ЗАДУЖБИНA НИКОЛЕ КОЊЕВИЋА И РУЖИЦЕ ГРЕГОРИЋ КОЊЕВИЋ

Ова задужбина је основана како би се помогло младим талентованим студентима физике, који су лошијег материјалног стања. Такође, циљ Задужбине је и пружање подршке у раду одељењима и јединицама Српске академије наука и уметности ради остваривања делатности утврђених Законом о САНУ.

Статут задужбине

Чланови Управног одбора Задужбине (за период 2019 -2023. год.)

Управитељ Задужбине: Слађана Млађен

Информације о објављеном конкурсу за школску 2022/23. годину

Додељене награде и стипендије у досадашњем раду Задужбине:

Школска година 2019/20.:

  • Игор Божиловић (Универзитет у Београду – Физички факултет) – једнократна награда
  • Јован Димитријевић (Универзитет у Београду – Физички факултет) – стипендија

Школска година 2020/21.:

  • Слађан Јелић (Универзитет у Новом Саду – Природно-математички факултет, Департман за физику) – стипендија
  • Небојша Курјега (Универзитет у Новом Саду – Природно-математички факултет, Департман за физику) – стипендија
  • Дарко Савић (Универзитет у Београду – Физички факултет) – стипендија
  • Јован Димитријевић (Универзитет у Београду – Физички факултет) – стипендија

Сви добитници стипендија су у трајању стипендирања остварили одличне резултате, а тројица стипендиста су остварилили просечну оцену 10.00.

Задужбина најискреније захваљује донаторима: Универзитет у Београду – Институт за физику у Београду (институт од националног значаја за Републику Србију), Универзитет у Београду – Физички факултет. Без њихове великодушне помоћи, Задужбина не би била у стању да додели овај број стипендија за ову школску годину.

Школска година 2021/22.:

  • Јеремија Ковачевић (Универзитет у Новом Саду – Природно-математички факултет, Департман за физику) – стипендија
  • Лука Булаја (Универзитет у Београду – Физички факултет) – стипендија
  • Душан Радовановић (Универзитет у Нишу – Природно-математички факултет) – стипендија
  • Горана Маџаревић (Универзитет у Београду – Физички факултет) – стипендија

 Захваљујући великодушној помоћи спонзора (Универзитет у Београду, Институт за физику у Београду (институт од националног значаја за Републику Србију); Универзитет у Београду, Физички факултет; Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет; Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке Винча (институт од националног значаја за Републику Србију)) Задужбина је доделила четири стипендије за школску 2021/2022. годину. УО Задужбине се искрено захваљује спонзорима!

Већина добитника стипендија за школску 2021/22. годину су у трајању стипендирања остварили изванредне или одличне резултате. Мерила успешности су просечна оцена положених испита и проценат остварених у односу на планиране ЕСПБ – проценат остварења. Један стипендиста је имао просечну оцену 9.90 и проценат остварења 100 %, један стипендиста просечну оцену 9.80 и проценат остварења 100 %, један стипендиста просечну оцену 9.11 и проценат остварења 88.33%,  један стипендиста просечну оцену 9.75 и проценат остварења 40.00 %.