Одбори и пројекти Одељења медицинских наука

ОДБОР ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНУ ПАТОЛОГИЈУ
Председник: академик Владимир Кањух
Чланови Одбора: академици: Миодраг Остојић (потпредседник), Нинослав Радовановић, Драган Мицић, Миодраг Чолић, Радоје Чоловић, Небојша Лалић,  Ђорђе Радак, Небојша Радуновић, Петар Сеферовић, Горан Станковић, Бела Балинт, Душица Лечић Тошевски.
Изван САНУ: проф.др Небојша Антонијевић, проф. др Милика Ашанин, проф.др Раде Бабић, проф.др Бранко Белеслин,проф.др Зорана Васиљевић Покрајчић, проф.др Душан Велимировић, проф. др Босиљка Вујисић-Тешић, проф.др Љиљана Гојковић Букарица, проф.др Стеван Илић, проф. др Марина Дељанин Илић, др Младен Кочица, др Снежана Кањух (технички секретар), проф.др Софија Ластић Малетић, проф.др Весна Лачковић, проф.др Горан Милашиновић, проф.др Милан Недељковић, проф.др Александар Нешковић, проф.др Александра Новаковић, проф.др Арсен Ристић, проф.др Синиша Стојковић, проф.др Ђурица Стојшић, проф.др Гордана Теофиловски Парапид, проф.др Слободан Цветковић и проф.др Милица Чоловић
Инострани чланови: Василиос Танопулос, Еуђенио Пикано, Феликс Унгер, Павлос Тутузас, Антонио Коломбо, Гаетано Тиене, Дренка Шећеров Зечевић, Александар Лазаревић , Душко Вулић, Сашко Кедев, Евгениј Шљахто, Брукс Едвардс и Карољ Лапиш.
технички секретар Одбора: др Снежана Кањух

ОДБОР ЗА ТУМОРЕ УРОГЕНИТАЛНОГ СИСТЕМА
Председник: академик Јован Хаџи Ђокић
Чланови Одбора: академици: Зоран Ковачевић, Владимир Кањух, Предраг Пешко, Ђорђе Радак, Небојша Радуновић, дописни чланови САНУ Татјана Симић, проф. др Иван Игњатовић, проф. др Јасенко Ђозић, проф. др Јасмина Марковић-Липковски, проф. др Зоран Џамић, проф. др Винка Вукотић, проф. др Љубинка Величковић, доцент др Миодраг Аћимовић, доцент др Дејан Драгићевић, др Нада Бабовић, др Весна Ћорић, др Богомир Милојевић,прим.  др Милан Петровић, , прим. др Миломир Туфегџић, проф. др Драгослав Башић, ас. др Урош Бумбаширевић, проф. др Гордана Коцић, проф. др Андрија Шмелцеровић, доц. др Андреј Вељковић, проф. др Сања Станковић и др Владимир Васић
секретар Одбора: др Томислав Пејчић

ОДБОР ЗА ХУМАНУ РЕПРОДУКЦИЈУ
Председник: академик Небојша Радуновић
Чланови Одбора: академици: Владимир Кањух, , Владимир С. Костић, Драган Мицић, Миодраг Чолић, Јован Хаџи-Ђокић, Небојша Лалић, Ђорђе Радак, Душица Лечић-Тошевски,
инострани чланови: Вељко Влаисављевић, проф. др Тихомир Вејновић, проф. др Саша Кадија, проф. др Снежана Ракић, проф. др Оливера Контић, проф. др Ненад Шуловић, проф. др Слободан Арсенијевић, проф. др Жељко Миковић, др Јелена Мартиновић

ОДБОР ЗА ИМУНОЛОГИЈУ И АЛЕРГОЛОГИЈУ
Председник: академик Миодраг Чолић
Чланови Одбора: академик: Небојша Лалић, Бела Балинт, дописни члан САНУ Татјана Симић, проф. др Немања Дамјанов, проф. др Драгана Вучевић, проф. др Бранка Боначи Николић, проф. др Владимир Трајковић, научни саветник др Љиљана Софронић Милосављевић, научни саветник др Ђорђе Миљковић, научни сарадник др Сергеј Томић

ОДБОР ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈУ И УТИЦАЈ ПРИРОДНИХ ФАКТОРА
Председник: академик Драган Мицић
Чланови Одбора: академици:, Владимир Кањух, Миодраг Остојић, Владимир С. Костић, Владимир Бумбаширевић, Небојша Лалић, проф. др Светозар Дамјановић, проф. др Вера Поповић, проф. др Слободан Антић, проф. др Едита Стокић, проф. др Александра Кендерешки, проф. др Милош Жарковић, проф. др Мирјана Шумарац, доцент др Владимир Трајковић, научни сарадник др сци. мед. Снежана Половина

ОДБОР ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА ИСТРАЖИВАЊА ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ
Председник: академик Небојша М. Лалић
Чланови Одбора: академици: Владимир Кањух, Владимир С. Костић, Миодраг Остојић, , Владимир Бумбаширевић, Драган Мицић, Миодраг Чолић, Војислав Лековић, Ђорђе Радак, Небојша Радуновић, Душица Лечић-Тошевски, Петар Сеферовић, проф. др Мирослава Замаклар, проф. др Светозар Дамјановић, проф. др Александра Јотић, проф. др Катарина Лалић, проф. др Милан Недељковић, проф. др Бранко Белеслин, проф. др Надежда Човичковић–Штернић, проф. др Марина Светел, проф. др Елена Стефанова, проф. др Марија Мостарица–Стојковић, проф. др Иванка Марковић

 

Индивидуални пројекти

 

Пројекат: ЕКСПРЕСИЈА НЕОПЛАСТИЧНОГ ПРОГРАМА ЋЕЛИЈЕ
Руководилац: академик Зоран Ковачевић

Пројекат: АКУТНИ КОРОНАРНИ СИНДРОМ (ИСТРАЖИВАЊЕ ВУЛНЕРАБИЛНОСТИ ПЛАКА, КРВИ И МИОКАРДА): ОПТИМАЛНО ЛЕЧЕЊЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ ПРОГНОСТИЧКИХ ФАКТОРА
Руководилац: академик Миодраг Остојић

Пројекат: ИСТОРИЈА СРПСКЕ МЕДИЦИНЕ
Руководилац: академик Радоје Чоловић

Пројекат: ИНСУЛИНСКА РЕЗИСТЕНЦИЈА: УПОРЕДНА АНАЛИЗА УЛОГЕ У НАСТАНКУ И РАЗВОЈУ ДИЈАБЕТЕСА, АТЕРОСКЛЕЗОРНЕ ВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ И НЕУРОДЕГЕНЕРАТИВНИХ ОБОЉЕЊА
Руководилац: академик Небојша Лалић

Пројекат: ГЕНЕТИЧКА ОСНОВА ДЕГЕНЕРАТИВНИХ БОЛЕСТИ ЦЕНТРАЛНОГ НЕРВНОГ СИСТЕМА
Руководилац: академик Владимир С. Костић

Пројекат: ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА И МОРФОЛОШКО-КЛИНИЧКЕ КОРЕЛАЦИЈЕ У КАРДИОВАСКУЛАРНИМ БОЛЕСТИМА (УКЉУЧУЈУЋИ И ИСТОРИЈСКЕ АСПЕКТЕ)
Руководилац: академик Владимир Кањух

Пројекат: КОНТРОЛНИ ЕНДОКРИНОЛОШКИ МЕХАНИЗМИ У РЕГУЛАЦИЈИ ТЕЛЕСНЕ ТЕЖИНЕ У ГОЈАЗНИХ ОСОБА
Руководилац: академик Драган Мицић

Пројекат: ИСТРАЖИВАЊЕ МОЛЕКУЛАРНИХ МЕХАНИЗАМА ПРОГРАМИРАНЕ СМРТИ ЋЕЛИЈА
Руководилац: академик Владимир Бумбаширевић

Пројекат: СКРИНИНГ КАРЦИНОМА ПРОСТАТЕ
Руководилац: академик Јован Хаџи Ђокић

Пројекат: ИЗУЧАВАЊЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАЛНОГ РАЗВОЈА У ТРУДНОЋИ НАСТАЛОЈ АСИСТИРАНОМ РЕПРОДУКЦИЈОМ
Руководилац: академик Небојша Радуновић

Пројекат: ЕЛЕКТРОНСКА АНАЛИЗА ТЕКСТУРЕ ПЛАКА У ПРЕВЕНЦИЈИ И ЛЕЧЕЊУ РЕСТЕНОЗЕ НАКОН КАРОТИДНЕ ЕНДАРТЕРЕКТОМИЈЕ
Руководилац: академик Ђорђе Радак

Пројекат: КОМОРБИДИТЕТ ДЕПРЕСИЈЕ И ДИЈАБЕТЕСА – МЕЂУНАРОДНО ИСПИТИВАЊЕ КЛИНИЧКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА И КЛИНИЧКИХ ПУТЕВА
Руководилац: академик Душица Лечић-Тошевски

Пројекат: ЗНАЧАЈ АНТИРЕФЛУКСНЕ ХИРУРШКЕ ПРОЦЕДУРЕ НАКОН ЕНДОСКОПСКЕ РАДИОФРЕКВЕНТНЕ АБЛАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ЛЕЧЕЊУ БОЛЕСНИКА СА BARRET-ОВИМ ЈЕДЊАКОМ
Руководилац: академик Предраг Пешко

Пројекат: СРЧАНА ИНСУФИЦИЈЕНЦИЈА: УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ, ДИЈАГНОСТИКЕ, ЛЕЧЕЊА И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ
Руководилац: академик Петар М. Сеферовић

Пројекат: ИМУНОБИОЛОГИЈА ДЕНДРИТИЧНИХ ЋЕЛИЈА У ЗДРАВЉУ И БОЛЕСТИ
Руководилац: академик Миодраг Чолић

Пројекат: ИСТРАЖИВАЊА МЕХАНИЗМА РЕДОКС ХОМЕОСТАЗЕ У НЕМАЛИГНИМ И МАЛИГНИМ ОБОЉЕЊИМА УРОГЕНИТАЛНОГ ТРАКТА
Руководилац: дописни члан Татјана Симић

Пројекат: ИНТЕРВЕНТНО ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСНИКА СА АКУТНИМ КОРОНАРНИМ СИНДРОМОМ – ОД РАНЕ ДИЈАГНОСТИКЕ ДО КОМПЛЕКСНИХ ПЕРКУТАРНИХ КОРОНАРНИХ ПРОЦЕДУРА
Руководилац: академик Станковић Горан

Пројекат: ПРОЦЕНА ЕФИКАСНОСТИ ПРИКУПЉАЊА, EX VIVO ПРОЦЕСИРАЊЕ И КРИОКОНЗЕРВАЦИЈЕ МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА ИЗ КОСНЕ СРЖИ ИМОБИЛИСАНИХ У ПЕРИФЕРНУ КРВ
Руководилац: академик Бела Балинт