Dražen Zimonjić
биолог
Београд, 30.03.1950.

External member

Department of Chemical and Biological Sciences

 

Чланство у САНУ
Одељење хемијских и биолошких наука, члан ван радног састава од 2.11.2006.

Област рада
цитогенетика – идентификација и карактеризација гена и геномских реорганизација удружених са настанком и прогресијом малигног фенотипа

Школска спрема
Дипломирани биолог (Природно-математички факултет у Београду, 1972), магистар наука (Центар за мултидисциплинарне студије у Београду, 1977), доктор наука (Ветеринарски факултет у Београду, 1982). Последокторско усавршавање у Институту за генетику Универзитета у Либеку (Немачка, 1986) и у Центру за рак у Фениксу (САД, 1987-88).

Запослење
Асистент, доцент и професор Универзитета у Београду (Ветеринарски факултет) од 1974. до 1992.; гостујући истраживач у Лабораторији за биологију Националног института за истраживање рака САД у Бетезди од 1992. до 1996.; стални истраживач у Лабораторији за експерименталну карциногенезу Националног института за истраживање рака САД у Бетезди од 1996. до данас.

Чланство у стручним удружењима
Српско биолошко друштво, Друштво генетичара Србије, European Environmental Mutagen Society, American Association of Cancer Research, International Cytogenetics and Genome Society (члан – оснивач)

Уреднички рад
Члан уредништва Acta Veterinaria (Београд), рецезент за часописе Cancer Genetics and Cytogenetics, Cancer Research, British Journal of Cancer, Modern Pathology, The American Journal of Human Genetics и International Jouranl of Cancer

Признања и награде
Похвалница Ветеринарског факултета Универзитета у Београду (1979, 1986.), Октобарска награда града Београда у области науке (1990), Merit Award Националних института за здравље САД (2001).