Фондови и фондације

Српска академија наука и уметности има у својој ингеренцији две фондације и пет фондова (који формално-правно имају статус фондације, али по одредбама актуелног закона задржавају име фонда) уписаних 2012. године у Регистар задужбина и фондација Агенције за привредне регистре  Републике Србије. Ови фондови и фондације имају статус правног лица, органе управљања, посебне рачуне у банци и самостално финансирају свој рад и реализацију циљева ради којих су основани.

ФОНДАЦИЈА ЗА СТУДИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ основана је с циљем да обезбеди услове за образовање младих, изузетно способних и талентованих студената и ученика и њихово оспособљавање за стваралачки рад у науци и уметности, као и ради подршке студијама из области наука и уметности, чиме се промовише заштита и унапређење науке и образовања.

КОНКУРС ФОНДАЦИЈE ЗА СТУДИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ

Управни одбор Фондације за студије наука и уметности, расписује конкурс за доделу  четири студентске стипендије, за студенте треће и четврте године акредитованих оснoвних академских студија за школску 2023/24. годину из области: организационих и електротехничких наука, српског језика и књижевности  и ликовних уметности. Рок за пријаву је од 25. октобра до 25. новембрa 2023. године.

Документи:Саопштење о расписивању конкурса, Образац 1, Текст конкурса

СТИПЕНДИСТИ ФОНДАЦИЈЕ ЗА СТУДИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ

школска 2023/24. годинаУправни  одбор Фондације за студије наука и уметности, у складу са  чланом 8 Статута, на  седници одржаној  24. јануара 2024. године, донео је одлуку о стипендистима Фондације за школску 2023/2024. годину:

  • ЈАНА ЈЕЛИЋ, студент треће године основних академских  студија Електротехничког факултета у Београду, студијски програм сигнали и системи.
  • МИЛИЦА ТИМИЋ,  студент четврте године основних академских студија Филолошког факултета у Београду, студијски програм српски језик и књижевност.
  • ОГЊЕН ГРУЈИЋ, студент треће  године основних академских студија Факултета

ФОНДАЦИЈА „ДРАГОСЛАВ СРЕЈОВИЋ“ ЗА КАПИТАЛНЕ НАУЧНЕ И УМЕТНИЧКЕ ПРОЈЕКТЕ АКАДЕМИЈЕ основана је са циљем промовисања заштите и унапређења науке, уметности и образовања и стварање услова за развој научног и уметничког стваралаштва САНУ, чиме се промовише унапређење и заштита науке и образовања.

ФОНДАЦИЈА ЗОРЕ И ДР ВЕЛИБОРА ПОПОВИЋА основана је с циљем да помаже прикупљање, рестаурацију и конзервацију докумената који се тичу политичке и културне историје српског народа, а који се чувају у Архиву САНУ, чиме се промовише унапређење и заштита науке, уметности и образовања.

ФОНДАЦИЈА „ЂОРЂЕ ЗЕЧЕВИЋ“ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЋИРИЛИЧНОГ ПИСМА свој циљ има исказан у самом називу, а његовом реализацијом се промовише унапређење и заштита науке, уметности и образовања.

ФОНД БРАНИСЛАВЕ БРАНЕ БЕЛИЋ основан је с намером да се помаже издавање каталога изложби које организује и одржава САНУ у својој изложбеној Галерији, чиме се промовише унапређење и заштита уметности.

НАГРАДНА ФОНДАЦИЈА СЕКУЛЕ ЗЕЧЕВИЋА основана је са циљем што живљег и успешнијег рада на културном и привредном подизању Срба и помагању неразвијених крајева, чиме се промовише унапређење и заштита науке, уметности и образовања.

ФОНДАЦИЈА НИКОЛЕ ТРАЈКОВИЋА основана је са циљем награђивања и помагања млађих књижевника из области српске књижевности, као и ради одржавања гробнице Николе Трајковића, чиме се промовише унапређење и заштита науке, уметности и образовања.