Српска академија наука (1947-1960)

Закон о Српској академији наука (САН) од 30. јуна 1947. године донео је извесне промене у структури Академије, које су остале карактеристичне за њен развој, у које каснији закони и статути нису дирали. Стручне академије замењене су Одељењем природно-математичких наука, Одељењем техничких наука, Одељењем медицинских наука, Одељењем литературе и језика (касније: језика и књижевности), Одељењем друштвених наука и Одељењем ликовне и музичке уметности.

Највеће промене настале су оснивањем научних института у оквиру Академије. У току 1947. и 1948. године основано је двадесет института, а следеће године формирана су још четири. Архив и Библиотека Академије постали су отворени за јавност, а Академији је поверено управљање Патријаршијско-митрополијским архивом у Сремским Карловцима.

Од 1954. године новим законом о научним делатностима мења се положај Академије у систему научног рада. Институти су постали самостални, а Академија је код извесног броја института задржала статус оснивача.