ЈОВАН СТЕЈИЋ, ПРВИ СРБИН ДОКТОР МЕДИЦИНЕ У ОБНОВЉЕНОЈ СРБИЈИ

Од 11. до 28. септембра

Аутори: Ненад Карамијалковић и Славко Степановић
Сарадник: Јелена Јовановић Симић

Поред чињенице да је Јован Стејић био први Србин са звањем доктора медицине који је радио у обновљеној Србији, он је био и творац српске медицинске терминологије, први српски антрополог, уз др Карла Пацека, оснивач и други начелник санитета Кнежевине Србије (1840‒1841, 1843‒1845), главни секретар Државног Совјета (1841‒1842, 1845‒1853), борац за реформу српског језика и правописа, али, изнад свега, велики просветитељ и борац за права појединца и грађанина. Такође, био је и један од осам утемељивача Друштва српске словесности, претече Српског ученог друштва и Српске академије наука и уметности. Све наведено чини га једним од најзнаменитијих, али, нажалост, и у великој мери заборављених великана српске историје 19. века. Изложба је начин да се овом великану српске науке и културе ода заслужено признање и посвети адекватна пажња.

Изложба „Јован Стејић, први Србин доктор медицине у обновљеној Србији” је едукативна документарна изложба с пратећом публикацијом, која представља животни пут једне од назначајнијих личности у формирању модерне српске државе у 19. веку, али промовише и значај докумената у реконструкцији наше прошлости.

Изложбом су покривени различити аспекти – од оног који се односи на зачетке медицине и науке у Србији, до осветљања културолошке традиције 19. века.

Првенствено је намењена ученицима основних и средњих школа, али и стручној јавности, српској дијаспори и свим осталим заинтересованим посетиоцима.