Одбори и пројекти одељења хемијских и биолошких наука

 

Индивидуални пројекти

 

Пројекат: АДАПТИВНЕ ГРАНИЦЕ ПОПУЛАЦИОНО-ГЕНЕТИЧКЕ ПОЛИМОРФНОСТИ
Руководилац: академик Драгослав Маринковић

Пројекат: ПРОУЧАВАЊЕ МОЛЕКУЛАРНИХ МЕХАНИЗАМА УКЉУЧЕНИХ У ОДРЖАВАЊЕ ПЛУРИПОТЕНТНОСТИ И ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈУ МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА
Руководилац: академик Милена Стевановић

Пројекат: ГРАЂА ЗА ВАСКУЛАРНУ ФЛОРУ СРБИЈЕ – ТАКСОНОМСКИ ПРОБЛЕМИ, ХОРОЛОШКИ ПРИЛОЗИ, АНАЛИЗЕ, ЗАШТИТА (ГЕОФЛОР)
Руководилац: академик Владимир Стевановић

Пројекат: НОВИ БИОАКТИВНИ МОЛЕКУЛИ ЗАСНОВАНИ НА ПРИРОДНИМ ПРОИЗВОДИМА
Руководилац: академик Богдан Шолаја

Пројекат: ПОГЛЕДИ У МОЛЕКУЛЕ КОЈИ МЕЊАЈУ СВЕТ
Руководилац: академик Живорад Чековић

Пројекат: ТЕОРИЈСКО ПРОУЧАВАЊЕ ВИБРАЦИОНО-ЕЛЕКТРОНСКЕ СПРЕГЕ У ЧЕТВОРОАТОМСКИМ МОЛЕКУЛИМА
Руководилац: академик Миљенко Перић

Пројекат: ИСПИТИВАЊЕ НАЧИНА НАСЛЕЂИВАЊА ОТПОРНОСТИ СУНЦОКРЕТА ПРЕМА НОВИМ РАСАМА ВОЛОВОДА (Orobanche cumana Wallr.)
Руководилац: академик Драган Шкорић

Пројекат: ИСТРАЖИВАЊА У МАТЕМАТИЧКОЈ ХЕМИЈИ
Руководилац: академик Иван Гутман

Пројекат: ХЕМИЈСКА КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И БИОЛОШКА АКТИВНОСТ СЕКУНДАРНИХ МЕТАБОЛИТА САМОНИКЛИХ ЛЕКОВИТИХ БИЉАКА ЦЕНТРАЛНОГ БАЛКАНА
Руководилац: академик Слободан Милосављевић

Пројекат: ЕЛЕКТРОКАТАЛИЗА У САВРЕМЕНИМ ПРОЦЕСИМА КОНВЕРЗИЈЕ ЕНЕРГИЈЕ
Руководилац: академик Славко Ментус

Пројекат: РАЗВОЈ НОВИХ СИНТЕТИЧКИХ МЕТОДА И ЊИХОВА ПРИМЕНА У СИНТЕЗИ ПРИРОДНИХ ПРОИЗВОДА И БИОЛОШКИ АКТИВНИХ ЈЕДИЊЕЊА
Руководилац: академик Радомир Н. Саичић

Пројекат: УПОРЕДНА МОРФОЛОГИЈА И МОЛЕКУЛАРНА ФИЛОГЕНИЈА ЕРИОФИДНИХ ГРИЊА (ACARI: PROSTIGMATA, ERIOPHYOIDEA)
Руководилац: академик Радмила Петановић

Пројекат: КОМПЛЕКСИ МЕТАЛА КАО ПОТЕНЦИЈАЛНИ ТЕРАПЕУТСКИ АГЕНСИ
Руководилац: академик Милош И. Ђуран

Пројекат: СИНТЕЗА И БИОЛОШКА ИСПИТИВАЊА НОВИХ АНТИТУМОРСКИХ И АНТИМИКРОБНИХ АГЕНАС
Руководилац: академик  Велимир Попсавин

Пројекат: ЕФЕКТИ ЗАГАЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ЕКСПРЕСИЈУ И МОДИФИКАЦИЈЕ ПРОТЕИНА ПОРЕКЛОМ ИЗ ХРАНЕ
Руководилац: дописни члан Тања Ћирковић Величковић

Пројекат: ТАКСОНОМСКО-ХОРОЛОШКА РЕВИЗИЈА И ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА ФЛОРЕ ЕУДИКОТИЛЕДОНИХ БИЉАКА КАО ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ КРИТИЧКЕ ЛИСТЕ ВРСТА ВАСКУЛАРНЕ ФЛОРЕ СРБИЈЕ
Руководилац: дописни члан Марјан Никетић

Пројекат: ПАРАЗИТОИДИ ( HYMENOPTERA, BRACONIDAE) МОРФОЛОГИЈА, СИСТЕМАТИКА И ФИЛОГЕНИЈА
Руководилац: дописни члан Жељко Томановић