Агресивне форме I, 1959

Легат Олге Јеврић

Легат Олге Јеврић чува се у згради Српске академије наука и уметности, у Кнез Михаиловој улици у Београду. Српска академија наука и уметности примила је Уговором о поклону 2007. године изузетну збирку од 147 скулптура малог и средњег формата која представља богат и узоран стваралачки опус академика Oлге Јеврић.

Олга Јеврић је припадала генерацији српских уметника који су спровели изузетно значајно померање ка савременом изразу и постала је један од најистакнутијих носилаца српске савремене уметности. Прекинула је традицију интерпретирања стварности окренувши се самом бићу скулптуре с јасно одређеним скулпторским ставом и формирајући јединствен уметнички изрaз. Сопственим технолошким поступком, комбиновањем и синтетизовањем цемента и гвозденог праха, стварала је материјал за своје скулптуре , чија својства доводе до настанка облика и масе поступком таложења слојева (фери-оксид, цемент, прскано гвожђе, шипке).

Језгро Легата чине скулптуре с прве самосталне изложбе, а стална поставка обухвата скулптуре малог и средњег формата, настале од 1956. до 1998. године и упућује посетиоца на идеју о уметности Олге Јеврић. Поставка, поред естетске категорије, поседује и дидактичку те је при одабиру скулптура у обзир узето више критеријума: јединственост скулптура, њихов естетски квалитет, историјски значај, документарна вредност. Неизложене скулптуре чувају се у депоу САНУ.

Поред изложбене активности, у Легату Олге Јеврић обавља се и научноистраживачка делатност која се односи на ауторкин рад и стваралаштво, као и на период у којем је живела и стварала. Документација о делу, објављена грађа, дигитална грађа, фотографије, каталози, хемеротека и научни прилози, који су резултат научноистраживачког рада, на располагању су истраживачима и ненаучној јавности. Oбезбеђени су услови за доступност садржаја, грађе и услуганаучним круговима. Садржина овог значајног фонда конципирана је и презентована тако да се широј јавности што боље представи вајарски опус академика Олге Јеврић.

У току 2012. године започети су радови на адаптацији простора Легата у згради САНУ. Наменским средствима помогли су Градска општина Стари град, Градска општина Врачар, Секретаријат за културу града Београда, Министарство културе и информисања Републике Србије. Простор је опремљен витринама, а приликом формирања нове, осавремењене поставке примењени су стандарди модерне музеолошке праксе чувања и излагања. Трајност и иновативност сталне поставке Легата допринеће представљању и популаризацији овог културног добра.

БИОГРАФИЈА

ПОПИС РАДОВА

НАГРАДЕ

САМОСТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ

МЕЂУНАРОДНЕ ИЗЛОЖБЕ

КАТАЛОГ ЛЕГАТА

ВИДЕО: ОЛГА ЈЕВРИЋ

 

Кустос: ЖАКЛИНА МАРКОВИЋ
Телефон: (011) 2027-185
064 / 2245 324
Е-пошта: zaklina.markovic@sanu.ac.rs
Адреса: Галерија САНУ, Кнез Михаилова 35, 11000 Београд, Србија