Одбори и пројекти одељења за математику, физику и гео-науке

ОДБОР ЗА ГЕОДИНАМИКУ ЗЕМЉИНЕ КОРЕ
Председник: академик Владица Цветковић
Чланови Одбора: дописни члан Слободан Марковић, проф. др Дејан Прелевић, проф. др Кристина Шарић, доцент др Дејан Радивојевић, др Иван Дулић и др Ана Младеновић

ОДБОР ЗА ПАЛЕОФЛОРУ И ПАЛЕОФАУНУ
Председник: академик Милан Судар
Чланови Одбора: академик Видојко Јовић, проф. др Катарина Богићевић, проф. др Мери Ганић, проф. др Јелена Миливојевић, проф. др Зорица Лазаревић проф. др Владан Радуловић, проф. др Љупко Рундић, ванредни проф. др Невенка Ђерић, ванредни проф др Наташа Герзина, научни саветник др Рајка Радојичић, научни саветник др Надежда Крстић, виши научни сарадник др Дивна Јовановић

ОДБОР ЗА КРАС И СПЕЛЕОЛОГИЈУ
Председник: дописни члан САНУ Слободан Марковић
Потпредседник: проф. др Зоран Стевановић
Чланови Одбора: проф. др Раденко Лазаревић, проф. др Божидар Ћурчић, проф. др Весна Димитријевић, проф. др Предраг Ђуровић, проф. др Душан Михаиловић, проф. др Рајко Димитријевић, проф. др Катарина Богићевић, др Игор Јемцов, ванредни професор, др Саша Милановић, др Драган Нешић
Секретар: др Јелена Ћалић

ОДБОР ЗА ГЕОХЕМИЈУ
Председник: академик Видојко Јовић
Чланови Одбора: проф. др Миховил Логар, проф. др Весна Похарц-Логар, проф. др Бранимир Јованчићевић, доцент др Дејан Прелевић, доцент др Александар Пачевски, мр Михаило Ршумовић

 

Индивидуални пројекти

 

Пројекат: ПРОУЧАВАЊЕ ФИОЛИТСКИХ ПОЈАСЕВА ВАРДАРСКЕ ЗОНЕ, ДИНАРИДА И КАРПАТО-БАЛКАНИДА
Руководилац:  дописни члан Владица Цветковић

Пројекат: ЈЕДНАЧИНЕ СА СИНГУЛАРИТЕТИМА КРОЗ МЕТОДЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ АНАЛИЗЕ
Руководилац: академик Стеван Пилиповић

Пројекат: АФИНА СИМЕТРИЈА ФИЗИЧКИХ ЗАКОНА
Руководилац: академик Ђорђе Шијачки

Пројекат: ФИЗИКА СУПЕРПРОВОДНИКА
Руководилац: академик Зоран Радовић

ројекат: БИОФИЗИКА ПРОТЕИНА У ЖИВИМ ЋЕЛИЈАМА
Руководилац: академик Миљко Сатарић

Пројекат: ПРОБЛЕМ Н-РЕПРЕЗЕНТАБИЛНОСТИ
Руководилац: академик Милан Дамњановић

Пројекат: ОБЛИЦИ И ПОМЕРАЈИ СПЕКТРАЛНИХ ЛИНИЈА У ГАСНОЈ ПЛАЗМИ И ГАСНИМ ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРАЖЊЕЊИМА
Руководилац: академик Никола Коњевић

Пројекат: ИНТЕРПОЛАЦИОНИ И КВАДРАТУРНИ ПРОЦЕСИ ЗАСНОВАНИ НА ТЕОРИЈИ ОРТОГОНАЛНОСТИ
Руководилац: академик Градимир Миловановић

Пројекат: НУМЕРИЧКА СИМУЛАЦИЈА ВРЕМЕНА И КЛИМЕ
Руководилац: академик Федор Месингер

Пројекат: ИСТРАЖИВАЊА ПОМОЋУ РАЧУНАРА У ДИСКРЕТНОЈ МАТЕМАТИЦИ
Руководилац: академик Драгош Цветковић

Пројекат: СТАТИЧНОСТ И КАУЗАЛНОСТ У КВАНТНОЈ МЕХАНИЦИ
Руководилац: академик Федор Хербут

Пројекат: ДИНАМИКА ТЕЛА СУНЧЕВОГ СИСТЕМА
Руководилац: академик Зоран Кнежевић

Пројекат: РАЗВОЈ НЕЛИНЕАРНОГ ОПТИЧКОГ МИКРОСКОПА
Руководилац: дописни члан Бранислав Јеленковић

Пројекат: СПЕЦИЈАЛНА ПОГЛАВЉА КОМПЛЕКСНЕ АНАЛИЗЕ И ПРИМЕНЕ
Руководилац: академик Миодраг Матељевић

Пројекат: МИКРОЕЛЕМЕНТИ У РЕШАВАЊУ ГЕОЛОШКИХ ПРОБЛЕМА
Руководилац: академик Видојко Јовић

Пројекат: ФИКСНЕ ТАЧКЕ РА ПРЕСЛИКАВАЊА НА РАЗНИМ ПРОСТОРИМА
Руководилац: дописни члан Владимир Ракочевић

Пројекат: РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАЛЕОКЛИМЕ НА ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ ТОКОМ КВАРТАРА
Руководилац: дописни члан Слободан Б. Марковић

Пројекат: НУМЕРИЧКО МОДЕЛОВАЊЕ У ФИЗИЦИ МАТЕРИЈАЛА
Руководилац: дописни члан Жељко Шљиванчанин

Пројекат: БОРЕЛОВСКА КОМБИНАТОРИКА
Руководилац: академик Стево Тодорчевић

Пројекат: ГЕОДИНАМИКА ТЕКТОНОСТРАТИГРАФСКИХ ЈЕДИНИЦА У СРЕДИШЊЕМ ДЕЛУ БАЛКАНСКОГ ПОЛУОСТРВА
Руководилац: академик Милан Судар

Пројекат: ПРОБЛЕМИ КОМБИНАТОРНЕ ТЕОРИЈЕ ПОЛУГРУПА И ГРУПА
Руководилац: дописни члан Игор Долинка