Одбори и пројекти одељења ликовне и музичке уметности

ОДБОР ЗА РЕЧНИК ПОЈМОВА ИЗ ОБЛАСТИ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
Председник: академик Милан Лојаница
Чланови Одбора: академици: Светомир Арсић Басара, Душан Оташевић, дописни члан Милан Марић, др Љиљана Стошић
секретар Одбора: Миољуб Кушић

ОДБОР ЗА ЗАШТИТУ СРПСКЕ МУЗИЧКЕ БАШТИНЕ
Председник: дописни члан Јелена Јовановић
Чланови Одбора: академик Александар Костић, Драгољуб Катунац, мр Милана Стојадиновић–Милић, мр Борислав Чичовачки, музиколог Маја Чоловић- Васић

ОДБОР ЗА ИЗРАДУ ЛЕКСИКОНА УМЕТНИЧКЕ ИГРЕ
Председник: академик Дејан Деспић
Чланови Одбора: академик Тодор Стевановић, дописни члан Јелена Јовановић, Надежда Мосусова, Ивана Миловановић, Тамара Томић–Вајагић, Љиљана Мишић, Гордан Драговић

 

Индивидуални пројекти

 

Пројекат: СНИМАЊЕ КОМПАКТ ДИСКОВА
Руководилац: академик Исидора Жебељан

Пројекат: САВРЕМЕНА МУЗИЧКА СЦЕНА
Руководилац: академик Дејан Деспић

Пројекат: ЛЕГАТ ОЛГЕ ЈЕВРИЋ
Руководилац: академик Душан Оташевић