Сала Председништва САНУ

Председништво САНУ

Председништво Српске академије наука и уметности је њен највиши орган између два заседања Скупштине САНУ. Свако одељење у Председништву има једног представника, који је по правилу секретар одељења, док су председник Српске академије, потпредседници, генерални секретар и председници њених огранака, по положају, чланови Председништва.

Радно тело Председништва Српске академије наука и уметности је Извршни одбор.

 

Чланови Председништва

ЗОРАН КНЕЖЕВИЋ
председник САНУ
МИОДРАГ МАРКОВИЋ
потпредседник САНУ
ЗОРАН В. ПОПОВИЋ
потпредседник САНУ
НЕБОЈША ЛАЛИЋ
генерални секретар САНУ
СТЕВАН ПИЛИПОВИЋ
председник Огранка САНУ у Новом Саду
председник Огранка САНУ у Нишу
МИЛАН ДАМЊАНОВИЋ
Одељење за математику, физику и гео-науке
ВЛАДИМИР СТЕВАНОВИЋ
Одељење хемијских и биолошких наука
ЗОРАН ПЕТРОВИЋ
Одељење техничких наука
ДРАГАН МИЦИЋ
Одељење медицинских наука
ЗЛАТА БОЈОВИЋ
Одељење језика и књижевности
КОСТА ЧАВОШКИ
Одељење друштвених наука
ЉУБОМИР МАКСИМОВИЋ
Одељење историјских наука
ИВАН ЈЕВТИЋ
Одељење уметности