Одбори и пројекти одељења хемијских и биолошких наука

ОДБОР ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ
Председник: академик Славко Ментус
Чланови Одбора: академик Иван Гутман, академик Миљенко Перић и група сарадника из универзитетских институција

ОДБОР ЗА ХЕМИЈУ
Председник: академик Мирослав Гашић
Пројекат: Хемијска и биохемијска реактивност природних хинона и хидрохинона и њихових деривата (руководилац: академик Мирослав Гашић; сарадници: академик Богдан Шолаја, проф. др Душан Сладић, др Мирослава Вујчић, др Марио Златовић, др Ирена Новаковић, др Наталија Крстић, Срђан Туфегџић, Јована Вилипић, Марко Јеремић, Жељана Шакић)

ОДБОР ЗА БИОЛОГИЈУ
Председник: академик Драгослав Маринковић
Пројекат: Адаптивне границе популационо-генетске полиморфности (руководилац: академик Драгослав Маринковић; сарадници: проф. др Оливера Милошевић-Ђорђевић, проф. др Снежана Станић, доц. др Дарко Грујичић)

ОДБОР ЗА ИЗУЧАВАЊЕ ФЛОРЕ И ВЕГЕТАЦИЈЕ СРБИЈЕ
Председник: академик Владимир Стевановић
Чланови Одбора: академик Драган Шкорић, академик Милосав Тешић, дописни члан Слободан Милосављевић, проф. др Пал Божа, мр Олга Васић, проф. др Радиша Јанчић, проф. др Марко Сабовљевић, проф. др Слободан Јовановић, проф. др Петар Марин, проф. др Владимир Ранђеловић, проф. др Дмитар Лакушић, др Марјан Никетић, проф. др Раде Цвјетичанин, проф. др Гордана Томовић, проф. др Горан Аначков, проф. др Бојан Златковић

 

Индивидуални пројекти

 

ТЕОРИЈСКО ПРОУЧАВАЊЕ ВИБРАЦИОНО-ЕЛЕКТРОНСКЕ СПРЕГЕ У ЧЕТВОРОАТОМСКИМ МОЛЕКУЛИМА
Руководилац: академик Миљенко Перић
Сарадници: проф. др Станка Јеросимић, доц. др Радомир Ранковић, др Милан Миловановић, Марко Митић

ЕЛЕКТРОКАТАЛИЗА У САВРЕМЕНИМ ПРОЦЕСИМА КОНВЕРЗИЈЕ ЕНЕРГИЈЕ
Руководилац: академик Славко Ментус
Сарадници: проф. др  Гордана Ћирић-Марјановић, проф. др Никола Цвјетићанин, проф. др Игор Пашти, доц. др Ивана Стојковић Симатовић, доц. др Биљана Шљукић Паунковић, доц. др Немања Гаврилов, др Милица Вујковић

ИСТРАЖИВАЊА У МАТЕМАТИЧКОЈ ХЕМИЈИ
Руководилац: академик Иван Гутман
Сарадници: др Борис Фуртула, др Славко Раденковић, др Јелена Ђурђевић

ПОГЛЕД У МОЛЕКУЛЕ КОЈИ МЕЊАЈУ СВЕТ
Руководилац: академик Живорад Чековић

НОВИ БИОАКТИВНИ МОЛЕКУЛИ ЗАСНОВАНИ НА ПРИРОДНИМ ПРОИЗВОДИМА
Руководилац: академик Богдан Шолаја
Сарадници: проф. др Игор Опсеница, Јелена Константиновић, Живота Селаковић, Dr. Sina Bavari (САД), Dr. Rajini Mudhasani (САД), Prof. Nicoletta Basilico (Италија)

ХЕМИЈСКА КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И БИОЛОШКА АКТИВНОСТ СЕКУНДАРНИХ МЕТАБОЛИТА САМОНИКЛИХ ЛЕКОВИТИХ БИЉАКА ЦЕНТРАЛНОГ БАЛКАНА
Руководилац: дописни члан Слободан Милосављевић
Сарадници: проф. др Влатка Вајс, проф. др Веле Тешевић, проф. др Ирис Ђорђевић, др Милка Јадранин, др Дејан Гођевац, Мирјана Цветковић и Бобан Анђелковић

РАЗВОЈ НОВИХ СИНТЕТИЧКИХ МЕТОДА И ЊИХОВА ПРИМЕНА У СИНТЕЗИ ПРИРОДНИХ ПРОИЗВОДА И БИОЛОШКИ АКТИВНИХ ЈЕДИЊЕЊА
Руководилац: дописни члан Радомир Н. Саичић
Сарадници: проф. др Зорана Ферјанчић, др Радомир Матовић, доц. др  Филип Бихеловић, др Милена Трмчић, др Бојан Вуловић, др Милош Трајковић, Душан Коларски, Јасна Марјановић Трајковић, Лука Новковић

КОМПЛЕКСИ МЕТАЛА КАО ПОТЕНЦИЈАЛНИ ТЕРАПЕУТСКИ АГЕНСИ
Руководилац: дописни члан Милош И. Ђуран
Сарадници: др Снежана Рајковић, др Биљана Ђ. Глишић, др Јасмина Никодиновић-Рунић, др Александар Павић, др Марија Д. Живковић, Нада Д. Савић

РАЗВОЈ И БИОМЕДИЦИНСКА ИСПИТИВАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ АНТИТУМОРСКИХ АГЕНАСА
Руководилац: дописни члан Велимир Попсавин
Сарадници: проф. др Мирјана Попсавин, др Горан Бенедековић, доц. др Јована Француз, др Ивана Ковачевић, др Весна Којић

ИСПИТИВАЊЕ НАЧИНА НАСЛЕЂИВАЊА ОТПОРНОСТИ СУНЦОКРЕТА ПРЕМА НОВИМ РАСАМА ВОЛОВОДА (Orobanche cumana Wallr.)
Руководилац: академик Драган Шкорић
Сарадници: проф. др Стеван Маширевић, проф. др Дејана Панковић, др Федор Иванович (Русија), Dr. Maria Pacureanu (Румунија)

ЕКОЛОШКА И ГЕНЕТИЧКА ИСТРАЖИВАЊА ПОПУЛАЦИЈА Drosophila ЦЕНТРАЛНОГ БАЛКАНА
Руководилац: академик Марко Анђелковић
Сарадници: проф. др Марина Стаменковић-Радак, др Бојан Кениг, доц. др Михаило Јелић

ХОРОЛОШКИ И ЕКОЛОШКИ ЧИНИОЦИ ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈЕ ТАКСОНА У ОРОФИТСКОЈ ФЛОРИ СРБИЈЕ И ОКОЛНИХ ТЕРИТОРИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ДЕЛА БАЛКАНСКОГ ПОЛУОСТРВА
Руководилац: академик Владимир Стевановић
Сарадници: др Марјан Никетић, проф. др Дмитар Лакушић

ПРОУЧАВАЊЕ МОЛЕКУЛАРНИХ МЕХАНИЗАМА УКЉУЧЕНИХ У ОДРЖАВАЊЕ ПЛУРИПОТЕНТНОСТИ И ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈУ МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА
Руководилац: академик Милена Стевановић
Сарадници: др Данијела Дракулић, др Марија Мојсин, др Андријана Клајн, др Јелена Поповић, др Марија Швиртлих

УПОРЕДНА МОРФОЛОГИЈА И МОЛЕКУЛАРНА ФИЛОГЕНИЈА ЕРИОФИДНИХ ГРИЊА (ACARI: PROSTIGMATA, ERIOPHYOIDEA)
Руководилац: дописни члан Радмила Петановић
Сарадници: доц. др Биљана Видовић, др Татјана Цврковић, Dr. Philipp Chetverikov