Белешке и коментари Вука Караџића
на странама првог издања
Српског рјечника из 1818. године
/БСАНУ, Rv 46/

Библиотека Вука Стефановића Караџића

У Библиотеци Српске академије наука и уметности налази се лична библиотека Вука Караџића која се састоји од 49 наслова (55 књига). То је све што је сачувано од Вукових личних књига. Вук је у Беч дошао са двадесетак књига, а када је умро, у његовој библиотеци налазило се око 1300 наслова. Средином деветнаестог века то је била богата приватна билиотека. После Вукове смрти највећи број књига продао је његов син Димитрије Академији наука у Петрограду. Део библиотеке, који је из Беча донет у Београд 1894. године, састојао се од око 360 наслова: око 60 рукописа од XIV до XIX века, писма и друга документа из српске прошлости, око 30 карата, атласа и скица, око 60 литографија, затим штампане књиге с краја XV века (ободска штампа), 20 србуља, око 50 књига из XVIII века. Највредније књиге и рукописи предати су Народној библиотеци; наслови, који су постојали у више примерака, предани су Државној штампарији, библиотекама и књижарама; књиге које је Вук написао и оне које говоре о њему дате су Народном музеју за Вукову собу, а оне са Вуковим записима дате су Вуковом одбору који је требало да се бави проучавањем Вуковог дела. Од свих књига из Вукове личне библиотеке сачувано је само 49 наслова (55 примерака) књига у Библиотеци САНУ, затим Српски рјечник из 1852. године, који се налази у Архиву САНУ, део овог истог Рјечника је у Вуковом и Доситејевом музеју а Галетијев географски приручник, који је раније припадао Географском заводу, у Народној библиотеци.

У запису који следи описане су књиге које су похрањене у Библиотеци САНУ и представљени су снимци интересантних страница из тих књига.

 

Rv 1
Правителствујушчиј совјет сербскиј за времена Кара-Ђорђијева / Караџић, Вук Стефановић
Rv 2
Примјери српско-славенскога језика / Караџић, Вук Стефановић
Rv 3
Српске народне пјесме. Књ. 2 / Караџић, Вук Стефановић
Rv 4
Писменица сербскога језика / Караџић, Вук Стефановић
Rv 5
Вуков одговор на Утук г. М. Светића / Караџић, Вук Стефановић
Rv 6
Вука Стеф. Караџића и Саве Текелије Писма високопреосвештеноме господину Платону Атанацковићу, православноме владици будимскоме о правопису, са особитијем додацима о српском језику
Rv 7
Nekoliko rječih o pravopisu / Babukić, Vjekoslav
Rv 8
Coup d’oeil sur la litterature moderne des Serbes / [Ristić, Jovan]
Rv 9
Речник географијско-статистични Србије / Гавриловић, Јован
Rv 10
Geschaeftsordnung der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (1847)
Rv 11
Glas hercegovačke vile turcima [!], Bošnjacim i Hercegovcima na novu godinu 1862.
Rv 11a
Глас херцеговачке виле
Rv 12
Боснија : путевија заметки : (писма к А.С. Хомјакову). III, V, X-XV / Гил’фердинг, Александр Федорович
Rv 13
Kleine serbische Grammatik / Karadžić, Vuk Stefanović
Rv 14
Der Serbe und seine Poesie / Ignjatović, Jakov
Rv 15
Leipziger Allgemeine Zeitung (1837)
Rv 16
Литература славјанских народов / Кеппен, Петр Иванович
Rv 17
Вук Стефанович Караджич / И.И. Срезневскиј // Московскиј литературниј и учениј сборник (1846)
Rv 18
Народне србске приповедке. Св 1,2 / Николић, Атанасије
Rv 19
Лазарице или Догађаји за времена кнеза Лазара / Новић-Оточанин, Јоксим
Rv 20
Век болгарскаго царја Симеона / Палаузов, Спиридон Николаевич
Rv 21
Reise in Serbien im Spaetherbst 1829. Th. 2 / Pirch, Otto von
Rv 22
Вук Стефановић Караџић / Розен, Михаило
Rv 23
Беседа на опелу др-а Вука Стеф. Караџића / Сандић, Александар
Rv 24
Утук или Одговор на Одговор на Ситнице језикословне … / Хаџић, Јован
Rv 25
Краткаја россијскаја историја … / Строев, Павел М.
Rv 26
Volkslieder der Serben / Karadžić, Vuk Stefanović
Rv 27
Volksmaerchen der Serben / Karadžić, Vuk Stefanović
Rv 28
Србски споменици Млетачког архива (1862)
Rv 29
Gruendung der Akademie der Wissenschaften
Rv 30
Koenigreich Illyrien [kartografska građa] / Mollo, Tranquillo
Rv 31
Karte von der Europaeischen Tuerkey [kartografska građa] / Mollo, Tranquillo
Rv 32
Об отношениј јазика славјанскаго к јазикам родственим / Гил’фердинг, Александр Федорович
Rv 33
Die Christen in der Tuerkei / Denton, William
Rv 34
Приправа за историју свега свијета ради дјеце. Књ. 1 / Schloezer, August Ludwig von
Rv 35
Недjељко : народна пjесма јуначка / Утјешеновић-Острожински, Огњеслав
Rv 36
Grammatik der illirischen Sprache, wie solche in Dalmatien, Kroatien, Slawonien, Bosnien, Serbien, und von den Illiriern in Ungarn gesprochen wird / Brlić, Ignjat Alojzije
Rv 37
В. Лазићу II и још којешта / Даничић, Ђуро
Rv 38
Arkiv za povjestnicu jugoslavensku. Knj. 4
Rv 39
Лукиана Мушицког Стихотворенија. Кн. 3
Rv 40
Pripovitke iz Starog i Novog zakona
Rv 41
Забаве за разум и срце. Кн. 3 / Стејић, Јован
Rv 42
Slavische Blatter (1865-1866)
Rv 43
Slovanske starožitnosti. Dil 1,2 /Šafarik, Pavel Josef
Rv 44
Almanach der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (1852)
Rv 45
Poésies populaires serbes / [preveo] Dozon, August
Rv 46
Српски рјечник / Караџић, Вук Стефановић
Rv 47
Wlastencum narodnj našj milownym od Zboru musegnjho pro reč a literaturu českau [1841]
Rv 48
Вуков пријевод Новога завјета / Даничић, Ђуро
Rv 49
Требник (1821)