Одбори и пројекти Одељења техничких наука

Индивидуални пројекти

ТЕОРИЈСКА И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ИСТРАЖИВАЊА МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА САВРЕМЕНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ
Руководилац: академик Никола Хајдин
Сарадници: проф. др Томислав Игић, проф. др Душко Лучић, проф. др Растислав Мандић, доц. др Братислав Стипанић, проф. др Биљана Шћепановић, проф. др Срђа Алексић, доц. др Ненад Марковић, др Драгана Турнић, Саша Ковачевић, мр Александар Ћеранић

ПРОУЧАВАЊЕ КОНСОЛИДАЦИЈЕ САВРЕМЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КЕРАМИКЕ
Руководилац:
Сарадници: проф. др Алекса Маричић, проф. др Горан Станишић, проф. др Драгица Минић, проф. др Владимир Павловић, др Нина Обрадовић, доц. др Вера Павловић, др Сузана Филиповић, др Дарко Косановић, др Изабела Тимофеева и др Леонид Прјадко (Институт за проблеме науке о материјалима НАН Украјине, Кијев)

СИНТЕЗА И КАРАКТЕРИЗАЦИЈА НОВИХ ВИСОКОКВАЛИТЕТНИХ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПРИМЕНУ У ЕЛЕКТРОНИЦИ И СОЛАРНОЈ ЕНЕРГЕТИЦИ
Руководилац:
Сарадници: др Обрад Алексић, М. Ц. Томић

АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ СТРУЈНЕ ТЕХНИКЕ
Руководилац: академик Владан Ђорђевић
Сарадници: проф. др Светислав Чантрак, проф. др Цветко Црнојевић, проф. др Милан Лечић, проф. др Невена Стевановић, проф. др Снежана Милићев, доц. др Александар Ћоћић, мр Дарко Раденковић

НУМЕРИЧКЕ ТЕХНИКЕ И БАЗЕ ПОДАТАКА ЗА РАЗВОЈ ПЛАЗМА ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА ПРИМЕНЕ У МИКРОЕЛЕКТРОНИЦИ И НАНОТЕХНОЛОГИЈАМА
Руководилац: академик Зоран Петровић
Сарадници: др Гордана Маловић, др Саша Дујко, др Драгана Марић, Јасмина Мирић, др Данко Бошњаковић, Марија Пуач, Владан Савић, Илија Симоновић

ПРОБЛЕМИ ФОРМУЛИСАЊА И РЕШАВАЊА МАТЕМАТИЧКИХ МОДЕЛА КОЈИ ОПИСУЈУ КРЕТАЊЕ, СТАБИЛНОСТ И ОПТИМАЛНИ ОБЛИК ЕЛАСТИЧНИХ И ВИСКОЕЛАСТИЧНИХ ШТАПОВА
Руководилац: академик Теодор Атанацковић
Сарадници: др Душан Зорица, др Марко Јанев

РАЗВОЈ МАТЕРИЈАЛА И СТРУКТУРА СА ЈАКИМ ЕЛЕКТРОНСКИМ КОРЕЛАЦИЈАМА
Руководилац: академик Зоран В. Поповић
Сарадници: др Ненад Лазаревић, др Маја Шћепановић, Марко Опачић, Ана Милосављевић, др Дарко Танасковић, др Милош Радоњић, др Чедомир Петровић

НУМЕРИЧКА СИМУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКИХ ПОЉА
Руководилац: академик Антоније Ђорђевић
Сарадници: др Невена Пуач, др Драгана Марић, Јелена Динкић, академик Зоран Петровић

МИКРО И НАНОСЕНЗОРИ ЗАСНОВАНИ НА РЕЗОНАНТНИМ СТРУКТУРАМА ИЛИ ОТПОРНИМ ТАНКОСЛОЈНИМ СТРУКТУРАМА И АДСОРПЦИОНО-ДЕСОРПЦИОНИМ ПРОЦЕСИМА
Руководилац: академик Зоран Ђурић
Сарадници: др Зоран Николић, мр Ивана Јокић, Жарко Лазић

РАЗВОЈ СИСТЕМА ЗА СЕНЗОРНУ СТИМУЛАЦИЈУ СА ЦИЉЕМ СЕНЗОРНО-МОТОРНИХ ФУНКЦИЈА
Руководилац: академик Дејан Б. Поповић
Сарадници: др Лана Поповић-Манески, Марија Петровић, Илија Топаловић, Антонина Алексић

ОСОБИНЕ ТАНКИХ И УЛТРАТАНКИХ ОКСИДНИХ СЛОЈЕВА
Руководилац: академик Нинослав Стојадиновић
Сарадници: др Ивица Манић, др Данијел Данковић, др Војкан Давидовић, др Снежана Голубовић, др Снежана Ђорић-Вељковић

МЕТОДЕ РАЧУНАРСКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ У САОБРАЋАЈУ
Руководилац: академик Душан Теодоровић
Сарадници: проф. др Катарина Вукадиновић, проф. др Милица Шелмић, доц. др Милош Николић, др Александар Јовановић

НАНОСТРУКТУРЕ У УСЛОВИМА ОГРАНИЧЕЊА НАМЕТНУТИХ ПАРАМЕТАРА СРЕДИНЕ
Руководилац: дописни члан Велимир Р. Радмиловић
Сарадници: др Ердман Спикер, др Мануела Гебелт, др Вук В. Радмиловић, др Колин Опус, др Силке Кристиансен, др Невенка Елезовић, др Урош Лачњевац

АЛГОРИТМИ ЗА УВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА
Руководилац: дописни члан Слободан Н. Вукосавић
Сарадници: др Жељко Деспотовић, Bruno Chiodi, Љиљана Перић