Јубилеј Одбора за проучавање живота и обичаја Рома САНУ

Свечана академија поводом 30 година Одбора за проучавање живота и обичаја Рома САНУ биће одржана у четвртак, 10. октобра, у 12 сати, у Свечаној сали САНУ. Поздравну реч упутиће академик Владимир Костић, председник САНУ, и академик Тибор Варади, председник Одбора, а затим ће о раду Одбора, постигнућима и утицајима говорити његови чланови: др Драгољуб Ацковић, др Горан Башић, др Биљана Сикимић, проф. др Драган Тодоровић и др Злата Вуксановић-Мацура.

Комисију, данас Одбор, за проучавање живота и обичаја Рома основало је 10. октобра 1989. године Одељење друштвених наука, уз подршку Одељења историјских наука и Одељења ликовне и музичке уметности. Сазревање идеје о оснивању научног тела посвећеног проучавању живота и обичаја Рома у Српској академији наука и уметности је потрајало, али несумњиво је да је оно настало из јасно утврђене потребе за таквим  истраживањима.

На Свечаној aкадемији говориће се о стању и околностима у којима је Одбор настао, развијао се и деловао, препрекама и изазовима с којима се суочавао, као и о активностима и резултатима које је до сада остварио.

Значај Одбора огледа се како у развоју истраживања о Ромима тако и у унапређењу јавних политика у односу на остваривање равноправности, али и на промени друштвене свести о Ромима. Многобројна предавања и конференције у организацији Одбора, те публикације које је објавио, допринели су да се предрасуде и обрасци замене виђењем стварности и разумевањем. Резултати показују и то да постоји пуно разлога да Одбор настави да се бави питањима важним за положај и живот сународника Рома.