Фондови и фондације

Српска академија наука и уметности има у својој ингеренцији две фондације и пет фондова (који формално-правно имају статус фондације, али по одредбама актуелног закона задржавају име фонда) уписаних 2012. године у Регистар задужбина и фондација Агенције за привредне регистре  Републике Србије. Ови фондови и фондације имају статус правног лица, органе управљања, посебне рачуне у банци и самостално финансирају свој рад и реализацију циљева ради којих су основани.

ФОНДАЦИЈА ЗА СТУДИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ основана је с циљем да обезбеди услове за образовање младих, изузетно способних и талентованих студената и ученика и њихово оспособљавање за стваралачки рад у науци и уметности, као и ради подршке студијама из области наука и уметности, чиме се промовише заштита и унапређење науке и образовања.

ФОНДАЦИЈА „ДРАГОСЛАВ СРЕЈОВИЋ“ ЗА КАПИТАЛНЕ НАУЧНЕ И УМЕТНИЧКЕ ПРОЈЕКТЕ АКАДЕМИЈЕ основана је са циљем промовисања заштите и унапређења науке, уметности и образовања и стварање услова за развој научног и уметничког стваралаштва САНУ, чиме се промовише унапређење и заштита науке и образовања.

ФОНД ЗОРЕ И ДР ВЕЛИБОРА ПОПОВИЋА основан је с циљем да помаже прикупљање, рестаурацију и конзервацију докумената који се тичу политичке и културне историје српског народа, а који се чувају у Архиву САНУ, чиме се промовише унапређење и заштита науке, уметности и образовања.

ФОНД „ЂОРЂЕ ЗЕЧЕВИЋ“ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЋИРИЛИЧНОГ ПИСМА свој циљ има исказан у самом називу, а његовом реализацијом се промовише унапређење и заштита науке, уметности и образовања.

ФОНД БРАНИСЛАВЕ БРАНЕ БЕЛИЋ основан је с намером да се помажеиздавање каталога изложби које организује и одржава САНУ у својој изложбеној Галерији, чиме се промовише унапређење и заштита уметности.

ФОНД СЕКУЛЕ ЗЕЧЕВИЋА основан је са циљем што живљег и успешнијег рада на културном и привредном подизању Срба и помагању неразвијених крајева, чиме се промовише унапређење и заштита науке, уметности и образовања.

ФОНД НИКОЛЕ ТРАЈКОВИЋА основан је са циљем награђивања и помагања млађих књижевника из области српске књижевности, као и ради одржавања гробнице Николе Трајковића, чиме се промовише унапређење и заштита науке, уметности и образовања.

ЗАДУЖБИНA НИКОЛЕ КОЊЕВИЋА И РУЖИЦЕ ГРЕГОРИЋ КОЊЕВИЋ је основана како би се помогло младим талентованим студентима физике, који су лошијег материјалног стања. Такође, циљ Задужбине је и пружање подршке у раду одељењима и јединицама Српске академије наука и уметности ради остваривања делатности утврђених Законом о САНУ.