Непролазна лепота и уметнички преображаји Влаха Буковца

Од 22. априла до 30. јуна 2020.

Аутор изложбе и пратеће публикације: проф. др Игор Борозан, Одељење за историју уметности, Филозофски факултет у Београду

Последњих година културна и научна заједница у региону, али и другим земљама Европе изнова открива и сагледава сложен уметнички опус и дело далматинског сликара италијанског порекла, професора Прашке ликовне академије, редовног члана Српске краљевске академије Влаха Буковца (1855-1922).

Изложба „Непролазна лепота и уметнички преображаји Влаха Буковца“ пратиће живот и рад овог сликара на релацији Париз–Цетиње–Београд–Загреб−Праг, у светлу миграција и прожимања његових идејних, културних и уметничких израза. Додатно ће бити осветљен значај Буковчевог деловања у српској културној средини. Од раних посета владарској кући на Цетињу, преко доласка на српски двор краља Милана и последњих Обреновића у Смедереву, до контаката са двојицом владара династије Карађорђевић, он је сарађивао с највишим представницима српске државе и оцењен је као најважнији династички сликар српских владара у модерно доба, уживајући такође и високи статус међу српском уметничком елитом. Тежио је за стварањем јединственог југословенског културног простора.

Циљ предстојеће изложбе је да се шира јавност упозна са значајем Буковца у региону и Европи, у њиховом историјском оквиру, те да се додатно истакне кредо његовог сликарства, дубоко утемељен на хуманистичким основама и вери у концепт идеалне природе.

Изложба, коју ће пратити монографска публикација, готово у целости биће заснована на Буковчевим делима из домаћих уметничких збирки (Народни музеј у Београду, Спомен збирка Павле Бељански, Уметничка колекција Дворског комплекса на Дедињу, Музеј Југославије, Дом војске, Дом Јевремa Грујића), уз неколико позајмица из региона (Модерна галерија у Загребу, Народна галерија у Љубљани, Буковчев музеј у Цавтату).