Одбори и пројекти одељења за математику, физику и гео-науке

ОДБОР ЗА ПАЛЕОФЛОРУ И ПАЛЕОФАУНУ
Председник: дописни члан Милан Судар
Чланови и сарадници Одбора: др Рајка Радоичић, др Надежда Крстић, проф. др Владан Радуловић, проф. др Љупко Рундић, др Дивна Јовановић, проф. др Невенка Ђерић, проф. др Наташа Герзина Спајић, проф. др Маринко Тољић, проф. др Драженко Ненадић, проф. др Катарина Богићевић, проф. др Слободан Марковић, др Барбара Радуловић, др Млађен Јовановић, др Тивадар Гаудењи

ОДБОР ЗА ГЕОДИНАМИКУ ЗЕМЉИНЕ КОРЕ
Председник: дописни члан Владица Цветковић
Чланови Одбора: дописни члан Милан Судар, проф. др Александар Грубић, др Иван Филиповић, др Миленко Буразер, др Надежда Крстић

ОДБОР ЗА ГЕОХЕМИЈУ
Председник: академик Видојко Јовић
Чланови Одбора: проф. др Миховил Логар, проф. др Весна Похарц-Логар, проф. др Бранимир Јованчићевић, проф. др Дејан Прелевић, доц. др Александар Пачевски, мр Михаило Ршумовић

ОДБОР ЗА МАТЕМАТИКУ И МЕХАНИКУ
Председник:

ОДБОР ЗА ФИЗИКУ
Председник: академик Федор Хербут

ОДБОР ЗА КРАС И СПЕЛЕОЛОГИЈУ
Председник: дописни члан Слободан Марковић
Чланови Одбора: дописни члан Владица Цветковић, проф. др Зоран Стевановић (потпредседник Одбора), др Раденко Лазаревић, проф. др Милутин Љешевић, проф. др Весна Димитријевић, проф. др Предраг Ђуровић, проф. др Душан Михаиловић, проф. др Игор Јемцов, др Саша Милановић, др Јелена Ћалић (секретар Одбора)

 

Индивидуални пројекти

 

ГЕОДИНАМИКА ТЕКТОНОСТРАТИГРАФСКИХ ЈЕДИНИЦА У СРЕДИШЊЕМ ДЕЛУ БАЛКАНСКОГ ПОЛУОСТРВА
Руководилац: дописни члан Милан Судар
Сарадници: дописни члан Владица Цветковић, проф. др Александар Грубић, др Иван Филиповић, др Дивна Јовановић, проф. др Невенка Ђерић, проф. др Наташа Герзина Спајић, проф. др Маринко Тољић, др Урош Стојадиновић, др Дејан Радивојевић

ПРОУЧАВАЊЕ ОФИОЛИТСКИХ ПОЈАСЕВА ВАРДАРСКЕ ЗОНЕ, ДИНАРИДА И КАРПАТО-БАЛКАНИДА
Руководилац: дописни члан Владица Цветковић
Сарадници: дописни члан Милан Судар, проф. др  Дејан Прелевић, проф. др Кристина Шарић, проф. др Сузана Ерић

МИКРОЕЛЕМЕНТИ У РЕШАВАЊУ ГЕОЛОШКИХ ПРОБЛЕМА
Руководилац: академик Видојко Јовић
Сарадници: проф. др Даница Срећковић-Батоћанин, доц. др Виолета Гајић

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАЛЕОКЛИМЕ НА ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ ТОКОМ КВАРТАРА
Руководилац: дописни члан Слободан Б. Марковић

НЕЛИНЕАРНА АНАЛИЗА У ФАЗИ СТРУКТУРАМА
Руководилац: академик Олга Хаџић

ИСТРАЖИВАЊА ПОМОЋУ РАЧУНАРА У ДИСКРЕТНОЈ МАТЕМАТИЦИ
Руководилац: академик Драгош Цветковић
Сарадници: проф. др Вера Ковачевић-Вујичић, др Татјана Давидовић, доц. др Зорица Дражић

АСИМПТОТСКЕ ФОРМУЛЕ У АНАЛИТИЧКОЈ ТЕОРИЈИ БРОЈЕВА
Руководилац: академик Александар Ивић

КВАЛИТАТИВНА И НУМЕРИЧКА АНАЛИЗА НЕКИХ КЛАСА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИХ И ДИФЕРЕНЦНИХ ЈЕДНАЧИНА
Руководилац: академик Војислав Марић
Сарадници: проф. др Јелена Манојловић, проф. др Мирко Будинчевић

ЈЕДНАЧИНЕ СА СИНГУЛАРИТЕТИМА КРОЗ МЕТОДЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ АНАЛИЗЕ
Руководилац: академик Стеван Пилиповић

ИНТЕРПОЛАЦИОНИ И КВАДРАТУРНИ ПРОЦЕСИ ЗАСНОВАНИ НА ТЕОРИЈИ ОРТОГОНАЛНОСТИ
Руководилац: академик Градимир Миловановић

СПЕЦИЈАЛНА ПОГЛАВЉА КОМПЛЕКСНЕ АНАЛИЗЕ И ПРИМЕНЕ
Руководилац: дописни члан Миодраг Матељевић

ФИКСНЕ ТАЧКЕ РА ПРЕСЛИКАВАЊА НА РАЗНИМ ПРОСТОРИМА
Руководилац: дописни члан Велимир Ракочевић

СТАТИЧНОСТ И КАУЗАЛНОСТ У КВАНТНОЈ МЕХАНИЦИ
Руководилац: академик Федор Хербут

НУМЕРИЧКА СИМУЛАЦИЈА ВРЕМЕНА И КЛИМЕ
Руководилац: академик Федор Месингер
Сарадници: проф. др Лазар Лазић, др Миодраг Ранчић, проф. др Ивана Тошић, др Катарина Вељовић, мр Јелена Поповић, Душан Јовић, Момчило Живковић, Иван Ристић, Горан Пејановић, Лука Илић, Драгана Марјановић

ФИЗИЧКО-МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛ ЗА ПРОЦЕСЕ МЕЗО РАЗМЕРА
Руководилац: дописни члан Завиша И. Јањић
Сарадник: проф. др Боривој Рајковић

ДИНАМИКА ТЕЛА СУНЧЕВОГ СИСТЕМА
Руководилац: академик Зоран Кнежевић

ОБЛИЦИ И ПОМЕРАЈИ СПЕКТРАЛНИХ ЛИНИЈА У ГАСНОЈ ПЛАЗМИ И ГАСНИМ ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРАЖЊЕЊИМА
Руководилац: академик Никола Коњевић
Сарадници: др Миливоје Ивковић, проф. др Ђорђе Спасојевић, доц. др Никола Шишовић

АФИНА СИМЕТРИЈА ФИЗИЧКИХ ЗАКОНА
Руководилац: академик Ђорђе Шијачки

ПРОБЛЕМ Н-РЕПРЕЗЕНТАБИЛНОСТИ
Руководилац: академик Милан Дамњановић
Сарадници: проф. др Иванка Милошевић, проф. др Татјана Вуковић, доц. др Зоран П. Поповић, доц. др Божидар Николић, доц. др Саша Дмитровић, Наташа Лазић, Марко Миливојевић

ФИЗИКА СУПЕРПРОВОДНИКА
Руководилац: дописни члан Зоран Радовић

БИОФИЗИКА ПРОТЕИНА У ЖИВИМ ЋЕЛИЈАМА
Руководилац: академик Миљко Сатарић
Сарадници: др Далибор Секулић, др Слободан Здравковић

РАЗВОЈ НЕЛИНЕАРНОГ ОПТИЧКОГ МИКРОСКОПА
Руководилац: дописни члан Бранислав Јеленковић
Сарадници: др Дејан Пантелић, др Александар Крмпот, Владимир Лазовић