Miha Tišler
Хемичар
Љубљана, 18. 9. 1926.

Foreign member

Department of Chemical and Biological Sciences

 

Чланство у САНУ
Одељење природно-математичких наука: члан ван радног састава од 16. 11. 1978.
Одељење хемијских и биолошких наука: инострани члан од 17. 12. 1998.

Област рада
Органска хемија

Школска спрема
Универзитет у Љубљани, основне студије; докторат (1955)

Запослење
Факултет за природне науке и технологију Универзитета у Љубљани, ванредни професор (1961); редовни професор (1964); професор емеритус;
гостујући професор: Универзитет у Фрајбургу, Немачка (1962); Универзитет у Трсту (1985‒1986); Brigham Young University, Прово, Јута (1986)

Чланство у другим академијама
САЗУ, дописни члан (1970); редовни члан (1977); ЈАЗУ, дописни члан (1979); New York Academy of Sciences, члан (1979); Европска академија наука и уметности (Academia Scientiarum et Artium Europaea), Салцбург (1995)

Чланство у стручним удружењима
International Society of Heterocyclic Chemistry; American Chemical Society; Chemical Society, London; American Association for the Advancement of Science; Хрватско кемијско друштво, Словенско кемијско друштво; Унија хемијских друштава СФРЈ

Уреднички рад
Journal of Heterocyclic Chemitry; Heterocycles; Advances in Heterocyclic Chemistry;
Heterocyclic Communications; Organic Preparations and Procedures International; Duga (Turkish Journal of Chemistry); Croatica Chemica Acta; Acta Chimica Slovenica

Признања и награде
Doctor honoris causa, Универзитет у Љубљани (2000);
Почасна медаља Техничког универзитета у Братислави (1981);
Диплома Тохоку универзитета, Сендај, Јапан (1975)