Одбори и пројекти Одељења техничких наука

Индивидуални пројекти

ТЕОРИЈСКА И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ИСТРАЖИВАЊА МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА САВРЕМЕНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ
Руководилац: академик Никола Хајдин

НУМЕРИЧКА СИМУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКИХ ПОЉА
Руководилац: академик Антоније Ђорђевић

РАЗВОЈ МАТЕРИЈАЛА И СТРУКТУРА СА ЈАКИМ ЕЛЕКТРОНСКИМ КОРЕЛАЦИЈАМА
Руководилац: академик Зоран В. Поповић

МИКРО И НАНОСЕНЗОРИ ЗАСНОВАНИ НА РЕЗОНАНТНИМ СТРУКТУРАМА ИЛИ ОТПОРНИМ ТАНКОСЛОЈНИМ СТРУКТУРАМА И АДСОРПЦИОНО-ДЕСОРПЦИОНИМ ПРОЦЕСИМА
Руководилац: академик Зоран Ђурић

НУМЕРИЧКЕ ТЕХНИКЕ И БАЗЕ ПОДАТАКА ЗА РАЗВОЈ ПЛАЗМА ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА ПРИМЕНЕ У МИКРОЕЛЕКТРОНИЦИ И НАНОТЕХНОЛОГИЈАМА
Руководилац: академик Зоран Петровић

РАЗВОЈ СИСТЕМА ЗА СЕНЗОРНУ СТИМУЛАЦИЈУ СА ЦИЉЕМ СЕНЗОРНО-МОТОРНИХ ФУНКЦИЈА
Руководилац: академик Дејан Б. Поповић

МЕТОДЕ РАЧУНАРСКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ У САОБРАЋАЈНОМ ИНЖЕЊЕРСТВУ
Руководилац: академик Душан Теодоровић

НАНОСТРУКТУРЕ У УСЛОВИМА ОГРАНИЧЕЊА НАМЕТНУТИХ ПАРАМЕТАРА СРЕДИНЕ
Руководилац: дописни члан Велимир Р. Радмиловић

ПРОБЛЕМИ ФОРМУЛИСАЊА И РЕШАВАЊА МАТЕМАТИЧКИХ МОДЕЛА КОЈИ ОПИСУЈУ КРЕТАЊЕ, СТАБИЛНОСТ И ОПТИМАЛНИ ОБЛИК ЕЛАСТИЧНИХ И ВИСКОЕЛАСТИЧНИХ ШТАПОВА
Руководилац: академик Теодор Атанацковић

ОСОБИНЕ ТАНКИХ И УЛТРАТАНКИХ ОКСИДНИХ СЛОЈЕВА
Руководилац: академик Нинослав Стојадиновић

АЛГОРИТМИ ЗА УВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА
Руководилац: дописни члан Слободан Н. Вукосавић

РАЗВОЈ ТЕХНОЛОШКИХ ПОСТУПАКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ БИОДИЗЕЛА НА БАЗИ БИО-ОБНОВЉИВИХ И ОТПАДНИХ СИРОВИНА
Руководилац: дописни члан САНУ Влада Вељковић