Одбори и пројекти Одељења техничких наука

Индивидуални пројекти

Пројекат: МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ И МАГНЕТСКИХ ОСОБИНА МАТЕРИЈАЛА ПРИ ПФ И МИКРОТАЛАСНИМ УЧЕСТАНОСТИМА
Руководилац: академик Антоније Ђорђевић

Пројекат: РАЗВОЈ МАТЕРИЈАЛА И СТРУКТУРА СА ЈАКИМ ЕЛЕКТРОНСКИМ КОРЕЛАЦИЈАМА
Руководилац: академик Зоран В. Поповић

Пројекат: НУМЕРИЧКЕ ТЕХНИКЕ И БАЗЕ ПОДАТАКА ЗА РАЗВОЈ ПЛАЗМА ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА ПРИМЕНЕ У МИКРОЕЛЕКТРОНИЦИ И НАНОТЕХНОЛОГИЈАМА
Руководилац: академик Зоран Петровић

Пројекат: МЕТОДЕ РАЧУНАРСКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ У САОБРАЋАЈНОМ ИНЖЕЊЕРСТВУ
Руководилац: академик Душан Теодоровић

Пројекат: НАНОСТРУКТУРЕ У УСЛОВИМА ОГРАНИЧЕЊА НАМЕТНУТИХ ПАРАМЕТАРА СРЕДИНЕ
Руководилац: дописни члан Велимир Р. Радмиловић

Пројекат: ПРОБЛЕМИ ФОРМУЛИСАЊА И РЕШАВАЊА МАТЕМАТИЧКИХ МОДЕЛА КОЈИ ОПИСУЈУ КРЕТАЊЕ, СТАБИЛНОСТ И ОПТИМАЛНИ ОБЛИК ЕЛАСТИЧНИХ И ВИСКОЕЛАСТИЧНИХ ШТАПОВА
Руководилац: академик Теодор Атанацковић

Пројекат: АЛГОРИТМИ ЗА УВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА
Руководилац: академик Слободан Н. Вукосавић

Пројекат: РАЗВОЈ ТЕХНОЛОШКИХ ПОСТУПАКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ БИОДИЗЕЛА НА БАЗИ БИО-ОБНОВЉИВИХ И ОТПАДНИХ СИРОВИНА
Руководилац: дописни члан САНУ Влада Вељковић

Пројекат: РАЗВОЈ КОМПЈУТЕРСКИХ МОДЕЛА И СОФТВЕРА ЗА БИОЛОШКЕ СИСТЕМЕ И ЊИХОВА ПРИМЕНА
Руководилац: академик Милош Којић

Пројекат: АНАЛИЗА ПОДАТАКА У ОДАБРАНИМ ДОМЕНИМА (ДАН)
Руководилац: дописни члан Владан Девеџић

Пројекат: ДОБИЈАЊЕ ХЕТЕРОСТРУКТУРНИХ ТАНКИХ ФИЛМОВА НА БАЗИ ЛАНГАН-МАНГАНАТА ЗА КОНТРОЛИСАНУ ПРОМЕНУ ФИЗИЧКИХ СВОЈСТАВА ПРИМЕНОМ СПОЉАШЊЕГ ЕЛЕКТРИЧНОГ ПОЉА ИЛИ СВЕТЛОСНИХ ИМПУЛСА
Руководилац: дописни члан Владимир В. Срдић

Пројекат: НАПРЕДНЕ ТЕХНИКЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНУ БЕЗБЕДНОСТ И БЛОКЧЕЈН ТЕХНОЛОГИЈУ
Руководилац: дописни члан Миодраг Михаљевић