana Jovanović]. – (Izdanja Biblioteke / Srpska akademija nauka i umetnosti; 10). – Beograd : SANU, 1991.
20.
Kosovo 1389–1989. : izbor iz fondova Biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti / Ljubomir Nikić. – (Izdanja Biblioteke / Srpska akademija nauka i umetnosti; 9). – Beograd : SANU, 1990.
21.
Bibliografija časopisa Strani pregled” : I,1927–X,1939 / izradili Ljubomir Nikić i Olgica Momčilović. – (Izdanja Biblioteke / Srpska akademija nauka i umetnosti; 8). – Beograd : SANU, 1989.
22.
Strani pregled : IX–X, 1938–1939 : fototipsko izdanje / izdanje priredili Ljubomir Nikić i Olgica Momčilović. – (Izdanja Biblioteke / Srpska akademija nauka i umetnosti; 7). – Beograd : SANU, 1989.
23.
Pregled izdanja Srpske akademije nauka i umetnosti : 1983–1984 / [izradile Zorka Vukčević i Ljubinka Vasić]. – (Izdanja Biblioteke / Srpska akademija nauka i umetnosti; 5). – Beograd : SANU, 1986.
24.
Pregled izdanja Srpske akademije nauka i umetnosti : 1981–1982 / [izradile Olgica Momčilović i Ljilјana Vasić]. – (Izdanja Biblioteke / Srpska akademija nauka i umetnosti; 4). – Beograd : SANU, 1985.
25.
Pregled izdanja Srpske akademije nauka i umetnosti : 1979–1980 / [izradila Milica Mladenović]. – (Izdanja Biblioteke / Srpska akademija nauka i umetnosti; 3). – Beograd : SANU, 1982.
26.
Pregled izdanja Srpske akademije nauka i umetnosti : 1977–1978 / [izradila Milica Mladenović]. – (Izdanja Biblioteke / Srpska akademija nauka i umetnosti; 2). – Beograd : SANU, 1980.
27.
Pregled izdanja Srpske akademije nauka i umetnosti : 1985–1976 / [izradila Milica Mladenović]. – (Izdanja Biblioteke / Srpska akademija nauka i umetnosti; 1). – Beograd : SANU, 1978.
28.
Ivo Andrić : bibliografija dela, prevoda i literature / [Gordana Popović] ; urednik Radomir Lukić. – (Biblioteka / Srpska akademija nauka i umetnosti = Bibliothèque / Académie serbe des sciences et des arts) . – Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti, 1974.
29.
Naučni skupovi Srpske akademije nauka i umetnosti 1961–1971 : bibliografski popis / [urednik B. Radović]. – Beograd : Biblioteka Srpske akademije nauka i umetnosti, 1971.
30.
IZLOŽBA radova Boškovićevih i o Boškoviću = Exposition des ouvrages de Boscovich et sur Boscovich. – Beograd : Centralna biblioteka SANU, 1958.